Lapin eteläosassa virtaava Simojoki on kansallisaarre, joka tunnetaan omasta alkuperäisestä ja luontaisesti lisääntyvästä lohikannastaan. Simojoki houkuttelee myös matkailijoita ja kalastajia. Matkailuvaikutusten halutaan heijastelevan koko Simon kunnan alueelle lisääntyneenä elinvoimana.

Peräpohjolan Leader ry rahoittaa Simon kunnalle Elinvoimaa Simojoesta -hanketta, jossa muun muassa kartoitetaan alueella tarjolla olevia majoituksia sekä opaspalveluita.
– Palvelujen tarjoajien täyttäessä laadulliset kriteerit on heidän tietonsa julkaistu myös simojoki.com-sivustolla heidän niin halutessaan, kertoo Simon kunnan elinkeinokoordinaattori Jari Juusola, joka vastaa hankkeesta oman työnsä ohessa.

Hankkeessa on myös tuotettu materiaalia hyödynnettäväksi erilaisiin tilaisuuksiin.
– Lisää materiaalia tullaan tuottamaan muun muassa kuvien muodossa, lupaa Jari.
– Luvassa on myös seminaariluonteinen tapahtuma, joka tuo esille Simojoen kalastusta.

Näkyvyyttä sekä yrittämisen ja asumisen edellytyksiä

Kaiken hanketoiminnan tavoitteena on yleensä aina vaikuttavuus. Näin on asian laita myös Simojoen kehittämisen osalta. Jari Juusolan mukaan Simon kunnan vetovoimatekijät koostuvat useista eri osa-alueista. Yksi merkittävin vetovoimatekijä on luonto, kärkenä tietysti Simojoki. Hankkeen päätavoitteena onkin Simojoen vetovoimaa hyödyntämällä nostaa esille elinkeinollisia mahdollisuuksia Simon harvaanasutulla maaseudulla ja kannustaa simolaisia tarttumaan ansaintamahdollisuuksiin.
– Eri yhteyksistä huomaa kyllä, että Simojoen arvostus on noussut muun muassa hanketoiminnan kautta saadun julkisuuden myötä. Mukava on ollut nähdä, että esimerkiksi omakotirakentamisen trendi on Simossa viime aikoina vilkastunut.

Yhä useammat simolaiset hyödyntävät jokea virkistäytymiskohteena. Lisäksi hankkeen vaikutus näkyy ja tuntuu paikallisissa elinkeinossa:
– Kalastuslupatuloissa, majoitus- ja ohjelmapalveluissa sekä kaupassa vaikutus on ollut positiivinen!

Jari Juusola haluaa nostaa esille myös Arktiset vedet -ohjelman, minkä kautta Simojoki sai ansaittua valtakunnallista näkyvyyttä.
– Puolituntinen Simojoki-jakso pyöri syksyllä 2019 televisiossa kahdella eri kanavalla viiteenkin otteeseen. Lisäksi jaksot ovat nähtävissä Dplay-palvelussa netissä – kannattaa käydä katsomassa!

Simon kunta sijaitsee strategisesti keskeisellä paikalla Oulun ja Kemi-Tornion teollisuuskeskittymien läheisyydessä, valtatie 4:n varrella.
– Kuten jokainen muukin kunta Lapissa, myös me haluamme lisää yrityksiä ja sitä kautta työmahdollisuuksia ja asukkaita.

Oleellista Jarin mielestä on panostaa kilpailukykyiseen yritys- ja asuintonttitarjontaan, asukasviihtyvyyteen sekä palvelurakenteeseen.
– Me täällä Simossa uskomme, että sijaintimme yhdistettynä upeaan, moninaiseen luontoon tulee olemaan Simon erityinen vahvuus Meri-Lapin alueella.

Lue lisää:
Simojoen nettisivut: https://simojoki.com/
Arktisen vedet -sarja: https://www.dplay.fi/ohjelmat/arktiset-vedet 

teksti: Johanna Asiala
kuvat: Mika Viitanen