Niesin kylän vanhin päärakennus Vanha Holmila on rakennettu 1750-luvun puolivälissä. 

 

Luonto- ja kylämatkailu auttaa eri alueita ylläpitämään ja säilyttämään paikallisia perinteitä, monimuotoisuutta ja hyödyntämään aitoutta. Kylämatkailulla voidaan edesauttaa ja ylläpitää harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa ja tuottaa palveluja sekä vetovoimaa alueelle uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Tähän pyrkii myös Lapin ammattikorkeakoulun Niesin luonto- ja kylämatkailun kehittämissuunnitelma -hanke. Hankkeen tavoitteena on tukea Niesin alueen elinvoimaa edistämällä vastuullista matkailutoimintaa ja luomalla yhteistyöverkostoja alueen toimijoiden välille. Hankkeessa laaditaan Niesin luonto- ja kylämatkailun pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma, jossa kuvataan matkailun kehittämisen painopisteet ja tavoitteet vuosille 2023–2028.

Talven ja kevään 2023 aikana hanke järjestää eri teemaisia työpajoja, joihin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki Niesin matkailun kehittämisestä kiinnostuneet. Työpajoissa keskitytään muun muassa kartoittamaan Niesin matkailun nykytilaa ja kehittämistarpeita sekä määrittelemään Niesin matkailun tulevaisuutta.

Hankkeelle on myönnetty rahoitus Lapin ELY-keskuksen toimeenpanemasta valtakunnallisesta Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehausta (HAMA): Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehaku, ELY-keskus

Lisätietoja hankkeesta antaa: 

Anni Kauppila,
anni.kauppila@lapinamk.fi
040 5035253

Tutustu Niesin kylään lukemalla tämä Lapin keinon juttu: www.lapinkeino.fi/niesi-elaa-uutta-kukoistuskauttaan/