Valtakunnallinen info Kunta- ja Järjestö-Helmin hausta tiistaina 16.11. klo 14–16 Teams-yhteydellä – tule mukaan! Infossa kerrataan vielä hakua ja siihen liittyviä asioita. Hakijoilla on myös mahdollisuus kysyä hakuun ja toteuttamiseen liittyviä asioita. Järjestäjät toivovat kysymyksiä myös ennakkoon. Ennakkokysymyksiä voi jättää joko rekisteröinnin yhteydessä (merkkimäärä huomioiden) tai sähköpostilla osoitteeseen martina.schmidt@ely-keskus.fi. Info on valtakunnallinen.

Uudenmaan ELY-keskus myöntää Helmi-haun kautta valtionavustuksia kunnille, yhdistyksille, säätiöille ja vesiosuuskunnille Helmi-ohjelman mukaisiin, luonnon monimuotoisuutta parantaviin elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin. Avustushaku on käynnissä 22.10.-30.11.2021. Haussa on jaossa n. 5 miljoonaa euroa, joten kannattaa toimia, mikäli elinympäristön kunnostaminen, hoitaminen tai ennallistaminen kiinnostaa! Hakuun sisältyvät kaikki Helmi-teemat, mukaan lukien perinnebiotoopit.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa (linkki avautuu samassa välilehdessä)

Helmi-ohjelman sähköinen esite (linkki avautuu samassa välilehdessä)