Maaseudun mikro- tai pienyrittäjä: nyt on erinomainen aika tehostaa yrityksesi toimintaa! Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat 18.10. alkaen hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Lisäksi tukea on saatavilla maaseudun yritysten omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä.

 

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voi hakea maaseudulla toimiva mikro- ja pienyritys, jolla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrittäjällä tulee olla riittävä ammattitaito ja ikää vähintään 18 vuotta. Yritys voi olla yritysmuodoltaan yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta tai maatila.

Tukea voi hakea myös henkilö, joka suunnittelee yrityksen hankkimista omistajanvaihdoksen avulla ydinmaaseudulta tai harvaan asutulta maaseudulta.

 

Mitä rahoitetaan?

Voit hakea investointitukea:

    • uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)
    • uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
    • siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)
    • yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien uusien laitteiden hankkimiseen ja tuotannon tehostamiseen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation avulla

 

Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia investointeja. Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan.

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta.

Tukea voi hakea myös omistajanvaihdoksen suunnitteluun. Jos haluat hankkia jo olemassa olevan yrityksen, joka toimii harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla, voit saada tukea yrityksen omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittavaan asiantuntija-apuun.

Paras käyttökelpoinen uusi tekniikka (BAT) tarkoittaa mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan tehokkaimmin ehkäistä ympäristön pilaantumista. Tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa kohtuullisin kustannuksin.

 

Tuen määrä

Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2000 euron.

Uuteen biokaasulaitokseen tai uuteen biokaasun tuotantoyksikköön voi saada 50 % tuen.

Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys (Annex I -yritys), voit saada investointeihin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa. Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Tuki muille maaseudun yrityksille on de minimis -tukea.

Ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla omistajanvaihdoksen valmisteluun tarvittaviin asiantuntijapalveluihin voidaan myöntää tukea 5000–10 000 euroa. Tuen viimeinen erä maksetaan, kun yrityskauppa on toteutunut.

 

Näin haet tukea

Tee hakemus Hyrrä-asiointipalvelussa. Alueesi ELY-keskus neuvoo tuen hakemisessa. Lisätietoa tuen tarkemmista ehdoista ja hakemisesta Ruokaviraston sivuilta (aukeaa samassa välilehdessä).

 

Lisätietoa tuesta:

Heikki Moilanen, yritysasiantuntija (poissa 25.–31.10.)
heikki.moilanen@ely-keskus.fi, +358 295 037 092

Mikko Niemelä, yritysasiantuntija (poissa 18.–24.10.)
mikko.niemela@ely-keskus.fi, +358 295 037 350

Anne Ristioja, ryhmäpäällikkö (poissa 20.–24.10.)
anne.ristioja@ely-keskus.fi, +358 295 037 118

 

Lisätietoa yritysten elpymistuista Ruokaviraston tiedotteessa (aukeaa samassa välilehdessä).