1. Kuka olen? 

Olen Isa Tuuri ja toimin projektityöntekijänä Leader Pohjoisin Lappi ry:n Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hankkeessa. Koulutukseltani olen luonnontieteiden kandidaatti (maantiede) sekä luonnontuotejalostaja. Luonnon antimien ja käsitöiden ohella hevoset ovat iso osa elämääni, ja olenkin ennen hankepestiä työskennellyt muun muassa vaellustallilla. Hankekokemusta minulla on mm. ylioppilaskunnan hallinnoimista kehitysyhteistyöhankkeista.

Projektityöntekijänä tehtäviini kuuluu hankkeen tapahtumien järjestäminen, yhteistyö ja yhteydenpito eri sidosryhmien kanssa sekä tiedottaminen. Tällä hetkellä teen töitä kotoa käsin Kittilästä, mutta kesän tullen vietän suurimman osan työajastani kylissä eri puolilla Lappia työpajoissa, talkoissa ja kulttuuriympäristöpäivissä.

Lapissa on suuri määrä upeita kulttuuriympäristökohteita, ja laajan maakunnan eri kolkilla on omat ainutlaatuiset piirteensä ja perinteensä. Hankkeen tavoitteena on innostaa maaseudun asukkaita ja kylätoimijoita hoitamaan näitä kulttuuriympäristöjä, vanhoja arvokkaita rakennuksia ja perinnemaisemia, sekä vaalia niihin liittyvää perinnetietoa ja -taitoa. Erityisenä painopisteenä on oppilaitosyhteistyö, jotta mm. restaurointi- ja rakennusalojen opiskelijat kiinnostuisivat pohjoisen työmahdollisuuksista ja alueelle saataisiin lisää kulttuuriympäristöjen hoidon ja kunnostuksen ammattilaisia. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia maisemanhoitotapoja, jotta kylämaisemien viihtyisyyden lisäämiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävät toimenpiteet olisivat toteutettavissa resurssitehokkaasti ja mahdollisimman laajalti.

 

2. Mitä hankkeeseen kuuluu? 

 Hanke alkoi helmikuussa ja ensimmäiset kuukaudet ovat hurahtaneet hankkeen aloitustoimissa ja tulevan kesän toimenpiteitä suunnitellessa. Järjestimme avoimen haun hankkeen perinnerakentamisen työpajakohteille, ja hakemuksia tuli ilahduttavan suuri määrä. Hankkeen ensimmäisenä tapahtumana järjestimme perinnebiotooppien hoitoon ja tukimahdollisuuksiin keskittyneen webinaarin.

Tulevana kesänä tulossa on kaikille avoimia työpajoja mm. pärekaton teosta, hirsirakennuksen kengittämisestä ja punamultamaalin keitosta sekä muista perinnetaidoista. Osa työpajoista järjestetään yhdessä oppilaitosten kanssa. Lisäksi eri puolille Lappia on suunnitteilla kulttuuriympäristöpäiviä, joissa tutustutaan kylien erityispiirteisiin ja maisema-arvoihin asiantuntijoiden johdolla, minkä lisäksi tarjolla on tietoa ja neuvontaa mm. rakennusperinnön kunnostuksesta, perinnebiotooppien hoidosta sekä haettavissa olevista tuista. Lisäksi etsimme parhaillaan pilottikohteita maisemanhoidon uusien toimintatapojen kokeilua ja vertailua varten, ja suunnitelmissa on myös maisemanhoitotalkoita ja maisemakohteiden hoitosuunnitelmien laadintaa yhdessä kylien kanssa.

Hankkeen ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista tiedotamme aktiivisesti hankkeen kotisivuilla www.pohjoisinlappi.fi/avoimet-miljoot-ja-komeat-kuistit, Facebookissa Avoimet miljööt ja komeat kuistit -hankesivulla sekä Instagramissa @amakhanke.

 

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Näen tilanteen, jossa kylien asukkaat ympäri Lappia katsovat kulttuuriympäristöjään arvostaen ja pitävät niistä huolta yhteisöllisesti ja omaehtoisesti hankkeen myötä tutuksi tulleiden asiantuntijoiden ja tietolähteiden puoleen tarpeen tullen kääntyen. Myös yritykset ovat huomanneet hoidetun kulttuuriympäristön merkityksen oman toimintaympäristönsä vetovoimatekijänä ja osallistuvat omalta osaltaan kulttuuriympäristön hoitoon.

Restaurointi-, rakennus- ja ympäristöalojen opiskelijoiden kiinnostus Lapin kulttuuriympäristöä ja sen tarjoamia työmahdollisuuksia kohtaan on kasvanut ja alueelle on ehkä jo saatukin alan uusia ammattilaisia. Kylämaisemien hoidon ja vanhojen rakennusten kunnostamisen myötä asuinympäristön viihtyvyys on parantunut, luonnon monimuotoisuus on vahvistunut, uusia perinnebiotooppikohteita on saatu hoidon piiriin ja arvokasta rakennusperintöä kunnostettua.

Perinnetieto ja -taito on levinnyt laajalle kylätoimijoiden, rakennusten omistajien ja muiden aiheesta kiinnostuneiden keskuudessa. Perinnetaidot elävät vahvana osana paikalliskulttuuria ja niitä hyödynnetään aktiivisesti kulttuuriympäristön hoidossa, oli kyse sitten maisemaan kauniisti istuvan pistoaidan teosta tai vanhojen ikkunoiden kunnostuksesta. Lisäksi on pilotoitu uusia maisemanhoitotapoja, ja niistä laadittu vertaileva aineisto on kaikkien käytettävissä helpottamaan kuhunkin maisemanhoitokohteeseen parhaiten soveltuvan ja resurssitehokkaimman toimintamallin löytämistä.

Suvannon pärekattotyöpajan mainoskuva.

Psst! Vielä ehtii mukaan Pelkosenniemen Suvannon kylässä järjestettävään pärekattotyöpajaan 9.–12.6.! Lisätietoa ja ilmoittautuminen:

https://forms.gle/yryRpUzJdeE2mBdLA.

 

Hankkeen nimi: Avoimet miljööt ja komeat kuistit (AMAKt)
Hankkeen hallinnoija: Leader Pohjoisin Lappi ry
Hankkeen rahoittaja: Lapin ELY-keskus
Hankkeen kustannusarvio: 250 000 €
Hankkeen kesto: 1.8.2021–31.12.2023