Kulttuuriperintöä kädestä pitäen sukupolvelta toiselle

Tornion Kukkolankoskella siirretään kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kun kaupungin kaikki yli 300 viidesluokkalaista tutustuvat syksyllä koskikalastusperinteen saloihin. Perjantaina 3. syyskuuta Kivirannan viidesluokkalaiset pääsivät lippoamaan ja siianjakoon koskikentällä.

Tornion koulujen viidesluokkalaiset vierailevat tänä syksynä Kukkolankoskella, Tornionlaakson museossa ja Alatornion kirkon Struven ketjun mittauspisteellä. Alatornion kirkon osuus toteutettiin hankeyhteistyönä Maailmanperintö Struven ketjun pohjoiset osat -Interreg-hankkeen kanssa. Vierailukokonaisuuden tarkoitus on kertoa nuorille Unescosta ja sen kulttuuriperinnön suojeluun liittyvistä luetteloista. Struven ketju on jo yksi Unescon Maailmanperintökohteista ja Kukkolankosken lippouskulttuuri pyrkii Aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

ProSiika ry:n Leader-hanke Kulttuuriperintö tutuksi kläpille on vierailun järjestysvastuussa Kukkolankoskella. Vitoset jakautuivat kolmeen pienryhmään, jotka kävivät vuorotellen eri rasteilla seuraamassa siian matkaa koskesta ruokapöytään. Jokainen sai vuorollaan kokeilla lippousta lapsille suunnitellulla haavilla, minkä jälkeen siirryttiin siianjakoon, opeteltiin siian perkauksen saloja ja lopuksi paistettiin siika oikeaoppisesti paistokodassa.
– Hyvää on! oli yleisin palaute siian maistelun yhteydessä viidesluokkalaisten suusta.

Hankkeessa hunteeraajana eli projektityöntekijänä työskentelevä Salla Saarela kertoo, että Tornion koulut suhtautuivat vierailuehdotukseen hyvin.
– Kaikki koulut ovat olleet innoissaan tulossa tänne!
– Vierailut ovat olleet toiminnallisia, joten nuoret ovat jaksaneet hyvin keskittyä rasteilla, toteaa myös koski-isäntä Risto Leinonen.

Kalastajien mielestä on tärkeää korostaa nuorille, ettei koskikalastuskulttuuri merkitse vain kalastamista, vaan myös luonnossa viihtymistä, hyvää ja terveellistä ruokaa, yhteisöllisyyttä, identiteettiä ja kulttuurin vaalimista.

– Koululaiset ovat olleet kiinnostuneet koskikalastuskulttuurista ja varsinkin lämpimästä varrassiiasta. Lippomiehetkin ovat suhtautuneet positiivisesti vierailujen isännöintiin ja kläpeille sopivan ohjelman laatimiseen, kertoo yhdistyksessä toimiva kokenut lippoaja Markku Vaaraniemi.

 

Nuoret saivat pienryhmissä käydä vuorotellen eri rasteilla tutustumassa siian matkaan koskesta ruokapöytään.

 

Hankkeiden avulla vaalitaan aineetonta kulttuuriperintöä

 

Nuoret maistelemassa valmista varrassiikaa.

Nuoret pääsivät vierailun päätteeksi myös maistamaan koskesta nostettuja siikoja.

ProSiika ry:llä on pitkät perinteet kehittämishankkeista. Vuonna 2010 perustetun yhdistyksen hankkeissa on siirretty elävää kalastusperinnettä seuraaville sukupolville sekä suojeltu kalastusoikeuksia ja siikakantaa.

Seuraava tavoite on selvä: päästä mukaan Unescon Aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Tämän eteen onkin nyt tehty hartiavoimin töitä Kukkolassa.
– Päätös mahdollisesta ehdokkuudesta tehdään ensi vuonna. Vasta sen jälkeen alkaa virallinen hakuprosessi. Jos kaikki menisi suotuisasti, niin voisimme päästä listalle mukaan jo 2024–2025, uumoilee Markku.

Työn alla on jo seuraava hankeaihio, joka liittyy koskikalastuskulttuurin vaalimiseen.
– Toivon mukaan tässä uudessa, rajat ylittävässä hankkeessa hahmottuisi jokivarren toimijoiden yhteinen suunnitelma koskikalastuskulttuurin elinvoiman säilyttämiseen.
Markun mukaan koskikalastuskulttuurilla on vetovoimaa myös matkailun näkökulmasta.
– Elävään kulttuuriperintöön liittyvä matkailu edistää perinnön säilymistä ja tuottaa paikallisille yhteisöille taloudellista hyötyä. Tällöin matkailu on kestävää sosiaalisestakin näkökulmasta.

Kukkolankoski on tällä hetkellä ainoa koskipaikka Tornionjoessa, jossa kalastus järjestetään vanhoja yhteisöllisiä sääntöjä noudattaen. Sikäli koskikalastusperinne elää ja voi täällä vielä hyvin.
– On kuitenkin tosiasia, että monet nuoret ovat muuttaneet työn perässä muualle ja nuorten ajasta kilpailevat monet muutkin harrastukset. Tietoisuus koskikalastuskulttuurista näyttää vaihtelevan yhtä lailla nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa, tuumii Markku.

Kolme ihmistä hymyilee kameralle punaisen paistokodan edessä.

Markku Vaaraniemen, Salla Saarelan ja Esa Laurin on helppo hymyillä onnistuneen vierailupäivän päätteeksi.

 

Teksti ja kuvat: Johanna Asiala

Kulttuuriperintö tutuksi kläpille

Hankkeen hakija: ProSiika ry
Hankkeen toteutusaika: 1.4.2021–31.10.2021
Hankkeen rahoittaja: Outokaira tuottamhan ry
Hankkeen kokonaisrahoitus: 40 406 €

Hankkeen kuvaus: Kulttuuriperintö tutuksi kläpille -hankkeen tavoite on tutustuttaa yksi torniolainen ikäluokka oman alueensa kulttuuriperintöön ja sitä kautta osallistua tornionlaaksolaisten kulttuurikohteiden tunnettuuden lisäämiseen ja nuorten kulttuurikasvatukseen. Hankkeessa pilotoidaan kouluille suunnattu kolmen kohteen kulttuurivierailuohjelma, jota voidaan jatkossa monistaa. Hankkeessa pyritään jakamaan tietoa kulttuuriperinnön suojelusta ja Unescon luetteloista sekä selventämään maailmanperintökohteen ja aineettoman kulttuuriperintökohteen eroa.