MIKÄ ON MAASEUTUOHJELMA?

Ma​nner-S​uomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 eli maaseutuohjelma ​on työkalu, jolla tehdään maaseudusta parempi paikka. Kaudella 2014-2020 Lapissa on haettavissa 33,2 miljoonaa euroa erilaisia tukia maaseudun kehittämiseen. Osa maaseutuohjelman rahoituksesta on kansallista rahoitusta ja osa rahoituksesta tulee EU:n maaseuturahastosta. Maaseuturahasto on yksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoista.

Maaseutuohjelman rahoitusta voivat hakea maaseutualueilla toimivat yritykset ja yhteisöt. Aluerajoitukset vaihtelevat tukimuodosta tai alueesta riippuen. Lisätietoa asiasta saat oman alueesi Leader-ryhmästä tai Lapin ELY-keskuksesta.

 

KUKA VOI HYÖTYÄ MAASEUTUOHJELMASTA JA MITEN?

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset
Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset voivat hakea rahoitusta muun muassa liiketoiminnan aloittamiseen, liiketoiminnan monipuolistamiseen ja sen kasvattamiseen. Yritykset voivat hakea rahoitusta myös tuotekehitykseen, markkinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön.

Lue lisää yritysrahoitus-sivulta.

Maaseudun asukkaat
Maaseudun asukkaat voivat hakea rahoitusta kehittääkseen alueensa viihtyisyyttä, saavutettavuutta tai palveluja. Maaseutuohjelmasta rahoitetaan myös uutta teknologiaa ja toimintatapoja, joilla palveluja voidaan kehittää.

Lue lisää hankerahoitus-sivulta.

Kehittäjäorganisaatiot, kunnat, oppilaitokset
Kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yritykset ja asukkaat voivat valmistella yhdessä paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä hankkeita elinkeinojen, osaamisen ja palveluiden kehittämiseksi.

Lue lisää hankerahoitus-sivulta.

Maatalousyrittäjät

Ympäristökorvaukset
Maatalousyrittäjät voivat hakea tukea korvauksena viljelystä Suomen pohjoisissa luonnonoloissa. Maatalousyrittäjille maksetaan myös korvauksia ympäristön eteen tehdystä työstä. Ympäristökorvauksilla edistetään ympäristöasioita niin maatiloilla kuin myös laajemmin. Maatilat voivat hakea tukia myös erilaisiin kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä lisääviin investointeihin.

Maatilan kehittäminen
Investointituet ovat tehokas työkalu ja tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia rakentaessasi maatilasi tulevaisuutta. Kestävän perustan menestykselle luo huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma. Investointitukea voi saada rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankkimiseen, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta varten. Investointituen avulla parannetaan toimintaedellytyksiä, kehitetään kilpailukykyä sekä edistetään tuotannon tehokkuutta ja laatua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Lisätietoa maatilan investointituista.

Nuoren viljelijän aloitustuki
Aloittava viljelijä voi hakea tilanpidon aloittamiseen nuoren viljelijän aloitustukea, jos hän on alle 41-vuotias. Tuki helpottaa elinkeinon siirtämistä sukupolvelta toiselle.
Lisätietoa aloitustuesta.

Maaseutuohjelman kautta tarjotaan myös neuvontaa ja koulutusta, jonka avulla pyritään lisäämään maatalousyrittäjien osaamista muun muassa eläinten hyvinvointiin, ympäristöasioihin ja energiatehokkuuteen liittyen.

Lisätietoa maatalousyrittäjää koskevista asioista löydät
ELY-keskuksen Maaseutuelinkeinot-sivulta

Maaseutuohjelmasta 2014-2020 tuetut hankkeet Lapissa.

Klikkaa kartta koko ruudulle oikeasta yläkulmasta