EU-ohjelmakausi lähenee loppuaan, ja sen myötä myös hanke- ja yritystukien hakuajat vuoden 2022 osalta. Ohjelmakauden 2014–2022 viimeinen hanketukien hakujakso päättyi 30.9., yritystukien taas 31.10. Seuraavan kerran haut avautuvat uuden ohjelmakauden käynnistyessä vuoden 2023 puolella. 

Hankerahoitusta ohjaamassa ovat Lapin ELY-keskuksen vuosille 2023–2027 laadittu Lapin alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelma sekä Leader-ryhmien omat strategiat, jotka ohjaavat Leader-rahoituksen myöntämistä ryhmien toiminta-alueilla. Lisätietoa Leadereiden strategioista saa ryhmistä. Tutustu ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteystietoihin (linkki aukeaa samassa välilehdessä).

ELY-keskuksen hakujaksojen teemoista ja ajankohdista ilmoitetaan heti, kun mahdollista. Tiedot päivitetään myös Lapin keinon sivuille.

 

Yrityksille tukea energiainvestointeihin 

 

 

Aurinkopaneeli lumisella pellolla.

Kuva: Lapin materiaalipankki, Photokrafix.

Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat edelleen hakea tukea, jolla voi kattaa kolmasosan uusiutuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuksista. Tuella voi hankkia esimerkiksi aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa. Maaseudulla toimiva, maataloustuotteita jalostava yritys voi saada tukea 35 prosenttia investoinnin kustannuksista ja muu maaseutuyritys 30 prosenttia. Haku päättyy 30.11.2022.

Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisvaroista. Investointi uusiutuvaan energiaan ei edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet. Tukea voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienyritykset. Yrittäjä voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella. Tukipäätökset tekee alueen ELY-keskus.

Tukihaku uusiutuvan energian investointeihin avataan uudelleen ensi vuoden puolella, mutta aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa. ELY-keskuksesta saa lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta.

EU:n elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasurakentamista aiempaa suuremmalla 50 prosentin tuella sekä tukea harvaan asutun maaseudun yritysten omistajanvaihdosten suunnitteluun.

Alkuperäinen tiedote Ruokaviraston sivuilla (aukeaa samassa välilehdessä).

 

Vinkkejä muista rahoituksista – avustuksia muun muassa rakennettuun ympäristöön ja vesistöihin 

 

Vanha puurakennus.

Kuva: Lapin materiaalipankki, Terhi Tuovinen.

ELY-keskuksissa avautui 18.10.2022 useita rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön, vesiensuojeluun ja ekologisesti kestäviin ratkaisuihin liittyviä avustushakuja. Tukea voi hakea muun muassa rakennusperinnön hoitoon, vesien- ja merenhoidon toimenpiteisiin, kalataloudellisiin kunnostuksiin, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin ja tunturialueiden jätehuollon edistämiseen – kaikki tärkeitä teemoja! Hakuajat päättyvät pääsääntöisesti 30.11.2022, joten kannattaa toimia ripeästi, mikäli suunnittelee kyseisiin teemoihin liittyviä toimenpiteitä. Lue lisää avustushauista ELY-keskuksen tiedotteesta (avautuu samassa välilehdessä).

Maakunnan kehittämiseen on saatavissa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ja Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta. Rahoitusta haetaan Lapin liitolta. Rahoitusta voidaan myöntää nopeasti toteutettaviin selvitys-, kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Seuraava hakujakso päättyy 18.11.2022 klo 16. Lue lisää AKKE- ja AIKO-rahoituksista (linkki Lapin liiton sivuille avautuu samassa välilehdessä).