Aurinkosähkö lisää tilan energiaomavaraisuutta

Tornion Vojakkalassa sijaitsee maitotila, jonka toiminnoissa on kiinnitetty viime vuosien aikana erityistä huomiota energiatehokkuuteen.

Martti Isto on toiminut Mäki-Iston tilan isäntänä siitä lähtien, kun tilanpito siirtyi hänelle 80-luvun puolivälissä.
– Jo pienestä pitäen minulle oli selvää, että jatkan tilan pitoa. Vaimoni Marja on myös mukana tilan töissä.

Tilalla on noin 45–50 lypsävää lehmää. Vuonna 2005 rakennetussa navetassa sähköä kuluu taukoamatta muun muassa valaistukseen, lypsyrobottiin, ilmastointiin ja maidon jäähdyttämiseen.

Energia-asioita tilalla alettiin miettiä Martin mukaan oikein toden teolla vuoden 2014 Ukrainan tapahtumien seurauksena.
– Mietimme entistä enemmän energiankulutustamme, ja kuinka sitä saisi pienennettyä. Alkuun teimme energiasuunnittelua itse. Sitten päätimme teettää Neuvo 2020 -neuvonnan avustuksella asiantuntijan tekemän energiasuunnitelman.

Suunnitelmaan kirjattiin myös investointi aurinkopaneelijärjestelmään. Suunnittelun yhteydessä neuvojan kanssa käytiin läpi, että järjestelmän hankkimiseen voi hakea maatalouden investointitukea ELY-keskukselta.

Hankittavan aurinkopaneelijärjestelmän koko määriteltiin tilan puitteisiin sopivaksi alan toimijoiden avulla. Vuonna 2018 navetan katolle asennettiin 16,8 kilowatin (kWp) tehoinen järjestelmä.
– Paneelien tuotto on ollut vuodessa 20 000 kilowattitunnin (kWh) molemmin puolin, enimmillään noin 23 000, Martti kertoo.

Martti Isto.

 

Energiatehokkuuden parantamiseksi on tehty pitkäjänteisesti töitä. Aurinkopaneelijärjestelmän lisäksi tilalla on vuosien varrella tehty useita sähkönkulutusta pienentäviä toimia.
– Vaihdoimme muun muassa LED-valaistukseen ja hankimme maidon esijäähdytyssysteemin. Esijäähdytyksen ansiosta maitotankin ei tarvitse käydä kauaakaan.
Esijäähdytyssysteemin käyttöönotolla on ollut suuri vaikutus myös veden lämmittämiseen.
– Aiemmin sähköä kului, kun lehmien käyttövesi lämmitettiin erikseen sähköllä. Nyt maidosta tuleva hukkalämpö lämmittää veden esijäähdytysprosessin yhteydessä.

Ennen kuin tilalla tehtiin energiaa säästäviä toimenpiteitä, kului sähköä Martin mukaan enimmillään 150 000 kilowattituntia vuodessa.
– Nyt muutosten jälkeen luku on 70 000–80 000 kilowattitunnin välillä.
Sen lisäksi, että energiankulutus on vähentynyt huomattavasti, näkyvät tehdyt muutokset myös euroissa sähkölaskun pienentymisenä.

Aurinkosähköä on hyödynnetty tilalla nyt muutama vuosi, ja kokemukset ovat Martin mukaan olleet hyviä.
– Mikäli olosuhteet ja oman tilan kulutuskäyttäytyminen ovat sellaiset, että kesäkuukausina voidaan aurinkoenergialla kattaa omaa sähkönkulutusta, niin kyllä minä tätä muillekin tiloille suosittelen.

Aurinkopaneelijärjestelmän lisäksi tilalla on investoitu vetovannasmultaimeen, johon on saatu maatalouden investointitukea.
– Hankimme olemassa olevan lietevaunun perään multaimen, joka sijoittaa lietteen nurmeen, Martti kertoo. Peltojen läheisyydessä on asutusta, ja multaimen käyttö ehkäisee lietteen levityksestä aiheutuvia hajuhaittoja. Lisäksi se parantaa aineiden imeytymistä maaperään ja vähentää haihduntaa.

 

Juttu julkaistaan myös kesäkuussa 2022 ilmestyvässä Lapin keinon lehdessä! Lehti julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä versiona. Julkaisusta tiedotetaan Lapin keinon sivuilla sekä somekanavissa.

teksti & kuvat: Salla Saariniemi

Martti Isto navetan pihalla talvella.

Tukea maatalouteen

Maatilan kehittäminen

Investointituet ovat tehokas työkalu ja tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia rakentaessasi maatilasi tulevaisuutta. Kestävän perustan menestykselle luo huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma. Investointitukea voi saada rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen tai hankkimiseen, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta varten. Investointituen avulla parannetaan toimintaedellytyksiä, kehitetään kilpailukykyä sekä edistetään tuotannon tehokkuutta ja laatua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Lisätietoa maatilan investointituista: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet/

EU-elpymisrahoitus, maatalousinvestoinnit

”Vuoden 2022 aikana maatiloja voidaan kehittää myös EU:n elpymisvaroista saatavalla rahoituksella. Tukea voi hakea työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistäviin investointeihin sekä energiantuotannossa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin. Näihin sisältyvät esimerkiksi tuotantopihan asfaltointi, lantalan kattaminen, ilmanvaihdon parantaminen sekä aurinkopaneelijärjestelmät ja biokaasulaitokset. Lisätietoja elpymisvaroin rahoitettavista investoinneista saa ELY-keskuksesta.”

Elpymisvaroista rahoitetaan vuoden 2022 aikana alla mainittuja investointeja. Vuonna 2023 alkaa uuden ohjelmakauden toteuttaminen.

 • ympäristön tilaa parantavat investoinnit (avustus 35 %)
  • multain (mikäli laite tulee kahden tai useamman tilan yhteiskäyttöön 40 % avustus)
  • lantala
  • lantalan kattaminen
 • työympäristöä ja tuotantohygieniaa parantavat investoinnit (avustus 30 %)
  • apevaunu
  • tuotantopihan asfaltointi
  • valaistuksen uusiminen
  • lypsyjärjestelmän uusiminen
 • eläinten hyvinvointia parantavat investoinnit maatiloilla (avustus 35 %)
  • parsimatot
  • ilmanvaihdon parantaminen
 • energiantuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa
  • biokaasun tuotantolaitos (avustus 50 %)
  • tuulivoimala (avustus 40 %)
  • aurinkopaneelit (avustus 40 %)
  • hakelämpökeskus (avustus 40 %)

Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa. Lapin ELY-keskus käsittelee hakemukset ja tekee päätöksen investoinnin rahoittamisesta. Investoinnin toteuttamisen voi aloittaa vasta kun viljelijä on saanut ELY-keskuksesta myönteisen tukipäätöksen.

Ota yhteyttä: Hannu Puominen, Lapin ELY-keskuksen maatilarahoitusasiantuntija, p. 0295 037 113, hannu.puominen@ely-keskus.fi

Lisätietoja: https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus/maatalousinvestoinnit-nyt-kannattaa-paivittaa-maatilan-energiavalinnat

 

Tutustu myös nuoren viljelijän aloitustukeen: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuoren-viljelijan-aloitustuki/

 

Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain. Parhaillaan käynnissä oleva hakujakso päättyy 15.8.2022 ja vuoden viimeinen hakujakso on käynnissä 16.8.–15.10.2022.