Harvaan asuttujen alueiden matkailuhankehaku on auennut 15. kesäkuuta. Ensimmäinen hakujakso päättyy 15.8.2022. Taustalla on harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän päätös kohdentaa kolme miljoonaa euroa luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämishankkeisiin. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda yhteistyöverkostoja, kehittää matkailutuotteita ja -palveluita tai edistää matkailun vastuullisuutta, laadun kehittämistä, saavutettavuutta tai ostettavuutta.

Rahoitusta voidaan myöntää hankkeille painottaen Suomen matkailustrategian 2019–2028 ja Suomen ruokamatkailustrategian 2020–2023 linjauksia sekä Visit Finlandin ruokamatkailun tuotesuosituksia. Hankkeelle myönnettävä tuki voi olla 75–90 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään kuitenkin 180 000 euroa. Tuen myöntää Lapin ELY-keskus. Hankkeiden tulee päättyä 30.9.2023 mennessä.

Hankkeiden hakijoina voivat olla julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten kunnat, yhdistykset ja yritykset.
– Hakuun toivotaan mukaan myös uusia toimijoita alueilta, joilla ei vielä ole vakiintunutta luontomatkailutoimintaa. Tuemme mielellämme innovatiivista ja uudenlaista yhteistyötä, jossa ovat mukana esimerkiksi yritykset, kunnat ja kolmas sektori, painottaa rahoitusasiantuntija Tuuli Kinnunen Lapin ELY-keskuksesta.

Hankehaku on valtakunnallinen (pl. Ahvenanmaa). Avustuksen tarkoituksena on harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittäminen. Aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen. Avustuksen myöntämisen esteenä ei ole hankkeen vaikutusten kohdistuminen vähäisessä määrin muille kuin harvaan asutuille alueille. Tutustu kaupunki-maaseutu-luokitukseen ymparisto.fi-sivustolla.

Lapin ELY-keskus järjestää hankehaun yleisen infotilaisuuden ti 21.6.2022 klo 09:00–10:30. Lisätietoa ELY-keskuksen sivuilla. Infotilaisuus on avoin kaikille ja osallistumislinkki vapaasti jaettavissa. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Teams-alustalla ja se tallennetaan. Linkki tallenteeseen lähetetään sähköpostilistalle ilmoittautuneille.

Hankehaku on avoinna vain vuonna 2022. Hakujaksoja järjestetään kaksi:

  • 15.6.2022 – 15.8.2022
  • 16.8.2022 – 19.9.2022

Lisätietoa hankehausta:

 

Artikkelikuva: Lapin materiaalipankki, Terhi Tuovinen