Ammatillinen perhehoito voi olla tulevaisuuden ratkaisu sotehaasteisiin

Korvatunturin Kotikontu tarjoaa kodinomaista hoitoa ikäihmisille Savukosken Martin kylässä. Kotikonnun yrittäjäpariskunta Maria ja Jarmo Pekkala näkevät, että perhehoito on ratkaisu moniin tulevaisuuden sotehaasteisiin.

Maria ja Jarmo Pekkala ovat paluumuuttajia, jotka palasivat kotikonnuilleen Savukoskelle maailmalla vietettyjen vuosien jälkeen. Aluksi Maria kävi töissä paikallisessa ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon asumisyksikössä, mutta totesi pian, että haluaa tehdä töitä ikäihmisten parissa muulla tavoin.
– Sain sähköpostilla kutsun Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeesta perhehoitajien koulutukseen. Se jäi pyörimään mieleeni, joten päätin sitten osallistua, muistelee Maria.

Koulutuksen jälkeen pariskunta alkoi etsiä Savukoskelta sopivaa kiinteistöä perhekodille. Sellainen löytyikin Martilta, jossa vapaana oli vanha kyläkoulu.

Perhekoti Korvatunturin Kotikontu sai luvat toimintaansa helmikuussa 2021, ja ovet asiakkaille aukaistiin heti seuraavassa kuussa.
– Kiitokset luvan myöntäneelle Aluehallintovirastolle! Sieltä saimme hyviä neuvoja ja palvelua, kun haimme lupia ammatilliseen perhehoitoon, kiittelee Maria.

Maria ja Jarmo kiittävät myös Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallinnoimia ikäihmisten perhehoitoa edistäneitä hankkeita.
Tuulikki Aholan kanssa soittelemme viikoittain. Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin -hanke on apunamme perhehoitomallin markkinoimisessa, kertoo Maria.
– Olemme ensimmäinen ammatillinen perhehoitokoti Lapissa, joten toimimme esimerkkinä muille erilaisissa tilaisuuksissa, joita hanke järjestää. Lisäksi olemme lupa-asioissa raivanneet tietä myös muille perhekotiyrittäjille. Toivottavasti uusia ammatillisia perhehoitokoteja alkaa pian syntyä Lappiin, kaksikko toteaa.

Korvatunturin Kotikonnussa voi puuhailla kaikenlaista!
Kuvat: ompelukonekuva Maria Pekkala, kalanperkuu Jarmo Pekkala, grillauskuva Tuulikki Ahola.

 

Välillä sotketaan, välillä siivotaan

 

Perhehoito tarkoittaa henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä kodinomaisissa olosuhteissa. Perhehoidossa asiakkaat, usein ikäihmiset, elävät kodeissa normaalia arkea osallistuen kodin askareisiin kuten lumen luontiin, ruoan laittoon, leivontaan sekä ulkoiluun. Tarjolla on monenlaisia aktiviteetteja aina perhehoitokodista riippuen.
– Tärkeää on ottaa asiakkaat yksilöinä ja järjestää heille heidän näköistään toimintaa, toteavat Jarmo ja Maria.

Korvatunturin Kotikonnussa on tilat kuudelle asiakkaalle. Ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville on aina omat huoneet. Tällä hetkellä Kotikonnussa on kaksi vakinaista asiakasta.
– Täällä voivat asua muistisairaat ja liikuntarajoitteiset, mutta toimintakykyä tulee olla jonkin verran, jotta voimme tehdä asioita yhdessä, kertoo Jarmo. Kotikontuun voi aluksi tulla kokeilujaksolle, jotta asiakas näkee, miten hän siellä viihtyy.
– Täällä käy lyhyitä jaksoja myös omaishoidossa olevat ihmiset omaishoitajansa loman aikana.

Virikkeitä Korvatunturin Kotikonnusta löytyy ulko-oven avaamalla: on kasvimaata, perunamaata, halontekoa, pihanhoitoa, marjanpoimintaa ja kalastusreissuja.
– Luonto on meillä isossa roolissa, korostaa Jarmo.
– Niin, meillä eletään ihan normaalia elämää – välillä sotketaan ja välillä siivotaan, naurahtaa Maria.

Vieressä Kotikonnun asiakkaat pelkosenniemeläinen Liisa sekä sallalainen Paavo ovat samaa mieltä.
– Täällä on jatkuvasti hyvä olla!
Vuoden Kotikonnussa asuneella Liisalla toimintakyky on parantunut kohisten.
– Pystyn toimimaan muiden mukana, Liisa iloitsee ja esittelee tekemiään käsitöitä.

Korvatunturin Kotikontu toimii Savukoskella Martin kylän vanhassa koulurakennuksessa.
Kesäkuva Tuulikki Ahola, talvikuva Johanna Asiala.

 

Kunnat kuulolle!

 

Maria ja Jarmo haluavat korostaa kuntien vastuuta ammatillisen perhehoidon yleistymisessä. Jos kysyntää perhehoidolle ei ole, ei perhehoitokotejakaan lähdetä perustamaan.
– Meille tulee nyt kunnan maksusitoumuksella asiakkaita Sallasta ja Pelkosenniemeltä. Savukoskelaisten pitää tällä hetkellä maksaa hoito niin sanotusti omasta pörssistään, harmittelee Maria.

Perhehoito tulee pitkässä juoksussa kunnille laitoshoitoa edullisemmaksi. Lisäksi perhehoito lisää omaishoitajien jaksamista, kun apua on saatavilla lähellä.
– On myös tärkeää puuttua toimintakyvyn huononemiseen silloin, kun on vielä jotain tehtävissä. Täällä Kotikonnussa me vaalimme asiakkaiden toimintakykyä kaikin tavoin, Maria korostaa.

Alkuun tarvitaan innokkaita yrittäjähenkisiä ihmisiä, jotka haluavat lähteä perustamaan ammatillisia perhehoitokoteja maaseudulle. Sen jälkeen tarvitaan kuntia, jotka sitoutuvat maksamaan tästä palvelusta – Marian ja Jarmon mukaan kuntien on nyt mahdollista ottaa uusi suunta sotepalveluiden järjestämisessä.
– Toivon mukaan jonain päivänä joka niemen nokassa olisi ammatillinen perhehoitokoti! Vetoammekin päättäjiin, että he jaksaisivat olla kiinnostuneita tästä toiminnasta ja ottaa asioista selvää.

Tärkeintä Marialle ja Jarmolle on tarjota Kotikonnun asiakkaille koti, jossa he voivat kuntoutua ja viihtyä yhdessä.
– Välillä työmäärä väsyttää, mutta silti jaksamme hymyillä, sanoo Maria.
– Tämä on ehdottomasti elämäntapa, ei mikään voittoa tekevät bisnes. Tässä tehdään kuitenkin töitä itselle, ja nähdään läheltä, kun asiakkaiden toimintakyky paranee – se palkitsee, päättää Jarmo.

 

Juttu julkaistaan myös kesäkuussa 2022 ilmestyvässä Lapin keinon lehdessä! Lehti julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä versiona. Julkaisusta tiedotetaan Lapin keinon sivuilla sekä somekanavissa.

Korvatunturin Kotikonnun kotisivut: https://www.korvatunturinkotikontu.fi/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=thuC6vKPa6s

Teksti: Johanna Asiala
Kansikuva: Jarmo Pekkala
Alla oleva kuva: Joni Mikkonen, otettu videosta.

 

Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin

Hankkeen hakija: Leader Pohjoisin Lappi ry
Hankkeen toteutusaika: 1.8.2021–31.12.2022
Hankkeen rahoittaja: Leader Pohjoisin Lappi ry
Hankkeen kokonaisrahoitus: 180 000 €

Hankkeen kuvaus: Hankkeen päämääränä on lisätä kustannustehokkaasti ikäihmisten palveluja ja niiden saatavuutta harvaan asutuille alueille Itä- ja Pohjois-Lapissa sekä lisätä työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Päämääränä on yhteistyössä kehittää ammatillinen ikäihmisten perhehoito luontevaksi ja pysyväksi palvelumuodoksi kuntien palveluvalikkoon sekä yhdeksi elinkeinon muodoksi. Perhehoitajuuden ja monialayrittäjyyden malleja kehittämällä saadaan työikäistä väestöä pysymään alueella ja kylissä. Hankkeella kehitetään kuntien toimijoiden ja ikäihmisten ja heidän omaistensa osaamista palveluiden sopimus- ja ostojärjestelmistä. Hankkeen päätavoitteina on ikäihmisten ammatillisen perhehoidon kehittäminen toimivaksi palvelumuodoksi ja elinkeinoksi Itä- ja Pohjois-Lapin alueella sekä ammatillisen ikäihmisten perhehoidon mallin kehittäminen. Yhteistyöhankkeella lisätään tietoa ammatillisesta perhehoidosta tiedottamalla ja infotilaisuuksin sekä hyvien käytänteiden esiin nostamisella pilotoimalla ammatillinen perhekotimalli. Hankkeessa tuetaan ammatillisten perhekotien syntymistä tukemalla yrittäjyyttä suunnittelevia, mm. tuetaan valmennusten ja koulutuksien järjestämistä yhteistyökumppaneiden kanssa ja annetaan sparrausapua liiketoimintamallien kehittämiseen. Hankkeessa avustetaan kuntia luomaan ja päivittämään ammatillisen perhehoidon sääntökirjoja ja sopimuspohjia sekä tuetaan toimeksiantosopimuspohjaisia perhehoitajia laajentamaan ammatillisiksi perhehoitajiksi toiminnan kannattavuuden lisäämiseksi. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka vastaa hanketoimien toteuttamisesta ja viestinnästä sekä sotealan yritysneuvoja, joka sparraa ja ohjaa yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä. Perhehoidon kehittämisen yhteistyökumppaneina toimivat Itä- ja Pohjois-Lapin kunnat ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.