Ylitornion Meltosjärvellä talkoiltiin kesällä 2021 Lapin ELY-keskuksen rahoittamassa Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeessa (Amat). Talkoilla raivattiin järvien rannoille kasvaneita pusikoita ja rakennettiin aitauksia lampaille.
– Uuteen lammashakaan tuodut lampaat pitävät Meltosjärven ympäristön pajupuskat kurissa, mikä lisää kylän viihtyvyyttä, iloitsee Meltosjärven talkoolainen Erkki Kumpula.

Talkoisiin keräytyi Erkin mukaan yllättävänkin runsas porukka, eivätkä sadekuurotkaan estäneet työn etenemistä. Kylän alueella on nyt hoidettujen tienvarsimaisemien lisäksi matkailijoilla monenlaista muutakin nähtävää, eikä kylää turhaan kutsuta ”Peräpohjolan Punkaharjuksi”.

Meltosjärvi siintää kauniisti harvennetun maiseman lävitse.

Kylällä kunnostetaan myös matkailua tukevaa infraa Ylitornion kunnan toimesta, sillä se sai vuonna 2021 merkittävän avustuksen Lapin ELY-keskukselta Meltosjärven lintutornien sekä pitkospuiden kunnostamiseen. Toisen lintutornin kunnostamisessa huomioidaan myös esteettömyys. Tarkoitus on jatkossa hyödyntää lintutorneja talvimatkailussa revontulimatkojen muodossa. Kunnostamistyöt tehdään kesällä 2022, kertoo kunnan tekninen johtaja Jarmo Jaako.

 

Juttu julkaistaan myös kesäkuussa 2022 ilmestyvässä Lapin keinon lehdessä! Lehti julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä versiona. Julkaisusta tiedotetaan Lapin keinon sivuilla sekä somekanavissa.

teksti: Johanna Asiala
kuvat: Amat-hanke, Annika Kostamo

Hankkeen nimi: Avoimet miljööt ja aidot elämykset (AMAT)
Hankkeen hakija: Leader Pohjoisin Lappi ry
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2019 – 31.12.2021
Hankkeen rahoittaja: Lapin ELY-keskus
Hankkeen kokonaisrahoitus: 160 000 €
Hankkeen kuvaus: Hankkeen tavoitteena on maaseudun kulttuurimaiseman ja rakennusperinnön säilyttäminen ja kehittäminen luomaan kylämatkailun kokonaisvaltaisia toimintaympäristöjä. Hankkeessa lisätään kyläläisten tietoisuutta arvokkaista kulttuurimaisemista ja rakennuksista ja niiden hoitotavoista osallistavin työpajoin ja tilaisuuksin sekä kokeiluin. Hanketta toteutetaan pääasiassa alueilla, joissa on potentiaalia kulttuurimaisen hoitoon ja kylämatkailun kehittämiseen. Työn jatkuvuuden turvaamiseksi erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joille tarjotaan koulujen kautta tutustumis- ja opintomatkoja maaseutukyliin ja harjoittelumahdollisuuksia maaseutuyrityksissä. Lisäksi pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja ja toimijoita kulttuuriympäristön säilymisen takaamiseksi. Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on verkostojen syntymisen edistäminen, kylien toimijoiden viestinnän lisääminen ja perinneosaamisen taltioiminen sähköisiksi materiaaleiksi.

Ps. Tutustu myös jatkohankkeeseen ”Avoimet miljööt ja komeat kuistit” (AMAK-hanke)! Linkki hankkeen esittelyyn, avautuu samassa välilehdessä. Hanke jatkaa samojen somekanavien ylläpitoa amak_hanke-nimellä.