1) Kuka olen?

Olen Aholan Elina Tornionlaaksosta. Työskentelen Peräpohjolan Leader ry:n Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeessa kiertotalouskoordinaattorina. Töiden ohella teen hiljalleen jatko-opintojani pohjoisen kestävään kehittämiseen liittyen.

Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeessa kiertotaloutta edistetään alueen ruohonjuurella eli kylissä. Kyseessä on tiedonvälityshanke, jossa on tavoitteena lisätä Peräpohjolan Leaderin toiminta-alueen asukkaiden tietämystä ja ymmärrystä käytännön esimerkkien kautta mm. kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta. Hankkeen tavoitteena on myös innostaa, tukea ja neuvoa alueen asukkaita toteuttamaan ekologisia ratkaisuja arjessaan sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kotonaan ja kylässään yhteisöllisesti.

 

2) Mitä hankkeeseen kuuluu?

Hanke on alussa ja etsimme parhaillaan pilottikyliä Peräpohjolan Leaderin toiminta-alueelta mukaan hankkeeseen. Pilottikylille tehdään aluksi tarvekartoitus, jotta kylille pystytään suunnittelemaan mielekkäitä toimenpiteitä. Samalla suunnitellaan tulevia tapahtumia, ensimmäiset on tarkoitus pitää marraskuussa.

Kun pilottikylät on rekrytoitu, päästään tositoimiin kylissä mm. työpajojen muodossa. Työpajojen lisäksi järjestetään infoluentoja, esittelytilaisuuksia sekä tietoiskuja ja valmennuksia. Hankkeessa myös tuotetaan ja julkaistaan materiaalia esimerkiksi verkossa. Osa toimenpiteistä pidetään etänä.

 

3) Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Hankkeen lopussa mukana olevissa pilottikylissä edistetään kestävää kehitystä paikallisesti. Kyläläiset ovat innostuneet toimenpiteistä ja omaan ympäristöön vaikuttamisesta niin, että kestävän kehityksen mukaiset arjen käytännöt ovat siirtyneet kylien yhteisöllisestä toiminnasta koteihin saakka. Yhteistyötä tehdään paitsi kylissä myös niiden ulkopuolisten tahojen kanssa ja erilaisia yhteistyötoimintamalleja on jo muodostunut, niitä myös kehitetään edelleen. Lisäksi tietoa kestävästä kehityksestä ja sen edistämisestä maaseudulla arjen toiminnoissa on levinnyt pilottikylien lisäksi muihinkin alueen kyliin ja koteihin. Positiivinen kehittämis- ja testausmentaliteetti on siirtynyt hankkeen toimenpiteistä ihmisten arkeen ja uudenlaisia ajatuksia kestävyyden edistämisestä maaseudulla syntyy koko ajan.

 

Hankkeen nimi: Kiertotalous ruohonjuurella
Hankkeen hallinnoija: Peräpohjolan Leader ry
Hankkeen rahoittaja: Peräpohjolan Leader ry
Hankkeen kustannusarvio: 140 500 €
Hankkeen kesto: 13.07.2021 – 31.12.2022