Syyskuussa käynnistyi kaksi itärajalla kulkevan Via Karelia -matkailutien ruokamatkailua vahvistavaa hanketta, joilla tavoitellaan yritysten ja toimijoiden entistä parempaa palvelu- ja vastuullisuusosaamista kehittämällä tunnettua, vetovoimaista ja vastuullista matkailureittiä.

Mukaan toimintaan kutsutaan harvaan asutuilla alueilla Via Karelian varrella tai sen lähiseuduilla toimivia ruoantuottajia, luonnontuotealan osaajia, matkailuyrityksiä sekä muita yrityksiä ja toimijoita, joilla on kiinnostusta kehittää vastuulliseen ruokaan ja luonnon kestävään käyttöön pohjautuvia matkailutuotteita tai -palveluja.

Tavoitteena on kehittää Via Karelia -reitin ympäristössä toimivien yritysten verkostomaisesta ja toimialat ylittävästä yhteistyöstä pysyvä toimintamalli. Via Kareliaan kytkeytyviä ruokamatkailuverkostoja vahvistetaan muun muassa maakunnallisilla lähiruokatreffeillä, yhteiskehittämisellä sekä tutustumalla hyviin käytänteisiin opintomatkoilla. Osallistujille avataan myös tarkemmin Via Karelian ja muiden matkailuteiden merkitystä sekä mahdollisuuksia yrityksille.

Hankkeiden toimenpiteitä muokataan tarvelähtöisesti vastaamaan osallistujien toiveita. Nyt käynnistyvään kehittämistoimintaan lukeutuu muun muassa vastuullisen ruokamatkailun koulutusta sekä aiheeseen pureutuvia alueellisia työpajoja yrityksille ja kehittäjille Kainuussa, Koillismaalla ja Itä-Lapissa.
– Meillä Sallassa lähiruoka on tärkeä osa matkailua, ja alueella on halua kehittää sen saatavuutta edelleen. Via Karelia -matkailureitin kehittäminen mahdollistaa itä-Lappilaisen ruokakulttuurin esilletuomisen, toteaa Sallan kunnan matkailupäällikkö Paula Aspholm.

Via Karelia -reittiin kytkeytyvää ruokamatkailua kehitetään myös liiketoiminnan ja palveluiden osalta. Hankkeissa pidetään tähän liittyvä webinaari, nostetaan esiin olemassa olevia innostavia case-esimerkkejä, työstetään uusia ruokamatkailupalveluja ja -tuotteita palvelumuotoilutyöpajoissa sekä tarjotaan liiketoimintaan ja tuotteistamiseen liittyvää asiantuntijasparrausta. Potentiaalisimpia verkostoa hyödyntäviä matkailutuotteita testataan ja jatkokehitetään myös käytännössä.

Via Karelian kehittämistyötä on jo aiemmin tehty matkailutien eteläosissa, ja nyt sitä jatketaan myös pohjoisessa. Yhteisen kehittämistyön mahdollistavat kaksi käynnistynyttä hanketta: Ruokamatkailun vastuullinen kehittäminen palvelumuotoilulla Via Karelialla (Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto) ja Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen (ProAgria Itä-Suomi ry, MKN Itä-Suomi ja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy). Hankkeiden välillä pilotoidaan poikkeuksellisen tiivistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden ja laajemman vaikuttavuuden saavuttamiseksi.
– Näiden kahden hankkeen kaikissa työpaketeissa toimitaan yhdessä yli maakunta- ja toimialarajojen, jotta saadaan kunkin taustaorganisaation erityisosaaminen ja paikallistuntemus palvelemaan parhaiten sekä osallistujayritysten että Via Karelian tarpeita, projektiryhmä kertoo.

Hankkeet ovat kestoltaan vuoden mittaisia, ja ne päättyvät syyskuussa 2023. Rahoitus hankkeille on myönnetty Lapin ELY-keskuksen toimeenpanemasta valtakunnallisesta Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehausta

Lisätietoja:
Anna Rinteinen, projektipäällikkö, Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen, anna.rinteinen@maajakotitalousnaiset.fi, 043 827 3703
Mirva Tapaninen, projektipäällikkö, Ruokamatkailun vastuullinen kehittäminen palvelumuotoilulla Via Karelialla, mirva.tapaninen@lapinamk.fi, 040 527 6270
Hankkeiden Facebook-sivu: Vastuullista ruokamatkailua Via Karelialla -hankkeet 

Tiedote on hankkeiden laatima. Lue myös alkuperäinen tiedote logoineen. (pdf avautuu samassa välilehdessä)

Kuva: Minna Sipponen