1. Kuka olen? 

Olen Tarja Kinnunen, koulutukseltani agrologi ja työskennellyt viimeisten 10 vuoden aikana maaseudun kehittämishankkeiden parissa projektipäällikkönä. Hankkeet ovat keskittyneet pääasiassa kylien kehittämiseen. Asun Torniossa Yliliakan kylällä. Torniossa olen toiminut aktiivisesti Tornion kylien neuvostossa, sen perustamisesta lähtien, nyt jo 10 vuoden ajan.

Minulla on oma yritys Tmi Kantritar, jonka keskeisin toimiala on maaseudun hanketoiminnan neuvontapalvelut ja hankkeiden koordinointi. Voin auttaa yhteisöjä ja yrityksiä hankkeiden valmistelussa, hankesuunnitelman teossa, hankkeiden hakemisessa ja toimia myös hankekoordinaattorina/projektipäällikkönä hankkeissa, joissa voidaan käyttää ostopalveluja. Lisäksi yrittäjänä viljelen kotitilani peltoja Lieksassa.

Suuntaa reitille – Opasteet Tornion ulkoilureiteille -hankkeessa toimin hankkeen osa-aikaisena projektipäällikkönä. Keskeisimmät tehtäväni ovat hankkeen organisointi, hankkeen toimenpiteiden seuranta ja raportointi, yhteydenpito hankkeessa mukana oleviin kyläyhdistyksiin, hankkeen talkootöiden organisointi ja kirjanpito, kokousten valmistelu ja niissä sihteerin tehtävät, hankkeen tiedottaminen sekä maksuhakemusten valmistelu.

2. Mitä hankkeeseen kuuluu? 

Aluksi hankkeessa selvitettiin kaikki tarvittavat opasteet Tornion jokaiselle ulkoilureiteille. Opasteiden tarvekartoituksessa oli iso rooli neljällä kyläyhdistyksellä (Karunki, Kantojärvi, Arpela ja Lautamaa), joiden läpi kulkee Tornion pisin ulkoilureitti. Kyläyhdistykset tekevät talkootyötä hankkeelle opasteiden suunnittelussa ja pystytyksessä maastoon. Tarvittavat opasteet koottiin reittikohtaisiin taulukoihin ja niiden perusteella pyydettiin tarjoukset kolmelta eri reittiopasteiden toimittajalta. Tornion kaupunki teki tarjouskilpailutuksen jälkeen hankintapäätöksen. Opasteet on tilattu, nyt odotellaan vielä niiden toimitusta.

Kun opasteet on toimitettu, ne kuljetetaan reiteille ja pystytetään suunnitelman mukaisesti maastoon. Hankkeessa mukana olevat kylät hoitavat talkootyönä suurimman osan opasteiden pystyttämisestä reiteille.

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Hankkeen myötä reiteillä on asianmukaiset, selkeät opasteet. Reitit ovat helpommin löydettävissä ja niiden käyttöaste tulee kasvamaan. Reittejä voidaan markkinoida myös matkailijoiden käyttöön ja matkailuyrittäjät voivat hyödyntää reittejä omassa yritystoiminnassaan ja ohjelmapalveluiden kehittämisessä.

Reittien markkinoitiin ja reittien käytön lisäämiseen olisi syytä hakea vielä markkinointihanketta. Markkinointihankkeesta puhuttiin jo tämän investointihankkeen yhteydessä, mutta päätettiin, että ensin on saatava hyvät opasteet, että reittejä voidaan lähteä markkinoimaan.

Hankkeen nimi: Suuntaa reitille – Opasteet Tornion ulkoilureiteille
Hankkeen hallinnoija: Tornion kaupunki
Hankkeen rahoittaja: Leader Outokaira tuottamhan ry
Hankkeen kustannusarvio: 94 401 €
Hankkeen kesto: 1.1.2020–31.12.2020

Ota yhteyttä Tarjaan: kantritar@gmail.com