Rahoitusta nuorten ideoille Koillismaalla

Nuoriso-Leader-toiminta on lähtenyt toden teolla käyntiin Koillismaalla. Nuorisotyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti päättämään, millaisia nuorten ideoimia hankkeita ja hankintoja alueella rahoitetaan.

Koillismaalla kulunut vuosi on ollut haipakkaa Nuoriso-Leader-toiminnassa. Paikallisilla nuorilla niin Posiolla, Kuusamossa kuin Taivalkoskella on ollut runsaasti kiinnostusta nuorten Leader-toimintaa kohtaan, kertoo Koillismaan Leader ry:n projektikoordinaattori Sari Sokell.
– Reilu 20 nuorta on ollut mukana pelkästään Koillismaan nuorisotyöryhmässä, Sokell iloitsee.

Rahoitushakemuksia Koillismaan nuorisotyöryhmä on vuoden 2022 aikana käsitellyt yhteensä 22 kappaletta, arvoltaan 8 400 €.
– On hienoa, että olemme saaneet nuorille tarkoitetut rahat tehokkaasti käyttöön! Tästä olemme saaneet hyvää palautetta myös alueen kouluilta sekä tietysti nuorilta itseltään.

Viime keväänä nuorisotyöryhmä myönsi rahoitusta useisiin kesätöihin liittyviin hankintoihin nuorille, kertoo Sokell. Nuoret ovat hankkineet rahoituksella esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyviä välineitä ja kalustoa.
– On hankittu vaikkapa auton sisä- ja ulkopesuvälineitä, tietokoneen korjauslaitteistoja ja sen sellaista.

Nuorten yritystoiminnan viriäminen Koillismaalla on Sokellin mukaan ollut mukava yllätys.
– Nuoret ovat rohkeasti lähteneet kokeilemaan siipiään, ja kysyntää rahoitukselle on riittänyt. Toisaalta on rahoitettu paljon myös nuorten kokoontumispaikkojen viihtyvyyttä parantavia hankintoja huonekasveista sohviin ja viltteihin.

Koillismaan nuoret ovat kokousten merkeissä päässeet vierailemaan toistensa kotikunnissa ja tutustumaan naapurikuntien omanikäisiin nuoriin. Sokell kiittelee nuorten vanhempia sitoutumisesta, mikä on ilmennyt siten, että kokouspaikalle on aina järjestynyt yhteiskuljetus. Yhteistyötä on tehty myös muiden Pohjois-Pohjanmaan nuorisotyöryhmien kanssa.

Nuorisotyöryhmässä nuoret pääsevät itse vaikuttamaan siihen, millaista nuorten toimintaa alueella rahoitetaan hankevaroin.
– Nuoret saavat päättää, mitkä ovat painopisteitä rahoituksen myöntämisessä, Sokell kertoo.

Nuoria yhdessä talvisessa maisemassa.

Koillismaan nuorisotyöryhmän jäsenet ovat käsitelleet vuoden 2022 aikana yhteensä 22 rahoitushakemusta.
Kuvat: Koillismaan Leader ry.

 

Nuoriso-Leader-toiminta entistä järjestäytyneempää myös valtakunnallisesti

 

Sokellin mielestä nuorten mukaan ottamisessa Leader-toimintaan on menty parempaan suuntaan valtakunnallisesti, mutta paljon on vielä tehtävänä.
– Valtakunnallinen koordinaatioryhmä edesauttaa sitä, että toiminta on järjestäytyneempää. Sen avulla voimme jakaa keskenämme tietoa ja auttaa niitä Leader-ryhmiä, joissa Nuoriso-Leader-toimintaa ei vielä ole.

Sokell itse on saanut apua aikanaan Oulun Seudun Leader ry:n Marjo Takalolta sekä muilta Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmiltä nuorten kansainvälistymiseen liittyvissä hankkeissa.
– Koillismaalla on ollut käynnissä Kulttuuri yhdistää -hanke, jossa teemana ovat olleet nimenomaan kulttuuri ja kansainvälisyys. Alun perin kumppanina oli Venäjä, mutta seuraavat kv-matkat suuntautuvat Itävaltaan. Hankkeessa on aiemmin järjestetty muun muassa teatterileiri Pikku-Syötteellä, seuraava tällainen on luvassa helmikuussa.

Kaksi autoa, joista peräkontti auki, autoissa siivousvälineitä.

Nuoret voivat hakea Nuoriso-Leader-rahoitusta esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyviin välineisiin. Tässä erään kuusamolaisen autopesuyritystoimintaa.
Kuvat: Koillismaan Leader ry.

 

Nuoret viestin viejiksi

 

Koillismaalla on pistetty merkille, että kiinnostus Nuoriso-Leader-toimintaa ja nuorisotyöryhmiä kohtaan on viime vuosina tasaisesti kasvanut – niin nuorten kuin aikuisten parissa. Sokell toivoo, ja uskoo, että hakemuksia tulee entistä enemmän tulevina vuosina.
– On tärkeää saada nuoret viemään viestiä eteenpäin. Nuorisotyöryhmän jäsenet voisivat olla mukana kouluvierailulla ja kertoa nuorten näkökulmasta, millaista toimintamme on, Sokell pohtii.
Kouluvierailuja on toistaiseksi ehditty Koillismaalla tehdä 33 kappaletta.

Myös nuorisotyöntekijät on Sokellin mukaan tärkeä pitää tietoisina Nuoriso-Leader-rahoituksen olemassaolosta. Usein nuorten aktivoiminen vaatii paikallisen moottorin, jollaisena nuorisotyöntekijät voisivat toimia.
– Hankeidean täytyy kuitenkin tulla nuorilta itseltään, samoin heidän tulee itse tehdä rahoitushakemus, raportointi ja toteuttaa hanke – aikuisten avulla.

Sokell kannustaa nuoria ideoimaan uusia rahoitettavia kohteita omassa koulu- ja harrastusympäristössään. Lisäksi hän toivoo, että kaikki nuorten parissa toimivat aikuiset veisivät viestiä eteenpäin.
– Rahoitusmahdollisuuksia nuorille on nyt hyvin tarjolla!

 

Teksti: Johanna Asiala
Kansikuva: Lapin materiaalipankki, Simo Vilhunen.

Koillismaan Nuoriso-Leader-toiminta pähkinänkuoressa

○ Toiminnan budjetti on noin 16 000 €/vuosi. Nuorten hankehakemusten maksimibudjetti on 500 €/hakemus.
○ Hankehakemuksia käsitellään nuorisotyöryhmän kokouksissa noin kahden kuukauden välein. Nuorisotyöryhmä valitsee rahoitettavat hankkeet.
○ Koillismaalla on rahoitettu mm. äänentoistolaitteet kesätapahtumaan, popcornkone musiikkitapahtumaan ja ilmakiekkopeli asuntolan yhteisiin tiloihin. Yritysrahoitusta nuorille on myönnetty esimerkiksi autonpesulaitteisiin sekä työkaluihin metsänhoito- ja rakennustyöyrityksen perustamista varten.
○ Nuoriso-Leader-toimintaa Koillismaalla rahoittavat Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken kunnat.
Lisätietoa: sari.sokell@koillismaanleader.fi, 041 314 6849, Instagram: @nuorisoleaderkoillismaa, https://koillismaanleader.fi/koillismaan-leader/nuorisotyoryhma/
Tutustu Nuoriso-Leader-toimintaan ympäri Lapin: www.lapinkeino.fi/nuoret

Nuoriso Leader Koillismaalla -hanke

Hankkeen hakija: Koillismaan Leader ry
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2021–31.12.2023
Hankkeen rahoittaja: Koillismaan Leader ry
Hankkeen kokonaisrahoitus: 94 096 €

Hankkeen kuvaus: Hankkeen avulla käynnistetään nuorisotyöryhmätoiminta Koillismaan Leaderin alueella.