Maaseuturahastosta voi hakea rahoitusta hyville hankeideoille myös vuosina 2021 ja 2022! Tukien myöntämiseen ei tule siirtymäkaudesta huolimatta katkoa, vaan haut jatkuvat yhä normaaliin tapaan ohjelmakauden 2014–2020 säännösten mukaisesti.

Maaseuturahastosta voi hakea rahoitusta yritys- ja kehittämishankkeisiin jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn hakujaksoittain (valintajaksot). Lapin ELY-keskus on nyt julkaissut hakujaksojen ajankohdat.

Valintajaksot – kehittämishankkeet:

  • 23.1.2021–30.4.2021
  • 1.5.2021–30.9.2021 (haun mahdollisista painopisteistä tiedotetaan myöhemmin)

Valintajakso – yrityshankkeet:

  • ​​​​​​​23.1.2021–31.3.2021
  • 1.4.2021–31.5.2021
  • 1.6.2021–31.8.2021
  • 1.9.2021–30.11.2021

Vuoden 2022 valintajaksoista tiedotetaan myöhemmin.

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Lapin alueellisen maaseutustrategian (linkki strategiaan, avautuu samassa välilehdessä) mukaisia. Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen toteutumisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Rahoitettavat hankkeet tulee tämänhetkisen tiedon mukaan toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet vertaillaan keskenään, pisteytetään ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin hakujaksoille ja vuodelle 2021 varatut määrärahat riittävät.

Ruokavirasto vahvistaa vuoden 2021 määrärahat, joiden tarkkaa määrää ei vielä tässä vaiheessa ole tiedossa. Vuosittainen rahoituskehys tulee kuitenkin olemaan samaa luokkaa kuin aiempina vuosina.

Ennen hakemuksen laatimista tutustu:

 

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta (linkki Hyrrän Ruokaviraston sivuille, avautuu samassa välilehdessä). ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-palvelun käytössä eli yksin ei tarvitse pärjätä! Alta linkkien kautta pääset vielä käsiksi ELY:n asiantuntijoiden yhteystietoihin. Ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot:

 

Artikkelikuva: Maaseutuverkosto