Leader on rahoitusta, neuvontaa ja toimintaa paikkakunnan parhaaksi

 

Leader-ryhmien yhteystiedot löydät Miten tukea haetaan? -sivulta.

Lapissa toimii viisi Leader-ryhmää. Leader-ryhmien tavoite on vastata asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tarpeisiin ruohonjuuritasolla. Ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi ja kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään.

Leader-ryhmissä paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisstrategiansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet sen mukaisesti.

Ole jo varhaisessa vaiheessa yhteyttä oman alueesi Leader-ryhmään. Näin saat tiedon, onko ideasi ryhmän strategiaan sopiva ja mahdollisesti tukikelpoinen. Ryhmästä saat myös neuvoja ja tukea hakuprosessiin asioiden lähtiessä rullaamaan.

Lue lisää Leader-toiminnasta
Leader Suomi -sivustolta.

 

 

Leader on vahvasti paikallista toimintaa, jolla on laaja kansainvälinen ulottuvuus. EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää. Suomeen Leaderin keinot ja rahoitus saapuivat vuonna 1996 EU-jäsenyyden myötä.

Löydät Lapin Leader-ryhmien yhteystiedot
Miten tukea haetaan? -sivulta.