Taiteilijayhdistys kehittää tapahtumaansa kyläläisten kanssa

Miten syntyy Hiljaisuus-festivaali Kittilän Kaukosen kylään?

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry järjestää Kittilän Kaukosessa kesäisin Hiljaisuus-festivaalia. Festivaalien lisäksi yhdistyksellä on monenlaista taidetoimintaa Kaukosessa, kertovat toiminnanjohtajat Jonna Leppänen ja Joonas Martikainen.
– Palettimme on laajentunut tarkoituksellisesti. Kehitymme hitaasti kiiruhtaen, kaksikko toteaa.

Yhdistys perustettiin vuonna 2012, ja Kaukosen työväentalo vuokrattiin toiminnan tukikohdaksi vuonna 2015. Yhdistys on kirjoilla Kaukosessa, mikä on mahdollistanut tiiviin yhteistyön Kittilän kunnan sekä kyläläisten kanssa.
– Olemme priorisoineet sitä, että tulemme tutuiksi kyläläisten kanssa. Pyrimme olemaan läsnä mahdollisimman aktiivisesti kylällä, vaikka operoimmekin pääosin muualta käsin, Rovaniemellä asuva Joonas ja Tampereella asuva Jonna korostavat.

Hiljaisuus-festivaali on esittävän taiteen juhla pienessä lappilaisessa kylässä.
– Uudella toimialalla liikuntaa, eikä tässä yksin pärjäisi kukaan. Siksikin meillä on kaksi toiminnanjohtajaa ja kaksi taiteellista johtajaa, kertoo Jonna.

Taiteilijayhdistys haki tukea taidetapahtuman palveluiden kehittämiseen Leader Tunturi-Lappi ry:ltä.
– Hankkeessa on erilaisia kehittämisalueita kuten keittiötoiminta, ekologisuus, tapahtumaturvallisuus, leirintäaluekäytänteet, kahvilakäytänteet… luettelee Jonna.
– Kehitämme toimintaamme testaamalla. Kun festarit vuonna 2021 pidettiin vain pienimuotoisesti, niin pääsimme kokeilemaan erilaisia tapoja toteuttaa esimerkiksi keittiötoimintaa ja turvallisuuskäytänteitä. Näimme mikä toimii ja mikä ei, lisää Joonas.

Festareita varten laaditaan hankkeessa myös kehittämissuunnitelmat.
– Havaintomme ovat jatkossa paremmin vietävissä käytäntöön, kiitos kehittämissuunnitelmien!

Yleisöä Hiljaisuus-festivaaleilla.
Ensimmäinen kuva: Jouni Ihalainen, toinen kuva Hiljaisuus ry, Ojanperän iltamat.

 

Hanke ei ollut Leader-hankkeena kaikista tyypillisin, mutta apua ja sparrausta oli rahoittajan suunnalta aina tarjolla.
– Leaderilla oli aito kiinnostus hankkeeseemme. Siellä ymmärrettiin heti, mitä tavoittelemme, ja autettiin muotoilemaan se hankkeeksi, kiittelee Jonna.

Yhteistyö kyläläisten kanssa on ollut avainasemassa kaikessa kehittämistoimissa.
– Meille on tärkeää pitää Kaukonen kylämäisenä ja hyödyntää kylän resursseja. Mietimme yhdessä, miten Kaukonen voisi toimia yhä paremmin taidetapahtumien pitopaikkana.

Jonna ja Joonas toteavat, että kansainvälisen tapahtumatuotannon järjestäminen Lapin haja-asutusalueella on haastavaa, sillä tapahtumainfraa ei juurikaan ole, eikä tapahtumia tukevia palveluita ole automaattisesti läsnä. Siksi paikallinen tuki on erittäin tärkeää.
– Kyläläisten ja Leaderin tuki on osaltaan rohkaissut meitä järjestämään kulttuuritapahtumia Lapissa, vaikkei se ole niin helppoa ja halpaa kuin muualla. Olemme nyt osa Kaukosen kylän palvelurakennetta, ja vahvistamme kylän ja siten koko Kittilän kunnan elinvoimaisuutta.

Pääosin Hiljaisuus ry:n toiminnan tuki tulee Taiteen edistämiskeskukselta, yksityisiltä säätiöiltä sekä Kittilän kunnalta.

Pitkäjänteinen työ palkitsee kaksikon mukaan tekijänsä.
– Toimintamme kanavoi tänne positiivista energiaa sekä tuo tänne vieraita ja eri ammattikuntia yhteen. Ei myynti edellä, vaan muut arvot, Jonna ja Joonas summaavat.

Hiljaisuuden työntekijöitä talvisessa metsässä.

Hiljaisuuden työntekijöitä talvella 2022. Toinen vasemmalta Jonna Leppänen, ensimmäinen oikealta Joonas Martikainen.
Kuva: Hiljaisuus ry

 

Juttu julkaistaan myös kesäkuussa 2022 ilmestyvässä Lapin keinon lehdessä! Lehti julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä versiona.

Tutustu yhdistyksen toimintaan ja Hiljaisuus-festivaaliin: https://www.hiljaisuusfestivaali.fi/hiljaisuus-ry
Instagram: https://www.instagram.com/hiljaisuus_silence/
Facebook: https://www.facebook.com/hiljaisuusfestivaali
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUzGx9NTHX5CpUhfNT9N9Jw

Teksti: Johanna Asiala
Kansikuva: Jouni Ihalainen

 

Taidetapahtuman palveluiden kehittämishanke

Hankkeen hakija: Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021–31.12.2021
Hankkeen rahoittaja: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankkeen kokonaisrahoitus: 50 000 €

Hankkeen kuvaus: Kaukosen kylässä toteutettavassa kehittämishankkeessa edistetään Kittilän alueen vetovoimaa vahvistamalla kunnan taidetapahtumia ja niiden näkyvyyttä sekä alueeseen sidottua Hiljaisuus-festivaalin brändiä. Kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallista taidetapahtumatoimintaa ja siten parantaa ja monipuolistaa alueen vetovoimaisuutta. Hankkeen tuloksena Kittilä tunnetaan taidetapahtumistaan yhä laajemmin myös kansainvälisesti, Kaukosen Hiljaisuus-festivaalin festivaalivieraille voidaan tarjota entistäkin parempia palveluita lappilaisten yritysten kanssa yhteistyössä ja Kittilässä pystytään tarjoamaan työtä taiteen ammattilaisille.