Onko sinulla alkutuotantoon liittyvä ongelma, jonka ratkaiseminen synnyttäisi innovaation, josta olisi hyötyä laajemmalle joukolle? Ratkaisu tuottaisi lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä alan yrityksille? Ongelman ratkaisu uudistaisi maa- ja metsätaloutta tai edistäisi biotaloutta? Jos vastasit kyllä, tutustu maaseudun innovaatiorahoitukseen!

EU:n elpymisvaroista rahoitetaan maaseudun innovaatioryhmien toimintaan. Haku on auki 7.9.–29.10.2021. Haku on yksivaiheinen eli erillistä ideahakua ei järjestetä. Avautuva hakukierros rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joten hankkeen pitää myös edistää joko digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, siirtymistä vihreään talouteen tai parantaa alkutuotannon sopeutumis- ja stressinsietokykyä muuttuvissa olosuhteissa.

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. EIP-hankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotantoyritysten tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen. Hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa ovat mukana sekä alkutuotantoyritykset että hankkeessa ratkaistavaan ongelmaan tai kehitettävään innovaatioon tarvittavat asiantuntijat.

Hausta järjestetään info-tilaisuudet 7.9. ja 7.10. klo 9–11. Lisätietoja EIP-ryhmistä, hausta ja ilmoittautumiset info-tilaisuuksiin maaseutu.fi -sivulta.

 

Millaiset tahot mukaan innovaatioryhmään?

 

Hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa ovat mukana sekä alkutuotantoyritykset että hankkeessa ratkaistavaan ongelmaan tai kehitettävään innovaatioon tarvittavat asiantuntijat:

  1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
  2. ratkaistavan ongelman tai kehitettävän innovaation kannalta oleelliset asiantuntijaorganisaatiot, esim. tutkimus, neuvonta, yritykset, yhdistykset

Maaseudun innovaatioryhmässä on siis mukana vähintään kaksi eri osapuolta eli kumppania. Ryhmän toiminnan ja idean kehittelyn kannalta on kuitenkin parempi, jos mukana olisi useampia henkilöitä ja organisaatioita.

 

Lue lisää elpymisvarojen EIP-rahoituksesta: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryhmat