Enontekiön kylät -hankkeen aikana olen saanut jonkin käsityksen Enontekiön alueen kylien tärkeimmistä kehittämisen aiheista. Koska tietyt teemat toistuvat lähes kaikissa käsivarren alueen kylissä, luulen niiden olevan koko Lapin alueella toistuvia teemoja. Näitä ovat:

  • ikärakenne ja poismuutto vähentävät asukasmäärää kylissä,
  • vanhusten asumisen mahdollistaminen kotona mahdollisimman pitkään,
  • kylien kokoontumispaikkojen tai -tilojen puute tai uhka menettää ne
  • sekä teiden huono kunto ja tiealueiden vaarallisuus.

Suinkaan tässä eivät ole kaikki kehitystarpeet eikä välttämättä edes tärkeimmät mainittuna, mutta nämä ovat ne nimenomaiset teemat, jotka eniten toistuivat eri kylissä, kun keräsin kehitysideoita kyläläisten työpajojen avulla.

Energiakriisin aikana esimerkiksi kylätalojen säilyminen on monessa kylässä tällä hetkellä päällimmäinen kysymys. Kaikkia teemoja en kuitenkaan voi yhdessä kirjoituksessa nostaa esille, joten valitsen näistä teiden huonon kunnon ja tiealueiden vaarallisuuden. Haluan tuoda tarkemmin esiin kylänraitit ja niiden rauhan säilyttämisen.

Enontekiön kylät ovat useimmiten teidenvarsikyliä, joita halkoo päätie, kuten useimmissa Lapin alueen kylissä. Enontekiöllä on ainakin 26 ympärivuotisesti asuttua kylää, joista vain kaksi on sellaisia, joissa ei ole läpikulkuliikennettä. Muutaman savun tai useissa isoimmissakaan kylissä ei ole asukkaiden kokoontumispaikkaa tai varsinaista kylän keskustaa, vaan kylänraitti on asukkaiden kohtaamispaikka, lasten kulkureitti ja varsinkin talvella harvoja kulkukelpoisia ulkoilualueita. Merkittävä osa ihmisistä asuu joko päätien varrella tai heti sen välittömässä läheisyydessä. Kylänraitti on useimmiten kylän sydän, joka yhdistää kyläläiset ja toisaalta myös viestii matkailijoille, mikä meidän kylämme on.

Kun kylänraitin läpi sitten paahtaa täysperävaunuyhdistelmä 80 kilometriä tunnissa, on kylänraitti hetken ajan vastakohta sille Lapin luonnon keskellä sijaitsevalle turvalliselle ja rauhalliselle yhteisölle, jonka asukkaille nämä arvot ovat kaikkein tärkeimpiä.

Kylien työpajoissa kyläläiset toistuvasti nostivat esiin vaaralliset tieosuudet ja ylinopeuden kylien kohdalla. Asukkaiden mielestä nopeusrajoituksia ei usein noudateta, ja vaikka onnettomuuksiakin välillä sattuu, ei niistä seuraa tuvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Varsinkin raskas liikenne, ojaan suistumiset, meteli ja saasteet huolestuttavat kylissä. Lähes kaikki Enontekiön kylät sijaitsevat mm. Norjasta tulevan rekkaliikenteen reittien varrella. Käsivarren asukkaat arvostavat luontoa ja kaikkia sen tarjoamia arvoja, kun taas raskas liikenne uhkaa niitä.

Nyt jo jonkin aikaa yhdessä näistä tienvarsikylistä asuneena, olen itsekin huomannut kuudenkympin nopeusrajoituksen olevan harmillisen usealle henkilöauton ja rekan kuljettajalle varsin helposti sivuutettava liikennemerkki. Tämän voi esimerkiksi todentaa ajamalla itse kylien läpi rajoitusten mukaan ja huomata, kuinka takana horisontissa seuraava rekka onkin yhtäkkiä saavuttanut sinut ja odottaa nyt mahdollisuutta ohittaa.

Tarkoitukseni ei ole osoittaa huomiota tienkäyttäjiin, vaan ylipäätään tiealueiden turvallisuuteen ja liikenteenvalvontaan. Ainut turvallisuutta parantava toimenpide kylien kohdalla on usein alempi nopeusrajoitus, jonka noudattamisen valvontaa ei ainakaan tietääkseni hankkeen aikana Enontekiöllä ole ollut. Pääteiden pientareet ovat vaarallisen kapeat jalankulkijoille ja alueella matkailevien toimesta jatkuvasti kasvussa olevalle pyöräilylle. Kevyen liikenteen väyliä ei suurimmassa osassa kylistä ole laisinkaan, eikä niitä ilman vuosikymmenten väsytystaisteluja tänne vähäisen asukasmäärän takia saa, jos silloinkaan.

 

Tulistelua kodassa.Tieosuuksien turvallisuuteen ja rauhallisena pitämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota varsinkin kylien kohdalla. Ylinopeudet kylien kohdalla eivät ainoastaan aiheuta tapaturmia ja ojaan suistumisia, vaan myös liikenteen päästöt ja meteli ovat merkittävästi suurempia. Kylien työpajoissa asukkaiden mielestä kylien merkittävimmät vahvuudet ovat nimenomaan puhdas luonto, rauha ja turvallisuus. Nämä myös ovat olennaisimmat kylien pito- ja vetovoimatekijät ja niistä kiinni pitäminen on alueen houkuttelevuudenkin ehto.

Tienvarsikylissä teiden turvallisuus ja rauhallisuus siis määrittelevät koko kylän tunnelman. Tie joko tukee kylän vahvuuksia tai haittaa niitä merkittävästi. Kauttakulku on monen kylän elinehto, mutta se tulee järjestää kylää ja kylien asukkaita kunnioittaen.

Enontekiön kylät -hanke pyrkii vaikuttamaan teiden turvallisuuteen ja nopeusrajoituksien noudattamiseen nostamalla kylistä kumpuavaa huolta esiin. Asukkaita kehotetaan tekemään tienkäyttäjän linjalle kehitysehdotuksia, vaikkakin asukkaat kokevat, ettei niitä koskaan tällä alueella ole toteutettu. Lisäksi asia viedään esimerkiksi kunnanjohtajan kautta Länsi-Lapin liikenneturvallisuustyöryhmälle. Toivon, että hankkeen aikana asia saisi näkyvyyttä ja sen myötä saataisiin myös kehitystä aikaiseksi. Olen myös varma, että tämä asia on monessa Lapin kylässä ongelma Enontekiön ulkopuolellakin. Jos hyviä ideoita tai ratkaisuja on löydetty ongelmaan muualla, niitä otetaan ilomielin vastaan!

27.12.2022

Sasmo Kangassalo
projektipäällikkö, Enontekiön Kylät -hanke

 

Enontekiön kylät -hanke on rahoitettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Leader Tunturi-Lappi ry:n toimesta. Hanketta hallinnoi Enontekiön kunta.

Enontekiön kylien Facebook-ryhmä: www.facebook.com/groups/1176261023149318
Hankkeen esittely Lapin keinon sivuilla: www.lapinkeino.fi/2022/09/12/sasmo-etsii-kylien-kehittamiskohteita/

Kuvat: Sasmo Kangassalo, Enontekiön kylät -hanke