Lapin kunnat ja kaupungit kartoittavat kotitalouksien, mökkiläisten ja yrittäjien nettiyhteyksien nykytilaa ja valokuitutarpeita. Sähköisiin kyselyihin vastaamalla voi vaikuttaa laajakaistayhteyksien rakentamiseen sekä siihen, miten kunnat edistävät laajakaistarakentamista alueillaan.

 

Lapin kunnat valmistautuvat hyödyntämään julkisia rahoituskanavia sekä edistämään markkinaehtoista rakentamista tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi alueillaan. Osana aktiivista laajakaistayhteyksien kehittämistyötä eri puolilla Lappia on käynnistynyt kyselyjä, joilla kartoitetaan yritysten, mökkiläisten ja vakituisten asukkaiden nettiyhteyksien nykytilaa ja valokuitutarpeita.

Laajakaistakartoitukset toteutetaan yhteistyössä kuntien ja Lapin liiton hallinnoiman Kuitua kuntiin -hankkeen kanssa. Kyselyjen tuloksia kunnat hyödyntävät määrittäessään kärkikohteita laajakaistarakentamiselle. Kärkikohteet nostetaan mukaan koko Lapin kattavaan laajakaistarakentamisen hankeohjelmaan. Hankeohjelma toimii työvälineenä laajakaistalain mukaisissa rahoitushauissa.

Linkit laajakaistakyselyihin löytyvät Kuitua kuntiin -hankkeen verkkosivuilta:

Kuitua kuntiin – Lapin kuntien laajakaistarakentamisen kehittämishanke – Lapin liitto

 

Lisätietoa:

Sari Peltoniemi
projektikoordinaattori
sari.peltoniemi@lapinliitto.fi
0405560656

Jukka Rinne
projektipäällikkö
jukka.rinne@lapinliitto.fi
0405719611