Vanhoja niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia on mahdollista kunnostaa uudella luonnonsuojelulain tuella. Tukea myönnetään peruskunnostuksiin, esimerkiksi laitumen aitaamiseen, puuston raivauksiin tai vaikkapa kedon tai ruovikon niittoon. Tuen tavoitteena on palauttaa hoitoon arvokkaimmat perinnebiotooppimme ja laajentaa perinnebiotooppien pinta-alaa. Perinne­biotoopit ovat monipuolisinta luontoamme ja ne ovat tärkeitä elinymparistöjä monille lajeille.

Millaiselle kohteelle voi hakea tukea

 

Pieni kukka lähikuvassa.

Kuva: Maaseutuverkosto, Contum.

Tukea voi hakea kohteelle, joka on hakuhetkellä hoitamaton, eikä se ole ympäristösopimuksessa. Poikkeuksena ovat kuitenkin kohteet, joissa on erityisiä lajistoarvoja, esimerkiksi jokin uhanalainen laji. Toimenpiteet eivät kuitenkaan saa olla samoja, joita rahoitetaan jo ympäristösopimuksella. Muutenkaan tukea ei voi hakea toimenpiteisiin, joihin on jo myönnetty muuta tukea.

Kohteen luontoarvot tulee olla riittävästi selvitetty, esim. ELY-keskuksen tai Metsähallituksen perinnebiotooppi-inventointi tai viranomaisen arvio kohteen luontoarvoista. Tukea myönnetään luontoarvoiltaan arvokkaimmille perinnebiotoopeille. Etusijalla ovat Natura- ja luonnonsuojelualueella sijaitsevat kohteet tai arvokkaaksi inventoidut perinnebiotoopit (maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat kohteet). Luontoarvoiltaan vaatimattomampia kohteita voidaan tukea harkinnan mukaan.

Kunnostuskohteet suunnitellaan yhteistyössä maanomistajan kanssa, toimenpiteisiin pyydetään aina maanomistajan lupa.

 

Mitä tuella rahoitetaan

 

Tuki myönnetään tavarana tai palveluna. Tuki on pääasiassa kertaluontoinen, ja se myönnetään peruskunnostuksiin kuten laidunalueen aitaamiseen, pienimuotoisiin raivauksiin, ruovikon niittoon tai niityn niittoon käsin. Tapauskohtaisesti voidaan kuitenkin rahoittaa myös useampana vuonna tehtäviä hoito­toimia, esimerkiksi kohteella, jossa on erityistä hoitoa vaativa uhanalainen laji.

 

Miten hakea tukea

Kukkiva keto lähikuvassa, perinnebiotooppi.

Kuva: Maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel.

 

Tuesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä paikalliseen ympäristöasioita hoitavaan ELY­-keskukseen (yksityismailla sijaitsevat kohteet seka yksityiset suojelualueet) tai Metsähallitukseen (valtionmailla sijaitsevat kohteet seka yksityiset suojelualueet). ELY-keskus tai Metsähallitus arvioi kohteen soveltumisen tukeen. Kohteelle laaditaan hoitosuunnitelma, joka pitää hyväksyttää EL Y-keskuksella. Tarvittaessa myös ELY-keskus tai suojelualueilla Metsähallitus voi laatia hoitosuunnitelman.

Lapissa on tehty vuosittain noin kymmenen hoitosopimusta. Lisää hoidettavia kohteita mahtuu mukaan! Rahoitushakemuksissa Lapin ELY-keskuksessa neuvoo Sanna Haapala: sanna.haapala@ely-keskus.fi, 050 407 3156.

 

Tutustu myös tuen esitteeseen. (pdf avautuu samassa välilehdessä)
Lisätietoa Helmi-elinympäristöohjelmasta ym.fi-sivuilla (avautuu samassa välilehdessä)

Artikkelikuva: Maaseutuverkosto, Martina Motzbäuchel.