1) Kuka olen?

Olen Sasmo Kangassalo, Enontekiön kylät -hankkeen projektipäällikkö. Tehtävää varten tein yli 1000 kilometrin muuttoreissun pohjoiseen. On hienoa asua siellä, mihin pääsemisestä edes viikon lomareissun ajaksi on ennen joutunut haaveilemaan ja odottamaan koko vuoden! Harrastan sienestystä, marjastusta ja vaeltamista kävellen sekä maastopyörällä.

Koulutukselta olen ympäristösuunnittelija ja olen työskennellyt erilaisissa tehtävissä viimeisimpänä kouluttamisen, projektinhallinnan sekä palvelumuotoilun parissa.

 

2) Mitä hankkeeseen kuuluu?

Enontekiön kylät -hankkeen avulla kylät saavat tunnistettua omat vahvuutensa ja löydettyä oman tarinansa. Lisäksi kylät kartoittavat kehittämisen tarpeet ja ryhtyvät työstämään niitä valmiuksien mukaan eteenpäin. Hankkeessa tuetaan kylistä kertovaa viestintää ja hyödynnetään sitä kylien oman viestimisen ohella Enontekiön kunnan viestinnässä sekä matkailumarkkinoinnissa. Hankkeessa tarkastellaan asioita myös matkailun kannalta: miten kylät tai yrittäjyyttä suunnittelevat kyläläiset voivat lisätä osallisuuttaan alueella tapahtuvassa kotimaan ja ulkomaan matkailussa.

Enontekiön kylät -hankkeessa järjestetään kaikille kylille työpajoja, joissa kartoitetaan kylän omaa identiteettiä, olemassa olevia vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Projektipäällikkö tukee ja ohjaa kyliä toimenpiteissä ja kokoaa tietoa. Ostopalveluilla hankitaan lisäosaamista kylille nousseiden tarpeiden ja kylistä viestimisen tueksi.

 

3) Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Kylälähtöinen aktiivisuus oman kylän kehittämiseen ja yhdessä tekemiseen on kasvanut. Kylissä tiedetään erilaisista tukiverkoista, joiden avulla kylien kehitysideat voidaan toteuttaa. Kyläyhdistyksiä tai vastaavia asukkaiden etua ajavia tahoja on perustettu niihin kyliin, joissa niitä ei ole ollut. Kylien yhteisiin kehitystarpeisiin on haettu tarvittaessa tukea, ja kyläläiset ovat kokoontuneet yhteisen kehittämisen ääreen.

Kunta korostaa viestinnässään kylien erityislaatuisuutta, tarinoita ja vahvuuksia muun muassa muuttohoukuttelevuuden ja elinkeinomahdollisuuksien kehittämiseksi. Kylillä on keino saada ääni kuuluviin tasapuolisesti kunnassa. Kylillä on myös mahdollisuus saada resursseja omaehtoiseen kehittämiseen.

 

Hankkeen nimi: Enontekiön kylät
Hankkeen hallinnoija: Enontekiön kunta
Hankkeen rahoittaja: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankkeen kustannusarvio: 150 000 €
Hankkeen kesto: 1.1.2022–30.9.2023

Facebook-ryhmä Enontekiön kylille: https://www.facebook.com/groups/1176261023149318