Elävää Kemijokivartta

 

Leader-toiminnan kehittäminen alkoi reilut 20 vuotta sitten: olin silloin Lapin kylätoiminnan tuki ry:n puheenjohtaja. Muistan kuinka silloinen maaseudun kehittämisen uranuurtaja Eero Uusitalo oli useamman kerran minuun yhteydessä, että tämä asia pitää saada Lapissakin liikkeelle. Hänen ajatuksena oli, että tätä kautta saataisiin erilaisia projekteja, kuten niitä silloin puhuteltiin, joiden avulla lappilaista maaseutua ja kylätoimintaa voitaisiin kehittää ja siihen saataisiin ns. EU-rahaa.

Nyt on kulunut 20 vuotta ja niin on saatu Leader-toiminta hyvälle mallille. Meidän alueella toimii Peräpohjolan Leader ry, joka muodostuu Simon, Tervolan, Keminmaan, Kemin, Rovaniemen ja Ranuan alueella toimivasta maaseudun kehittämisyhdistyksestä.

Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Leader-rahoituksella voidaan tukea muun muassa yritysten perustamista ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta sekä kansainvälistä toimintaa. Näin pystymme lisäämään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. Nykyisin olen toiminut kolmatta vuotta Peräpohjolan Leaderin hallituksen jäsenenä edustaen siellä paikallista julkista hallintoa Keminmaan kunnanhallituksen jäsenenä.

Hallitushan muodostuu ns. kolmikantaperiaatteen mukaisesti eli hallituksessa on edustettuna maaseudun asukkaat, yhdistykset/järjestöt ja paikallinen julkinen hallinto. Tämä on mielestäni hyvä hallinnon ratkaisu, koska on erittäin tärkeää, että mukana on ihan ruohonjuuritason edustajista, alueen toimijoista julkiseen hallintoon asti. Jokaisesta alueesta on kolme varsinaista ja kaikilla varaedustajat. Aikoinaan kun omassa kunnanhallituksessa tuli esille, että tähän toimintaan pitäisi valita edustaja, olin heti valmis ehdolle, koska tämä oli minulle jo jollakin tasolla tuttua toimintaa ja vaikka olenkin julkisen hallinnon edustaja, niin olen sydämessäni juuri ruohonjuuritason edustaja; olenhan toiminut aikoinaan Lapin Kyläasian neuvottelukunnan puheenjohtajana ja jäsenenä vuosikausia, toki siitäkin on aikaa yli 20 vuotta.

Peräpohjolan Leaderin hallituksen toiminta on mielenkiintoista ja koen sen erittäin tärkeänä, että tällä porukalla tehdään päätöksiä hankkeisiin, joilla kehitetään tätä meidän alueen maaseutua ja näin pidetään aluetta elävänä ja hyvänä asua ja elää. Uskon vahvasti maaseutualueiden tulevaisuuteen, vaikkakin toiminta ja toimintaedellytykset tulevatkin mahdollisesti muuttumaan. Näen mielessäni, että maaseudun arvo kasvaa ihmisten mielessä ja varsinkin jos saamme pidettyä alueet elävänä ja viihtyisänä, siis houkuttelevana uusillekin ihmisille.

Hallitustyöskentely on omana toiminta-aikana ollut todella rakentavaa ja hyvää toimintaa. Asiat hallituksen listalla ovat olleet hyvin valmisteltuja ja laaja-alaisesti selvitettyjä. Seuraava hankkeiden hyväksymistoimintohan on sitten ELY-keskuksessa ja tietysti meidän käsien läpi menneet hankkeet pitäisi olla niin hyvin valmisteltu, että ne etenevät sitten ELYssäkin.

Hankkeita on tullut hyvin ja olemme saaneet käsitellä ison määrän hyviä hankkeita, toki joitakin on jouduttu hylkäämäänkin, mikä on aina vähän tympeä juttu, mutta säännökset eivät anna mahdollisuutta tehdä aina myönteisiä päätöksiä, vaikka hanke näyttäisikin hyvältä. Toki on ollut myös muutamia hankkeita, jotka ovat jääneet sitten vaiheeseen sen vuoksi, että hakija on syystä tai toisesta luopunut hankkeen kanssa, kun hankkeen lisätietoja on selvitelty. Tämä onkin yksi asia mitä itsekin olen joskus kovastikin miettinyt, että hankkeen hakuvaiheessa pitää jo osata selvittää hankkeen kaikki mahdolliset asiat.

Olemme omalla kylällämme tehneet ison hankkeen juuri Leader-rahoituksella, toki en silloin kun hanke myönnettiin ollut vielä Peräpohjolan Leaderin hallituksen jäsenenä. No, tässä hallitustyöskentelyssä olenkin sitten tullut huomaamaan, että kuinka tärkeää on, että hankehakemus kaikkine liitteineen on hyvin tehty ja asiat selvitetty.  Kun asia on hyvin valmisteltu ja selvitykset kaikki mukana niin mitä todennäköisemmin hankkeelle tulee myönteinen päätös, tietysti Ruokaviraston määräykset pitää täyttää hankkeen kaikilta osin. Itseänikin tympi kun saimme lisäselvityspyynnön, oli lähellä että luovumme koko hankkeesta eli ajatuksella ”pitäkää tunkkinne”, mutta onneksi emme antaneet periksi ja nyt meillä on komea kunnostettu Koskenvoiman talo, jossa on hyvä toimia.

Hallitustyöskentely on rakentavaa ja hyvää senkin vuoksi, että edustajat ovat laajalti koko alueelta. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä saamme yleensä ko. alueen edustajalta hyvää tietoa hankkeen tiedoista. Tämäkin on tärkeää sillä vaikka kaikki hallituksen jäsenet ovat hyvin aktiivisia ja asioihin paneutuvia, niin paikallinen toimija tietää aina tarkemmin oman alueensa asiat ja kaikki asiat käsitelläänkin kokouksessa hyvin.

Viime vuoden aikana siirryimme jo etäkokouksiin, eli pidämme kokoukset sähköisinä kokouksina ja kokoukset toimivat erittäin hyvin etänäkin, kun materiaali on saatu etukäteen ja siihen on tutustuttu ennen kokousta. Järjestelmä on toiminut moitteettomasti ja meillä kaikilla on omasta takaa laitteet, joilla olemme etäyhteydessä. Toki muutaman kerran vuodessa kokoonnumme kasvotusten. Tänä vuonna emme ole vielä kokoontuneet kertaakaan kasvotusten, osasyynä tietysti tämä korona, muuten kokoontuisimme muun muassa Louella, jossa on Peräpohjolan Leaderin toimitilat. Näin etäkokouksilla säästämme ennen kaikkea aikaa ja matkakulujakin.

Mielestäni hallitus ja toimihenkilöt, Juha Kutuniva ja Kati Alanikka, toimimme kaikki hyvänä tiiminä yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi ja hyviä päätöksiä aikaa saaden sen kautta aluettamme kehittäen ja tukien.

 

Teksti: Tuula Eilittä, Peräpohjolan Leaderin hallituksen jäsen
Kuva: Tuula Eilittä.