1. Kuka olen?

Olen Lotta Eriksson ja toimin osa-aikaisena hanketyöntekijänä Lapin Pohjoisin Leader ry:n hankkeessa Avoimet miljööt ja aidot elämykset (Amat). Taustaltani olen ympäristösuunnittelija, toivottavasti pian myös filosofian maisteri. Minun työnkuvani on hyvin vuodenaikasidonnainen: sulan maan aikana tulen viettämään suurimman osan työajastani kylissä työpajoissa ja talkoissa, kun taas talvella työnkuvaan kuuluu hankekylien yhteydenpito, tulevien toimintojen suunnittelu, viestintä, erilaisten hankemateriaalien tuottaminen ja muut hankkeen juoksevat asiat.

Amat-hankkeessa tavoitteena on Lapin kylien maaseudun kulttuurimaiseman ja rakennusperinnön säilyttäminen ja kehittäminen. Näitä hyödyntäen päämääränä on autenttisiin kokemuksiin perustuvan kylämatkailun ja kylämatkailuun liittyvien kokeilujen kehittäminen hankekylissä. Hankkeen avulla kyläläisten ja kyliin sijoittuvien toimijoiden onkin mahdollisuus saada asiantuntijavetoista tukea mm. kylämatkailuun, maisemanhoidon suunnitteluun, toteutukseen, tuotteistukseen ja tukien hakemiseen. Hankkeen aikana kylillä on myös loistava tilaisuus verkostoitua muiden kylien ja maaseutuyrittäjien kanssa. Tämän lisäksi haluamme innostaa nuoria työllistymään sekä alkutuotannon että maisemanhoidon parissa, jotta tulevaisuudessakin Lapin kylät olisivat elinvoimaisia.

Hankkeesta löydät lisätietoa Facebookista ”Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hanke” ja Instagramista ”amat_hanke”. Jos kiinnostuit hankkeesta ja haluat kuulla siitä lisää, voit ottaa yhteyttä joko somen kautta tai laittamalla sähköpostia allekirjoittaneelle: lotta.eriksson@pll.fi!

2. Mitä hankkeeseen kuuluu?  

Hankkeessa olemme vielä alkutaipaleella, mutta paljon on jo saatu tehtyä. Tällä hetkellä hankkeen ohjausryhmä on valinnut 14 potentiaalisen kiinnostuneen kylän joukosta kuusi pilottikylää. Vaikka osa kylistä ei päässytkään pilottikylistä, on hankkeella tarjota heillekin esim. asiantuntijavetoisia työpajoja ja talkoita, mutta pienemmässä mittakaavassa.  Seuraavaksi toivommekin, että poikkeustilanteesta huolimatta pystyisimme suunnittelemaan jokaisen kylän kanssa tulevan kesän toimenpiteitä ja työpajoja. Kesällä tehdään tarpeiden mukaan maisemanhoitosuunnitelmia. Syksyllä on vuorossa lapsille ja nuorille järjestettyjä retkiä.

Poikkeustilanteesta johtuvasta epävarmuudesta huolimatta minä odotan jo kovasti, että päästään konkreettisten toimien pariin kylissä! Hankkeemme on saanut myös mukavasti yhteistyökumppaneita. Etsimme myös aktiivisesti nuoria alkutuotantoyrittäjiä Lapin alueelta, jotta voimme kirjoittaa heistä inspiroivia juttuja.

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Näen tilanteen, jossa monen nuoren sydämeen ja mieleen on istutettu unelma työllistyä Lapin alkutuotannon parissa. Näen myös tilanteen, jossa lapset osaavat kertoa niittyjen eliöistä ja karjatilan eläimet ovat tulleet tutuksi. Verkostoja alkutuottajien ja oppilaitosten välille on syntynyt, ja niitä käytetään sekä harjoitteluissa että muussa yhteistyössä. Kylien asukkaat ovat tietoisia kulttuurimaiseman hoidosta, tuista ja avustuksista. Kyläläiset ovat myös tietoisia potentiaalista, mitä juuri heidän kylässään on, ja ovat lähteneet rohkeasti kehittämään kylämatkailua yhdessä paikallisten maanomistajien ja yrittäjien kanssa. On löydetty toimivia tapoja hoitaa kylien perinnemaisemia ja luonnon monimuotoisuuskohteita.

Hankkeen nimi: Avoimet miljööt ja aidot elämykset (AMAT)
Hankkeen hallinnoija: Leader Pohjoisin Lappi ry
Hankkeen rahoittaja: Lapin ELY-keskus
Hankkeen kustannusarvio: 160 000 €
Hankkeen kesto: 1.10.2019–31.12.2021