Sodankylän ja Itä-Lapin alueella on kehitetty uusia tuotteita paikallisista raaka-aineista yrittäjien välistä yhteistyötä lisäämällä. Yhteistyötä on lisätty Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallinnoiman Jalosta jalompaa -yritysryhmähankkeen avulla. Hankkeessa on mukana neljä yrittäjää Sodankylän, Sallan ja Pelkosenniemen alueelta: nauriinviljelijä Jani Jaakkola, poronlihantuottaja ja nauriinviljelijä Lauri Ukkola, poro- ja marjatuotteiden jalostaja Maritta Autio sekä perunanviljelijä Jari Pohtila.
– Yhteisen toiminnan tavoitteena on ollut nostaa Sodankylän, Pelkosenniemen ja Sallan alueella tuotettujen raaka-aineiden tunnettuutta, kertoo Leader Pohjoisin Lappi ry:n kehittämispäällikkö Annika Kostamo.

Lähiruokatuotteita aseteltuna puiselle tarjoiluastialle, taustalla jouluvaloja ja takkatuli.

Yrittäjien tuotteita esillä.

 

Jalosta jalompaa -hankkeessa on tehty tuotekehitystä ja rakennettu yhteisiä paikallisista raaka-aineista koostuvia tuoteperheitä. Tuoteperheitä on tehty kolme: joulu- ja kesätuoteperhe sekä sesongiton tuoteperhe.
– Tuoteperheet on suunniteltu sisällöltään eri vuodenaikoihin sopivaksi. Niissä on mukana myös reseptejä, joihin paketin sisältöä voi hyödyntää. Joulutuoteperhe sisältää muun muassa naurissinappia, glögiä ja poron kylmäsavupaistia sekä reseptit jouluiseen juustokakkuun ja sinappihuntuun!

Hankkeessa kehitetyille tuotteille on rakennettu oma brändi. Tuoteperheet tunnetaan jatkossa nimellä ”Kairasta käsin, ja niillä on oma logo ja tuote-etiketit. Käytössä on myös ammattilaisen ottamia valokuvia, jotka tukevat brändin visuaalista ilmettä.
– Tuoteperheistä otetut valokuvat ilmentävät mielestäni hyvin Kairasta käsin -teemaa: elinkeinoihin liittyviä pitkiä perinteitä, käsillä tekemistä sekä paikallisten raaka-aineiden aitoutta ja puhtautta, pohtii Annika Kostamo.
– Yrittäjät voivat hyödyntää valokuvia, logoa ja etikettejä sekä yhteisessä että omassa viestinnässä ja markkinoinnissa.

Lähiruokaa lautasella, lisää, perunaa, salaattia, rieska, puolukkahillopurkki.

Esimerkiksi tällaisia annoksia voi Kairasta käsin -tuoteperheestä loihtia.

 

Jalosta jalompaa -hankkeen aikana toteutettiin myös matka artesaaniruoan SM-kilpailuihin Ahvenanmaalle. Kilpailuihin yrittäjistä osallistuivat Jani Jaakkola, Maritta Autio sekä Lauri Ukkola. Jani Jaakkolan kaskinaurismajoneesi voitti kilpailuissa pronssia innovatiivisen artesaaniruoan kategoriassa.

Leader Pohjoisin Lappi ry on Jalosta jalompaa -hankkeen hakija ja hallinnoija. Hanke on antanut arvokasta tietoa yritysryhmähankkeiden toteutuksesta Leader-ryhmälle. Näitä oppeja voidaan hyödyntää jatkossa hankeneuvonnassa.
– Oleellista on huomioida yritysten sesonkiajat ja muut kiireet. Lisäksi yritysryhmähankkeeseen on tärkeää varata riittävä henkilöstöresurssi, jotta yhdessä sovittuja asioita saadaan aidosti toteutettua, Annika Kostamo toteaa. Hän on myös pistänyt merkille, että ostopalveluiden suhteen on yritysryhmähankkeissa oltavana tarkkana.
– Jos hankkeessa on paljon ostopalveluita, on hankkeen onnistumisen kannalta oleellista, että palveluntarjoajaksi löydetään osaavat tekijät. Toimeksiantosopimukset ja salassapitoasiakirjat on valmisteltava huolella.

Hankkeen hallinnoijan näkökulmasta katsottuna hanke on jo nyt saavuttanut hyviä tuloksia niin suoraan kuin välillisestikin.
– Hankkeen välilliset vaikutukset ovat mielestäni huomattavasti suuremmat kuin suorat tulokset. Yrittäjien välille on hankeyhteistyön myötä syntynyt monenlaista muutakin yhteistyötä, jonka hyöty näkyy nyt ja tulevaisuudessa, uskoo Annika Kostamo.

Myöhemmin julkaistaan Jalosta jalompaa -yritysryhmähanketta ja sen yrittäjiä esittelevä video, jonka tuotannosta vastaa Lapin keino.

Lauri Ukkola, Jani Jaakkola, Maritta Autio ja Jari Pohtila ovat hankkeessa mukana olevat yrittäjät.

 

Kairasta käsin Facebook-sivut (avautuu samassa välilehdessä).
Lisätietoa Jalosta jalompaa -hankkeesta: annika.kostamo@pll.fi, 040 134 9940.
Lisätietoa tuoteperheistä: Jani Jaakkola, www.facebook.com/Jaakkolan-pirttikahvila-107971346209153 & Maritta Autio, www.facebook.com/lapinmarjat

kuvat: Juha Kauppinen
artikkelikuvassa vasemmalta oikealle: Jari Pohtila, Lauri Ukkola, Maritta Autio ja Jani Jaakkola.

Jalosta jalompaa -yritysryhmähankkeen toiminnasta ja tuloksista on tehty myös video! Tekstitetyn version löydät Lapin keinon Youtube-kanavalta: https://youtu.be/EwxDIn5FsAA.

Jalosta jalompaa -yritysryhmähanke

Hankkeen hakija: Leader Pohjoisin Lappi ry
Hankkeen toteutusaika: 1.11.2020–31.12.2021
Hankkeen rahoittaja: Leader Pohjoisin Lappi ry
Hankkeen kokonaisrahoitus: 30 752 €

Hankkeen julkinen kuvaus: Lapin elintarvikeohjelmassa tuodaan esille elintarvike- ja luonnontuotealan yksipuolinen rakenne. Raaka-aineita tuotetaan, mutta ne viedään jalostettavaksi muualle. Ohjelman yhtenä tavoitteena on nostaa Lapissa tuotettujen raaka-aineiden jalostusastetta maakunnassa. Lappilaisista luonnontuotteista tai viljellyistä raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla on paljon tunnistettua potentiaalia lähiruokana ja jalostettuina tuotteina kotimaan markkinoilla. Erityisesti Lapin matkailulle paikallisesti tuotetut jalosteet ovat imago- ja vetovoimatekijä. Sodankylän ja Pelkosenniemen alueella on elvytetty Lapin kaskinauriin viljely, Sallassa puolestaan on viljelty lappilaista perunaa jo vuosikymmenien ajan. Lapin kaskinauris ja lappilainen peruna ovat jalostuneet vuosisatojen aikana pohjoisen ilmastoon soveltuviksi lajeiksi, jotka varastoivat yöttömässä yössä talteen sokerit, vitamiinit ja hivenaineet. Ne ovat kasvupaikkansa ja olosuhteiden vuoksi väärentämättömiä elintarvikkeiden raaka-aineita, joilla on edellytykset nousta kaikkien tuntemiksi elintarvikkeiksi ja erilaisten jalosteiden raaka-aineiksi. Vastaavasti laajat marjakeruualueet ja porolaitumet takaavat Lapille tunnetun ja luontaisesti ominaisten puhtaiden raaka-aineiden tuottamisen, joiden jalostusastetta ja tunnettavuutta tulisi entisestään maakunnassa ja matkailuverkostoissa nostaa. Yritysryhmähankkeen tavoitteena on nostaa Sodankylässä ja sen lähialueella tuotettujen raaka-aineiden tunnettavuutta yritysten välistä yhteistyötä lisäämällä, tuotekehityksellä ja yhteisellä tuoteperhenäkyvyydellä. Yritysten välinen yhteistyö on perusedellytys myös kaupallisen toiminnan kasvulle, mikä puolestaan mahdollistaa toiminta-alueen talouskasvun positiivisen kerrannaisvaikutuksen. Hankkeessa on mukana neljä yritystä. Hankkeessa tehdään konkreettisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on mukana olevien yritysten kannattavuuden lisääminen ja työpaikkojen syntyminen yrityksiin.