Luonto kutsuu liikkumaan Pellossa

Pellon kunta haluaa tarjota paikallisille asukkaille ja erityisesti nuorille houkuttelevia liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia ympäri vuoden omalla kotiseudulla. Tämä onnistuu Leaderin tuella.

Pello on tunnettu urheilupitäjä, jossa on paljon erilaisia liikuntapalveluita väestöpohjaan nähden. Pellossa halutaankin Leader-hankkeella varmistaa, että myös paikallisilla nuorilla riittää liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia.
– Liikuthaan luonnossa -hankkeen perusperiaate on, että liikutamme nuoria ja tarjoamme heille erilaisia harrastusmahdollisuuksia, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kari Mäki.
Lisäksi hanke auttaa tekemään alueesta entistä vetovoimaisemman – niin paikallisten asukkaiden kuin matkailijoidenkin silmissä.

Liikuthaan luonnossa on Leader Outokaira tuottamhan ry:n tukema hanke, joka on pyörähtänyt kunnolla käyntiin vasta keväällä 2020.
– On hankittu tähän mennessä vasta kajakkeja, SUP-lautoja sekä sähköpyöriä. Lisäksi on kartoitettu talvireittejä ja alettu tehdä pyöräreiteille pohjaa luontoon, Kari luettelee.

Kari vastaa hankkeen lisäksi Pellon kunnan nuorten työpajatoiminnasta Ritavalkeassa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille käytännön töitä matkailualalla sekä mahdollisuus suorittaa tutkinnon osia. Työpajatoiminnassa on ollut mukana työttömiä nuoria ilman koulutusta sekä opiskelijoita toiselta asteelta aina korkeakoulun maisterivaiheeseen saakka.

Kari esittelee hankkeessa hankittuja sähköavusteisia fatbike-pyöriä. Kuva: Johanna Asiala.

Samoilua kilpamielessä

Pellon Ritavalkea tähtää kovasti ympärivuotiseksi matkailukohteeksi. Kesän 2020 odotetaan olevan vilkas, sillä panostuksia kesämatkailuun on tehty ja koronapandemia pilasi menneen talvikauden.
– Täälläkin panostetaan tänä kesänä enemmän kotimaan matkailijoihin, muutoin pääosa asiakkaista tulee Euroopasta.

Ympärivuotisuuden lisäksi huomiota kiinnitettään kestävyyteen.
– Luontopolut rakennetaan kestävästi, pyrimme siis muokkaamaan luontoa mahdollisimman vähän. Esimerkiksi maastopyöräreittien rakentamisessa hyödynnämme pääosin jo olemassa olevia reittejä ja maastoon muotoutuneita polkuja. Hyödynnämme myös kaikessa luontorakentamisessa kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan.

Ritavalkea ei tähtää myöskään suuren kokoluokan matkailukeskukseksi, vaan esimerkiksi sen koira- ja kelkkasafarit ovat pienikokoisia ja keskuksessa on rauhaisa tunnelma.
– Tänne ei käsittääkseni ole suunnitteilla isoja mökkikyliä, vaikka kasvua onkin koko ajan ollut.

Matkailijoita kiinnostanee Pellossa ainakin sellaiset eksoottiset tapahtumat, kuten Samoilun MM-kisat, jotka järjestetään Ritavalkeassa 22.8. Kyseessä ovat järjestyksessään toisen samoilun MM-kisat.
– Siellä kilpaillaan tosin rennoin rantein! Nimen mukaisesti kisassa samoillaan luonnossa useamman tunnin verran. Osallistuja voi vaikkapa bongailla lintuja tai marjastaa matkan varrella, aktiviteetit ovat vapaavalintaisia.
Tapahtumamatkailu voisikin Kari Mäen mukaan olla yksi Pellon matkailuvalteista.
– Onhan täällä perinteisesti järjestetty vaikka mitä tapahtumia, kaikkea Poikkinainti-ajoista näihin samoilun MM-kisoihin!

Lisäksi Pello on tullut tunnetuksi Suomen kalastuspääkaupunkina, kiitos Tornionjoen ja kunnassa sijaitsevien suurien järvien kuten Miekojärven.
– Erityisesti kesäkalastus on saanut täällä vahvan jalansijan. Tämäkin tukee matkailun ympärivuotisuutta.

Vuoden 2019 Samoilun MM-kisoissa mukana oli perheen lemmikkejä ja leikkijousipyssyjä. Kuvat: Salla Saarela.

Kunnalle tukea kehittämiseen hankkeista

Erilaiset maaseuturahaston hankkeet ovat osoittautuneet tärkeiksi työkaluiksi Pellon kunnalle.
– Pienellä omarahoitusosuudella kunta saa toteutettua paljon hankkeilta, jotka kehittävät sen elinvoimaa, tuumii Kari Mäki.
– Täällä on toteutettu paljon niin Leader- kuin NuorisoLeader-hankkeitakin. Toki paljon on hankkeissa talkootyötäkin. Liikuthaan luonnossa -hankkeessakin muistaakseni 160 päivän edestä.

Hankkeen myötä Kari toivoo, että Ritavalkean alueella liikkuu entistä enemmän eri lajien harrastajia ja muuten vaan ulkoilusta nauttivia ihmisiä.
– Hankkeessa luodaan Ritavalkeaan matalan kynnyksen harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia niin paikallisille ihmisille kuin matkailijoillekin. Toivon, että mahdollisimman moni löytää näiden pariin ja pääsee kokemaan samalla luonnossa liikkumisen kokonaisvaltaiset terveysvaikutukset.

Tervetuloa harrastamaan Pelloon! Kuva: Iina Askonen.

teksti: Johanna Asiala
kannen taustakuva: Iina Askonen

Liikuthaan luonnossa -hanke

Hankkeen hakija: Pellon kunta
Hankkeen nimi: Liikuthaan luonnossa
Hankkeen rahoittaja: Leader Outokaira tuottamhan ry
Hankkeen kokonaisrahoitus: 73 000 €

Hankkeen kuvaus:
Aktiviteettien- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kehittäminen. Tarkoituksena lisätä alueen vetovoimaisuutta monipuolisena kohteena sekä mahdollistaa eri lajien harrastamisen. Palveluvarustuksen ja ympäristön kehttämisellä pyritään turvaamaan riittävän laadukkaat palvelut ja viihtyisä toimintaympäristö alueella viihtymiseen ja harrastamiseen. Ritavalkean kehittämisessä tulee varmistua siitä, että alueen virkistysarvot säilyvät, harrastusmahdollisuudet monipuolistuvat, nykyiset reitistöt hyödynnetään monipuolisesti. Maakuntakaavan mukaisesti vapaa-ajan keskuksia kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan ympärivuotisuuteen, painottaen erityisesti kesätoiminnan kehittämistä. Hankkeella parannetaan mahdollisuutta luonnon monimuotoisuuden kokemiseen, monipuoliseen luonnossa liikkumiseen, urheiluun sekä virkistäytymistä palveleviin toimintoihin. Maastopyöräreittien rakentamisessa hyödynnetään pääosin olemassa olevia reittejä sekä muotoutuneita polkuja, jolloin vaikutukset luontoon ja kulumiseen reiteillä kuljettaessa jäävät vähäisiksi. Toiminnan ohjaaminen merkityille alueille ja reiteille vähentää luontovaikutuksia .