Lapissa selvitetään alkuvuodesta maaseuturahaston tukien vaikuttavuutta lappilaisella maaseudulla vuosina 2014–2020. Selvityksellä halutaan saada ilmi konkreettiset vaikutukset, joita lukuisilla hankkeilla on ollut lappilaisten ihmisten:

  • arkeen: esimerkiksi palvelut, infrastruktuuri kuten tietoliikenneyhteydet jne.
  • hyvinvointiin: esim. liikunta- ja harrastusmahdollisuudet, yhteisöllisyys, osallisuus
  • sekä viihtyvyyteen kotiseudullaan: esim. ympäristö, luonto, asuminen, saavutettavuus


Vastaa kyselyyn
 täällä: q.surveypal.com/Maaseuturahaston-vaikuttavuus-Lapissa-avoin-kysely-2021

Tietoa kerätään asiantuntijahaastatteluiden, dokumentti- ja tilastoanalyysin sekä kolmen erilaisen kyselyn avulla. Yksi kysely on kohdistettu tuensaajille, toinen sidosryhmille ja kolmas kysely on avoin kaikille lappilaisille tai Lapissa aikaansa viettäville ihmisille. Nyt auennut avoin kysely on auki tammikuun loppuun eli 31.1. saakka. Toivomme vastauksia kyselyyn laajasti kaikilta, joilla on kokemusta Lapin maaseudulla asumisesta joko kokoaikaisesti, osa-aikaisesti tai lomakausilla. Pienenä porkkanana mainittakoon, että vastaajien kesken arvotaan kolme Lapin keino -tuotepakettia, jotka sisältävät lappilaisia designtuotteita! Vastaamiseen kuluu aikaa korkeintaan 10 minuuttia. Vastaukset jätetään anonyymisti, eikä arvontaan ole pakko osallistua. Yhteystietoja käytetään vain arvontaa varten.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään maaseuturahaston vaikuttavuuden kehittämisessä tulevaisuudessa, jotta osaamme jatkossakin ohjata tukirahoja lappilaisia ihmisiä aidosti auttaviin yleishyödyllisiin hankkeisiin. Lisäksi kyselyn tuloksista tullaan kevään 2022 aikana viestimään laajasti. Kysely ei kata yritystukia. Selvitys kattaa Lapin Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen rahoittamat yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet ohjelmakaudella 2014–2020.

Selvityksen on tilannut Lapin keinot -viestintähanke ja sen toteuttaa kokenut aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Public Oy. Kyselyt on lähetetty MDI:n kautta.

Lisätietoa kyselystä:
johanna.asiala@outokaira.fi
sari.rannanpaa@mdi.fi

artikkelikuva: Jaana Severidt, Lapin materiaalipankki.