Järjestelmällistä kehittämistä Muoniossa - kaikkea ulkoilureiteistä mobiilisovelluksiin

Muonion kunta on tunnettu todistetusti maailman puhtaimmasta ilmastaan. Puhtaassa ilmassa on myös mukava ulkoilla. Luonnostaan onnellinen kunta panostaa kehittämisessään ulkoilureittien lisäksi myös asukkaiden yhteisöllisyyteen sekä tiedonvälittämiseen. Mitä kaikkea maaseuturahaston avulla on viime vuosina kehitetty Muoniossa? Ota selvää!

Muonion kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki ja elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila ovat hyvällä tuulella. Vaikka maailmanlaajuinen pandemia on kurittanut Muonion kuntaa, ovat asiat kuitenkin täällä melko hyvin.
– Nettomuuttoliikkeessä olemme voitolla, samoin muissa elinvoimaindikaattoreissa olemme huimassa nousussa ja uusia yrityksiä on syntynyt kuntaan – yritysneuvonnassa on ollut tavallista vilkkaampaa, kertoo Laura.

Kunnan tulevaisuus näyttäytyy myönteisenä. Kunta luottaa vahvuuksiinsa, muttei unohda myöskään kehittää niitä. Muonio onkin ahkera maaseuturahaston tukien hyödyntäjä. Pelkästään vuodesta 2017 lähtien on kunta toteuttanut kuusi eri maaseuturahaston hanketta, niin Leader-rahoitteisia kuin suoraan Lapin ELY-keskuksen rahoittamia hankkeita. Teemat ovat vaihdelleet jouluvalaistuksesta biohajoavien liiketoimintamahdollisuuksiin ja Kyläpirtin toimintamallin luomisesta mobiilipalveluiden ja ulkoilureittien kehittämiseen.

Annetaan Lauran ja Kaisan kertoa tarkemmin, mitä kaikkea hankerahalla on Muonioon puuhattu viimeisen parin vuoden ajan.

Laura Enbuska-Mäki ja Kaisa Kylä-Kaila Muonion Kyläpirtin portailla, aurinko paistaa.

Kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki (oikealla) ja elinkeinokoordinaattori Kaisa Kylä-Kaila (vasemmalla) Muonion Kyläpirtin portailla.

 

Kyläpirtti – kylän yhteinen sydän

 

Muonion kyläpirtti on tosi suosittu paikka, sinne on välillä jopa hankala löytää vapaita aikoja. Pirtti on siis kovassa käytössä! Sitä käyttävät niin järjestöt, musiikkiopisto, kansalaisopisto kuin erilaiset ikäihmisten ja lasten ryhmät. Olisi suorastaan hankala kuvitella, millaista elämä täällä olisi, jos meillä ei olisi Kyläpirttiä! Kyläpirtti aktivoi yhdistyksiä ja järjestöjä järjestämään tapahtumia. Pirtti on neutraali tila, sijainti keskellä kirkonkylää, joten se sopii kaikille toimijoille.

Kyläpirtissä on mahdollista järjestää yleishyödyllisiä, ilmaisia tapahtumia kyläläisille kuten joulupirttejä tai kahvitteluja ystävänpäivänä. Toisaalta myös toimintaansa aloittelevat yritykset voivat vuokrata pop up -tyylisiä tiloja Kyläpirtistä. Kyläpirtissä onkin ollut erilaisia yritysten myyntipäiviä.

Olemme saaneet Kyläpirtistä hyvää palautetta. Kyläpirtti on tapahtumapaikkana erinomainen: siellä on helposti siirreltäviä kalusteita, mikä helpottaa erilaisten kerhojen ja tilaisuuksien järjestämistä. Liikuteltava kalusto hankittiin pirttiin Leader-tuella. Siirtymät kokouksesta joogaan onnistuvat nyt vaivatta! Kyläpirttiä ei ole tarvinnut erikseen markkinoida, vaan tila hoitaa sen puolen itse ja hyvä sana kiirii eteenpäin.

Kyläpirtti on esteetön ja tilava. Pelisäännöt on tehty toimiviksi, ja ihmiset ovat sitoutuneet pitämään huolta pirtistä. Kyläpirtti onkin kylämme sydän.

Kyläpirttiä varten on haettu ja toteutettu kaksi eri maaseuturahaston hanketta: kehittämishanke vuosina 2018–2019 ja investointihanke vuonna 2019. Hankkeita rahoitti Leader Tunturi-Lappi ry. Hankkeissa luotiin Kyläpirtin toimintamalli ja investoitiin pirtin fasiliteetteihin.”

Tunnelmia Kyläpirtin Joulupirtistä.

 

Mobiilisti Muoniossa – mobiilisovelluksella kunnan tarjonta haltuun

 

Muonion oma mobiilisovellus on nyt demovaiheessa. Sen kehittäminen käynnistyi viime elokuussa Leader Tunturi-Lapin tuella. Tämä oli Leaderillekin uudenlainen tuettava asia, joten hanke on aiheuttanut alusta alkaen paljon keskustelua. Sovelluksen toteuttaa meille Wellworks Oy. 

Muonion-sovellus kokoaa yhteen kaiken oleellisen ja kiinnostavan tiedon Muoniosta – esimerkiksi ravintoloiden ja kauppojen aukioloajat, tulossa olevat tapahtumat ja niin edelleen. Palvelut sijoitetaan kätevästi karttapohjalle. Sovelluksen toiminnallisuuteen panostetaan. Lisäksi sovellus tulee olemaan vuorovaikutteinen. Se mahdollistaa suoran palautteenannon sekä kriisiviestinnän sovelluksen ladanneille käyttäjille. Tällaiselle on tarvetta koronan kaltaisten kriisien aikana.

Sovelluksella pyrimme aktivoimaan kunnan nuoria tutustumaan kotiseutuunsa. Nuoret ovat myös osallistuneet kouluilla sovelluksen käytännön suunnitteluun. Lisäksi mukana ovat olleet kunnan yritykset ja kylillekin on lähetetty pyyntö esitellä palveluitaan ja nähtävyyksiään.

Sovellus käännetään myös englanniksi, joten se tulee palvelemaan kansainvälisiä matkailijoita. Nyt matkailuinfo tulee olemaan heidän taskussaan 24/7 älypuhelimen muodossa!

Markkinointia on mietitty jo silloin, kun haimme tätä hanketta. Julkaisuajankohdasta päätetään toukokuussa. Julkaisun jälkeen odotamme saapuvaksi ensimmäisiä palautteita, jotta sovellusta pääsee sitten kehittämään!

Hiihtolatu Oloksella, laskee alaspäin, taustalla tuntureita, ympärillä tykkylumipuita.

Oloksen ensilumen reitti. Onnellisia luonnossa -hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Oloksen alueelle.

 

Onnellisia luonnossa – mutta ensin pitää kehittää reitistöjä

 

Onnellisia luonnossa – ulkoilureittien kehittämishankkeen rahoitus on haettu suoraan Lapin ELY-keskuksesta vuosille 2020–2022. Hankkeessa keskitytään Oloksen alueen reitteihin ja niiden infraan kuten taukopaikkoihin. Kehittäminen on aluillaan, sillä projektipäällikkö hyppäsi vasta hetki sitten hankkeeseen mukaan.

Ulkoilureitit ovat meille intohimon asia ja matkailun kannalta elintärkeä juttu. Ne ovat kuntamme vahvuus. Meillä on jo aiemmin ollut EAKR-rahoitteinen hanke reittien kehittämiseen, mutta tuolloin painopisteenä oli reittien kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma sekä reittienhoidon toimintamalli. Nyt haluamme kiinnittää huomiota monikäyttöiseen kokonaisuuteen.

Olemme saaneet palautetta, että esimerkiksi kesäreittimme ovat sokkeloisia. Tähän etsitään tietysti ratkaisua hankkeella. Toisaalta myös Pallas-Yllästunturin kansallispuiston läheisyys vaikuttaa – haluamme ohjata matkailijoita myös muille alueille, kuten Olokselle.

Tiedostamme, että olemme tässä reittien kehittämisessä vasta niin sanotusti raapaisseet pintaa. Kehitettävää riittää vielä pitkäksi aikaa, valmista ei tule vielä tämän hankkeen aikana!

Ihmisiä työpajassa Muonion Kyläpirtissä.

Kunnan master planin työpaja Kyläpirtissä tammikuussa.

 

Mitä seuraavaksi?

 

Menneiden ja käynnissä olevien hankkeiden sisällön kertaamisen jälkeen on hyvä kääntää katse kohti tulevaa. Mitä pitäisi hankkeistaa seuraavaksi?
– Puhtaimman ilman kumppanuushanke meillä on jo tulossa, samoin luonnontuotealan yhteistyöhanke, kertoo Laura.
– Viime elokuussa kunta hyväksyi master planin, johon on selkeästi kirjattu kaikki kehittämisen askelmerkit, jotta toiminta on järjestelmällistä. Master planiin olemme myös miettineet kehittämisen aikatauluja.

Laura ja Kaisa ovat sitä mieltä, että kehittämisintoa kunnassa kyllä löytyy, mutta resurssit ovat kuitenkin rajalliset. Tämä tulee muistaa hankkeita haettaessa.
– Kestävyys ja reitistöt ovat varmasti sellaisia ”ikuisuusteemoja” meillä. Samoin asumiskysymyksestä on tulossa pullonkaula kunnan kehittymiselle. Meillä onkin jo master planiin kirjoitettu älykäs asuminen ja muut asumisen pilotit.

Muonio tekee tiivistä yhteistyötä muiden Tunturi-Lapin kuntien ja erityisesti Enontekiön kanssa. Yhteislausuntoja on lähtenyt paljon, sillä kunnilla on paljon yhteisiä haasteita.
– Yhteistyö on tärkeää, sillä kunnilla on vähän resursseja, mutta paljon kehitettävää. Teemme yhteistyötä siis resurssien säästämiseksi.
Muonio hakee myös aktiivisesti uusia kumppanuuksia yli seutukuntarajojenkin.

Tulevaisuuden kannalta paljon kiteytyy siihen, miten kunta onnistuu lunastamaan lupauksensa, joita se antaa esimerkiksi kuntaan muuttaville.
– Se on ehkä klisee, mutta meidän tulee voida vastata siihen mielikuvaan, mikä ihmisillä on Muonioon muuttaessaan.
– Takamatkalta on lähdetty moneen asiaan naapurikuntiin verrattuna, mutta nyt meillä on selkeämmät sävelet kehittämiseen sekä aito tahtotila päättäjien keskuudessa, summaa kunnanjohtaja.

 

teksti: Johanna Asiala
kuvat: Johanna Asiala & Muonion kunta

Muonion kunnan maaseuturahaston hankkeet 2017–2020

30694 - Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet Tunturi-Lapissa

Hankkeessa laaditaan alueen biohajoavien raaka-aineiden lähdekartoitus ja sen pohjalta kattava suunnitelma biohajoavien jätteiden käsittelyketjusta ja prosessoinnista, käsittelyssä syntyvien tuotteiden tuotannosta ja käyttömahdollisuuksista sekä ko. kiertotalouden investointitarpeista. Hankkeen aikana tuotetaan selvitys kannattavan toiminnan edellytyksistä ja raaka-ainepotentiaalin ja lopputuotteiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista. Hankkeen tuotoksena toteutetaan myös tiedotussuunnitelma seutukunnan kunnille ja yrityksille sekä kuntien asukkaille ja matkailijoille biohajoavien jätteiden keruusta ja jatkojalostamisesta. Hankkeen tarkoituksena on siis selvittää miten hyödynnetään niin alueella syntyvä kuin ohikuljetettavakin biohajoava aines energiatuotannossa ja/tai maanparannusaineina ja edistää tämän toimialan yrittäjyyden syntymistä Länsi-Lappiin.

Rahoittaja: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankeaika: 1.9.2017–30.9.2021
Kokonaisrahoitus: 68 470 €

55716 - Valoa kaamokseen

Toteutetaan Muonion kirkonkylän tiestön joulu- eli kaamosaikainen juhlavalaistushanke: hankitaan ja asennetaan pääteiden varrelle sekä joihinkin kaavatiekohteisiin tarkemman suunnitelman mukaisesti jouluvalaistuslaitteet (tähdet) ja niiden ohjaukseen tarvittavat kytkin- ym. asennukset. Kirkonkylän alueen jouluvalaistusasiat ovat pitkään olleen huonolla tolalla. Joulu- ja kaamosaikaista tunnelmavalaistusta halutaan kehittää lisäämään paikallisten asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja sitoutumista paikkakuntaiseen kehittämistoimintaan positiivisella miellä, sekä alueella liikkuvien matkailijoiden mielenkiinnon herättämiseksi ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Hankkeella on näin laaja merkitys paikallisten ihmisten elämänlaadun ja toimeliaisuuden sekä yhteisöllisyyden lisääjänä. Hanketta on tukemassa yhteistyökumppanina Muonion Yrittäjäyhdistys ja paikallisyrittäjät.

Rahoittaja: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankeaika: 10.10.2017–31.12.2017
Kokonaisrahoitus: 19 000 €

70184 - Kyläpirtti Muonioon

Kyläpirtti Muonioon -hankkeen tarkoituksena on luoda Muonion kuntakeskukseen kylän elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä lisäävä verkostoitumis-, kohtaamis- ja tapahtumapaikka Kyläpirtti. Tavoitteena on yhteisöllisyyden kasvattaminen, toimivan mallin luominen poikkisektoriselle yhteistyölle sekä yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta tukeminen. Hankkeen avulla on tarkoitus nostaa kuntalaisten kiinnostusta yhteisöllisyyden ylläpitoon ja kehittämiseen. Samalla selvitetään, millä keinoin yhteisöllisyyttä, ikäpolvet ylittävää yhteistyötä ja yhdistyksiä tukevaa toimintaa voidaan edistää kunnassa.

Hankkeessa luodaan toimivan Kyläpirtin malli. Hankkeen avulla kokeillaan ja käynnistetään kuntalaisten yhteisen olohuoneen ja toimitilan toimintaa kuntakeskuksessa. Tavoitteena on saada rakenteet jatkuvalle toiminnalle, jota ylläpidetään ja kehitetään. Kyläpirtti mahdollistaa uusien teknologiavälitteisten palveluiden tarjoamisen, niihin tutustumisen, muiden tuottamiin palveluihin osallistumisen etäyhteyksin sekä paikallisten palveluiden kehittämisen. Esimerkiksi Kyläpirtin toimintojen live-kuvaaminen mahdollistaa kuntoutukseen ja erilaisiin aktiviteetteihin osallistumisen kotoa käsin reaaliajassa.

Rahoittaja: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankeaika: 1.4.2018–31.8.2019
Kokonaisrahoitus: 26 107 €

91172 - Kyläpirtti Muonioon investointi

Kyläpirtti Muonioon investointihanke on rinnakkain Kyläpirtti Muonioon – kehittämishankkeen kanssa toteutettava hanke. Investointihankkeen tarve nousee suoraan kehittämishankkeesta ja sen voidaan ajatella jakautuvan viiteen eri hankintoja koskevaan osa-alueeseen: Liikuteltavaan kalustoon, liikuteltaviin säilytysratkaisuihin, toimintavälineisiin- ja materiaaleihin, teknologiaan ja Kyläpirtin brändäämiseen.

Rahoittaja: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankeaika: 1.3.2019–31.8.2019
Kokonaisrahoitus: 24 878 €

112158 - Mobiilisti Muoniossa

Mobiilisti Muoniossa -hanke vastaa laaja-alaisesti viestinnän tuomiin haasteisiin ja tarpeisiin Muonion kunnan alueella. Sovelluksella yritetään ratkaista tiedonhallinnan ja -välityksen perushaaste Muonion alueen osalta.

Hankkeessa luodaan ja otetaan käyttöön veloituksetta ladattava Muonio-applikaatio (mobiilisovellus), joka tuo Muonion alueen nähtävyydet, tapahtumat, retkeilykohteet, harrastusmahdollisuudet ja palvelut näkyviksi teknologiaa hyödyntäen, kahdella kielellä. Sovelluksen avulla sekä paikalliset asukkaat että matkailijat saavat Muonion alueesta tietoa yhden painalluksen takaa juuri sillä hetkellä ja siellä paikassa, missä he sitä tarvitsevat (24/7). Sovellus mahdollistaa tiedon tuottamisen ja jakamisen nopeasti, kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Rahoittaja: Leader Tunturi-Lappi ry
Hankeaika: 1.3.2020–31.12.2021
Kokonaisrahoitus: 32 576 €

123276 - Onnellisia luonnossa - ulkoilureittien kehittämishanke

Muonio on luonnostaan tunnettu paikka, jonka yksi veto- ja pitovoimatekijä on laaja ulkoilureittiverkosto. “Muonion mainioita reittejä” ei ole pystytty ylläpitämään riittävällä tasolla mm. kiristyvän talouden ja muuttuvien matkailuelinkeinotarpeiden vuoksi. Osan reittien huono pohjakunto ja puutteet opasteissa tekevät reittien ylläpidon paitsi kalliiksi, myös osin vaaralliseksi sekä reittien hoitajille, että loppukäyttäjille. Ulkoilureittejä käytetään valtaosin omatoimisesti jokamiehenoikeudella, mutta siitä huolimatta reitin ylläpitäjällä on ensisijainen vastuu siitä, että tarjottu palvelu on kuluttajalle turvallinen. Ulkoilureitit ovat tärkeitä niin paikallisille kuin alueen elinkeinoelämälle ja siellä toimiville (matkailu)yrityksille asiakkaineen. Matkailun ollessa entistä kansainvälisempää, omatoimisempaa ja individualistisempaa ja tunnistettujen matkustusmotiivien ollessa luontoaktiviteetit ja liikunta, on hyvien reittien rooli kasvava. Reittihankkeen toimilla vastataan ennen kaikkea matkailutoimialan tarpeeseen ja elinvoimaisuuden edistämiseen maaseudulla, Muoniossa. Kestävästi ja asiakaslähtöisesti toteutettu reittiverkosto lisää alueen veto- ja pitovoimaisuutta sekä ympärivuotista matkailua. Ulkoilureittiverkoston kunnostaminen ja kehittäminen lisää alueen asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia: matkailijat ja matkailuelinkeinon kehittyminen tukee alueen palveluiden säilymistä ja kehittymistä kuntalaistenkin käyttöön. Reittien kunnostamishankkeen valmistelua on tehty osallistavin menetelmin syksystä 2019 asti. Hankkeen toimenpiteet koostuvat maanmuokkaustyöstä, raivaustyöstä, rakentamisesta ja kylteistä sekä opasteista. Hankkeen hyödynsaajina ovat alueen asukkaat, matkailijat ja alueen yritykset. 

Rahoittaja: Lapin ELY-keskus
Hankeaika: 1.6.2020–30.11.2022
Kokonaisrahoitus: 158 919 €