Parikymmentä virolaista kalastajaa vieraili 2.–6.3.2020 Lokassa opettelemassa talvikalastusta ja nykyaikaisia kalankäsittelymenetelmiä. Puolet kalastajista oli Peipsijärveltä, joka on 3 550 km² pinta-alallaan Euroopan viidenneksi suurin järvi, kolme ja puoli kertaa Inarijärven kokoinen. Toinen puoli kalastajista oli rannikkokalastajia Pärnunlahdelta.

Vierailun organisoi Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallinnoima Lapin kalatalouden toimintaryhmä. Käytännön järjestelyt hoiti Lokan Luonnonvara Osuuskunta Risto Pyhäjärven johdolla. Osuuskunta järjesti vieraille majoituksen, ruokailut ja ohjelman eli kalastuksen ja kalankäsittelyn esittelyn aidoissa olosuhteissa järvellä ja kalahallissa. Näiden lisäksi vieraita kiinnosti myös Lokan kalastajien osuuskuntamuotoinen yhteistyö, josta Risto ansiokkaasti kertoi.

Vierailupyynnön esitti Peipsijärven kalatalouden toimintaryhmä, joka oli saanut yhteistyökumppanikseen Pärnun kalaryhmän. Virossa ulkomaan opintomatkahankkeiden ehtona on, että hankkeeseen osallistuu vähintään kaksi ryhmää.

Vierailun aluksi pidetyssä seminaarissa todettiin, että yhtäältä Lapin ja Viron kaupallisen kalastuksen, toisaalta sisävesikalastuksen ja pienimuotoisen rannikkokalastuksen välillä on paljon yhtäläisyyksiä. Korkealaatuisella kalalla on hyvä kysyntä ja hinta on tyydyttävä, mutta siitä huolimatta kalastajakunta ikääntyy. Vieraita kiinnostikin Sodankylän tekojärvillä meneillään oleva uusien kalastajien rekrytointihanke, jota Lapin kalatalouden toimintaryhmä ja Sodankylän kunta rahoittavat.

Lokan kalastukseen ja osuuskunnan toimintaan on käynyt tutustumassa useita kansainvälisiä ryhmiä Puolasta ja Ruotsista. Myös tulevana kesänä on Lokkaan tulossa puolalaisia kalastajia. Toukokuussa Lokasta lähtee kolme kalastajaa Puolaan opastamaan sikäläisiä kalastajia nykyaikaisten pyydysten käytössä. Käynti on osa Lapin kalatalouden toimintaryhmän ja kahden puolalaisen ryhmän Fishing Intelligently -hanketta. Puolalaiset ovat ostaneet pyydykset Suomesta, ja suurin osa niistä on tehty Lokassa.

Markku Ahonen, hankekoordinaattori
Lapin kalatalouden toimintaryhmä

Kuvat: Marjaana Aarnio