Kiertotalous sanoista käytäntöön Peräpohjolan kylissä

Kiertotalous ruohonjuurella -tiedonvälityshanke pyrkii parantamaan Peräpohjolan alueen maaseudun asukkaiden ympäristöosaamista ja tietämystä kiertotaloudesta.

Tiedonvälityshankkeessa jaetaan tietoa alueen asukkaille erilaisten työpajojen sekä aktiivisen somesisällöntuotannon avulla käytännön esimerkein, kertoo hankkeen tuore kiertotalouskoordinaattori Sanna-Mari Suopajärvi.
– Isossa kuvassa tavoitteena on ihmisten asenteiden parantaminen kiertotaloutta ja kestävyyttä kohtaan. Ettei enää esimerkiksi poltettaisi romukasoja takapihoilla, vaan kierrätettäisiin jätteet.

Työpajojen sisällöt kartoitetaan kunkin kyläyhdistyksen kiinnostuksen mukaan.
– Tarjolla on työpajoja muun muassa jätteiden kierrätykseen, tekstiileihin, maiseman- ja pihanhoitoon sekä ruokaan liittyen, Sanna-Mari luettelee.

Hankkeen toiminta ehdittiin käynnistää Peräpohjolan kylillä syksyllä 2021 infojen muodossa. Työpajat on tarkoitus järjestää vuonna 2022. Some-kanavissa, erityisesti Instagramissa, hanke on jo ehtinyt jakaa konkreettisia tietoiskuja isolle yleisölle Peräpohjolan Leader ry:n tilin kautta.
– Työpajoissa voidaan varmasti hyödyntää yhteistyökumppaneiden kuten Napapiirin Residuumin, Marttojen ja Pidä Lappi Siistinä ry:n asiantuntemusta, mainitsee Sanna-Mari.

Sanna-Mari Suopajärvi talvisessa metsässä, vieressä lehden kuvake, jossa Lapin keinon logo ja alla teksti: Sisältöä tulevasta Lapin keinon lehdestä.

Sanna-Mari Suopajärvi on itse kotoisin Rovaniemen Songan kylästä. 

 

Tarve hankkeelle kylistä

 

Kiertotaloustietoa lisäävän hankkeen tarve nousi esille hankkeen toteuttajan Peräpohjolan Leader ry:n strategiatyössä.

– Kyselyjen vastauksissa nousi luonnon arvostus ja asukkaiden huoli ympäristöstä. Kiertotalous ja kierrätys nähtiin mahdollisuuksina, toiminnanjohtaja Juha Kutuniva taustoittaa.

 

Toiveissa on, että kiertotaloushankkeen toiminta innostaa kylien asukkaita ja yhdistyksiä tarttumaan tuumasta toimeen ja edistämään kiertotaloutta alueellaan.
– Itse toivon, että tämän hankkeen myötä uusiutuvan energian käyttö yleistyisi Peräpohjolan alueella – että olisi yhä yleisempää hyödyntää maalämpöä ja aurinkoenergiaa esimerkiksi kylätaloilla, Sanna-Mari toteaa.
– Tärkeintä on kuitenkin, että ihmiset oppisivat suhtautumaan rajallisiin luonnonvaroihimme niukkuutena.

Myös toiminnanjohtaja Juha Kutuniva odottaa alueen asukkailta aktiivista osallistumista hankkeen toimintaan.
– Toivon todella, että toiminta-alueemme kylien asukkaat osallistuvat ja innostuvat tämän maksuttoman hankkeen kautta arjen helppoihin ympäristötekoihin, Juha kehottaa.

Muun muassa tällaista innostavaa somesisältöä löytyy Peräpohjolan Leaderin sometileiltä. Tässä kuvasarjassa esitellään vinkkejä lähiluonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. 

 

Keminmaassa infotilaisuuksia odotellaan jo

 

Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeeseen osallistuu Peräpohjolan alueen kylien yhdistyksiä. Yksi mukana olevista kyläyhdistyksistä on Keminmaan Itäkoski, Länsikoski ja Törmän kylät ry, jonka puheenjohtaja Tuula Eilittä odottaa jo kovasti tulevia työpajoja sekä niistä kylille saatavaa tietoa.
– Suhtauduimme tähän hankkeeseen heti positiivisesti! Kyläläisillä nousi mieleen erilaisia asioita, joita meillä pitäisi kiertotalouden edistämisen suhteen tehdä.

Erityisen tärkeänä Tuula pitää jätteiden kierrätystä, niin kylien kotitalouksissa kuin kyläyhdistyksen yhteisissä tiloissa.
– Ennen meillä oli paperinkeräyspaikka, mutta enää ei ole sitäkään. Autoilijat voivat kyllä viedä esimerkiksi paperit ja muovit kierrätykseen isojen markettien pihoilla oleviin keräyspaikkoihin, mutta kylillä asuu paljon sellaisiakin, jotka eivät voi autolla jätteitään kuskata, Tuula kertoo.

Itä- ja Länsikosken sekä Törmän kylillä odotellaankin eniten tietoa juuri muovin ja paperin kierrätyksestä.
– Tietysti meitä kiinnosta, miten olisi järkevintä hoitaa haja-asutusalueella jätteiden kierrätys ja mitä asian kuntoon laittaminen tulisi meille maksamaan. Siihen olisi tärkeää saada faktatietoa.

Sanna-Mari Suopajärvi on Tuulan kanssa samoilla linjoilla.
– Toivoisin, että saisimme kylille tietoa kiertotalouden tärkeydestä ja ihmiset alkaisivat aktiivisemmin käyttää kylien kierrätyspisteitä. Muovinkierrätyspisteiden verkosto olisi hyvä saada entistä tiheämmäksi maaseudullakin!

Vinkkejä kestävään pukeutumiseen.

 

Kesän kiertotaloustapahtumia

 

Loppukeväästä 2022 kiertotalouskoordinaattori Sanna-Mari Suopajärvi kertoo, että hankkeen toiminta on käynnistynyt mukavasti pilottikylissä ja myös uusia kyliä on hänen ilokseen ilmoittautunut mukaan hankkeeseen.
– Kesän korvilla kierrätys ja etenkin biojätteiden kierrätys eri tavoin on herättänyt kiinnostusta. Esimerkiksi Paakkolan kylällä Tervolassa on tulossa Biojäteiltapäivä maanantaina 6.6.. Illassa kuullaan eri vaihtoehtoja biojätteen kierrättämiseen haja-asutusalueella, kertoo Sanna-Mari.

Kesän aikana hankkeen toimesta tutustutaan Peräpohjolan kylillä myös biohiilen valmistamiseen, johon liittyen on etäinfo keskiviikkona 8.6. Elokuussa on luvassa vielä erikseen biohiilityöpajoja, joissa päästään valmistamaan biohiiltä käytännössä. Lahopuuaitojen rakentamiseen liittyviä työpajoja suunnitellaan kylillä maisemanhoitotoimenpiteiden yhteyteen.
– Lisäksi useammalla pilottikylällä on tulossa Kiertotalouden tietotunti, jossa käsitellään kiertotalouden teemoja erityisesti kyläyhdistysten ja kylien näkökulmasta. Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin!

 

Juttu julkaistaan myös kesäkuussa 2022 ilmestyvässä Lapin keinon lehdessä! Lehti julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä versiona. Julkaisusta tiedotetaan Lapin keinon sivuilla sekä somekanavissa.

Lisätietoa hankkeen tulevista tapahtumista: sanna-mari.suopajarvi@perapohjola.fi, puh. 040 752 2236
Instagram: https://www.instagram.com/perapohjolan_leader_ry/
Facebook: https://www.facebook.com/perapohjolanleader

 

Teksti: Johanna Asiala
Kansikuva: Tuula Eilittä, Itäkoski, Länsikoski ja Törmän kylät ry:n puheenjohtaja

 

Kiertotalous ruohonjuurella

Hankkeen hakija: Peräpohjolan Leader ry
Hankkeen toteutusaika: 13.7.2021–31.12.2022
Hankkeen rahoittaja: Peräpohjolan Leader ry
Hankkeen kokonaisrahoitus: 140 500 €

Hankkeen kuvaus:Kiertotalous ruohonjuurella –tiedonvälityshankkeen hakija on Peräpohjolan Leader ry. Peräpohjolan Leader ry on Leader-ryhmä, jonka toiminta-alueen muodostavat Keminmaan, Ranuan, Simon ja Tervolan kunnat sekä Kemin ja Rovaniemen kaupungit, poislukien kaupunkien keskustat.
Tunnistettujen tarpeiden mukaisesti Kiertotalous ruohonjuurella –tiedonvälityshankkeen laadullisia tavoitteita ovat:
– Peräpohjolan Leader ry:n toiminta-alueen asukkaiden tietämyksen ja ymmärryksen kasvaminen helposti ymmärrettävien käytännön esimerkkien kautta kestävästä kehityksestä, vähähiilisyydestä, kiertotaloudesta ja kierrätyksestä sekä ympäristöosaamisen ja tarvittaessa ympäristöasenteen paraneminen.
– Toiminta-alueen asukkaiden innostuminen neuvonnan, tukemisen ja käytännön esimerkkien kautta tunnistamaan mahdollisuuksia ja toteuttamaan hankkeessa konkreettisia arjen kokeiluja ja ekologisia ratkaisuja sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti omassa kotitaloudessaan ja myös kylässä yhteisöllisesti.

Hanke tarjoaa työkaluja, joiden avulla maaseudun asukkaat voivat omalta osaltaan keventää hiilijalanjälkeään. Työkaluissa painotetaan helppoja ja yksinkertaisia sekä myös innovatiivisia tekoja, jotka voi ottaa osaksi arkea. Peräpohjolan Leader ry haluaa tuoda ympäristöosaamisen koteihin, ruohonjuuritasolle. Kiertotalous on hankkeessa sisäänheittoteema kestävän elämäntavan, kulutustottumusten ja yhteistyön omaksumiselle laajemminkin.

Hankkeesta on tehty myös Hankenumeron takana -juttu edellisen kiertotalouskoordinaattorin aikana lokakuussa 2021. Käy lukemassa juttu täältä: https://www.lapinkeino.fi/2021/10/12/174090-elina-edistaa-kiertotaloutta-ruohonjuuritasolla/