Lapissa on selvitetty maaseuturahaston tukien vaikuttavuutta arjen sujuvuuden, ihmisten kokeman hyvinvoinnin sekä viihtyvyyden näkökulmasta. Vuosina 2014–2020 toteutetuille yleishyödyllisille kehittämishankkeille on myönnetty Lapissa rahoitusta noin 22,5 miljoonaa euroa.* Tällä euromäärällä Lappiin on muun muassa saatu 17 uutta valokuituverkkoa kyliinkunnostettu tai rakennettu 274 kohdetta ja tehty 351 erilaista ympäristöä parantavaa toimea. Talkootöitä on Lapissa näinä vuosina tehty yhteisen hyvän eteen 183 694 tuntia.

Eniten rahoitusta on Lapissa kohdentunut maaseudun palveluiden sekä laajakaistainfrastruktuurin ja sähköisten palveluiden kehittämiseen.
– Laajakaistainvestoinneilla on erittäin tärkeä merkitys paitsi arjen sujuvuuden myös maaseudulla viihtymisen kannalta. Laajakaistat mahdollistavat etätyön tekemisen, harrastustoiminnan ja digipalveluiden kehittämisen. Lisäksi ne parantavat alueemme vetovoimaisuutta, toteaa Lapin ELY-keskuksen Hannu Linjakumpu.

Konkreettisimmin maaseuturahaston hankkeiden vaikutukset ihmisten arkeen ovat näkyneet parantuneissa vapaa-ajan palveluissa ja harrastusmahdollisuuksissa.
– Olemme rahoittaneet useaan kylään esimerkiksi lähiretkeilykohteita uusien laavujen ja kunnostettujen uimarantojen muodossa, kertoo Leader Tunturi-Lappi ry:n Ella-Noora Polvi.

Kuva: Pete Huttunen, Kolarin kunta / Leader Tunturi-Lappi ry.

 

Arjen sujuvuutta ovat edistäneet kylätalojen ja muiden kokoontumispaikkojen kunnostaminen ja kehittäminen. Erilaiset kokoontumistilat edistävät ihmisten yhteisöllisyyttä ja tarjoavat paikkoja tapahtumien järjestämiselle.
– Kylätalojen remontit ovat aina kokoaan suurempia hankkeita. Esimerkiksi ilmalämpöpumpun hankinta tai ulkovuoren maalaus poikii yhteistyötä jo toteutusaikana. Kylätalot toimivat inspiraation lähteenä yhteisten toimien suunnittelulle ja luonnollisena paikkana toteuttaa niitä, sanoo Polvi.

Maaseuturahaston hanketoiminta on edistänyt lappilaisten hyvinvointia. Ihmisten kokema yhteisöllisyys on parantunut, ja ihmiset ovat aktivoituneet kehittämään omaa kotiseutuaan.

Kuva: Valto Timonen.

 

Hyvinvointia ovat lisänneet erilaiset talkoilla kunnostetut tai rakennetut harrastus- ja liikuntapaikat.
– Oman korren kekoon kantaminen konkretisoi yhteenkuuluvuutta ja lisää ihmisten koettua hyvinvointia. Onnistuneiden talkoiden jälkeen yhteisöllisyys kukoistaa kylässä vielä pitkään. Talkootunteihin sisältyy lukematon määrä ihmisten välisiä kohtaamisia, tutustumista toisiinsa, hyötyliikuntaa ja merkityksen tuottamista ihmisten arkeen, Polvi korostaa.

Maaseuturahaston hankkeilla on ollut vaikutusta alueen viihtyvyyden edistämiseen. Lappi on entistä vetovoimaisempi, sillä alueella on investoitu viihtyvyyttä tukevaan infrastruktuuriin luontopoluista laavuihin ja leikkipaikkoihin.
– Näistä investoinneista hyötyvät niin paikalliset asukkaat kuin matkailijatkin, huomauttaa Linjakumpu.

Selvityksen on toteuttanut aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Public Oy. Aineisto koostuu maaseuturahaston rahoitus- ja indikaattoritiedoista, sidosryhmähaastatteluista (8 kpl), kyselyistä (3 kpl) sekä Leader-ryhmien raporteista. Lapissa maaseuturahaston tukia myöntävät ELY-keskus sekä paikalliset Leader-ryhmät. Maaseuturahaston vaikuttavuusselvitys julkaistiin 7.4. ja se on luettavissa Lapin keinon nettisivuilta pdf-muodossa (linkki avautuu samassa välilehdessä).

 

 

* Selvityksessä on ollut mukana hankkeita, jotka on toteutettu vuosina 2014–2020. Hankkeet ovat päättyneet viimeistään 31.12.2020. Vuosina 2014–2020 on myönnetty julkista rahoitusta yleishyödyllisille kehittämishankkeille yhteensä n. 32,8 miljoonaa euroa. Osa hankkeista on kuitenkin päättynyt 31.12.2020 jälkeen, joten näitä hankkeita ei ole otettu mukaan vaikuttavuusselvitykseen.