25695 – Maaren edistää poronhoitajien osaamista

25695 – Maaren edistää poronhoitajien osaamista

1. Kuka olet ja mitä teet? Olen Maaren Angeli ja työskentelen porotalousneuvojana Paliskuntain yhdistyksessä. Neuvojan työni ohella toimin projektipäällikkönä Parasta poroa – koulutushankkeessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti koko poronhoitoalueen...