Selvin sävelin tulevaisuuteen

Sallassa valmistetaan luonnonkuiduista puuta korvaavia materiaaleja soittimiin ennakkoluulottomalla asenteella. Tulevaisuudessa markkinat ovat kansainväliset.

Vanhan, keltaisen peltirakennuksen sisältä syrjäiseltä teollisuusalueelta ei odottaisi löytävänsä näin  kansainvälistä ja kunnianhimoista liiketoimintaa. Näin kuitenkin on asian laita sallalaisen Partones Oy:n kohdalla.
– Olemme toimineet pari vuotta näissä tiloissa ja olleet tyytyväisiä, toteaa Armin Seebass, toinen yrityksen perustajista.

Partones tuottaa luonnonkuiduista puunkaltaisia materiaaleja erilaisten soitinten osiksi.
– Meiltä tulee raaka-aine, ja soitinrakentajat viimeistelevät työn itse soittimen kanssa.
Sallassa tehdään muun muassa jousia ja otelauta-aihioita hyödyntäen Parbonya ja Parvorya, Partonesin kehittämiä vaihtoehtomateriaaleja eebenpuulle ja norsunluulle. Tärkeää on huolehtia, että lopputuote vastaa asiakkaan odotuksia.
– Sointia on testattu Sibelius-Akatemiassa, ja materiaaliemme on todettu soivan yhtä kauniisti kuin puistenkin, toteaa itsekin useita eri soittimia soittava yrittäjä.

Partonesin tekemä tuotantotyö on pitkälti käsityötä, tosin koneitakin hyödynnetään.
– Koneita tällaiseen työhön ei ole valmiiksi olemassa, vaan ne pitää aina erikseen teettää.
Tuotekehitys on Partonesissa loputonta. Uusien prototyyppien kanssa on menty jo julkisuuteen, ja palaute on ollut myönteistä. Tukea toimintaan on saatu Leader Pohjoisin Lappi ry:ltä ja Lapin ELY-keskukselta.
– Leader-tuella oli todella iso merkitys sille, että lähdimme viemään puheissa ja haaveissa ollutta yritysideaa eteenpäin. Rahoitus on ollut ratkaisevassa roolissa siinä, että tuotekehitystä on ylipäänsä voitu tehdä, kiittelee yrityksen toinen perustaja, Kristiina Aatsinki.

Niin koneiden huolto kuin soitinten osien valmistaminen on tarkkaa käsityötä.

Brändiin potkua arktisuudesta

Armin Seebass on kotoisin Saksan Hampurista, mutta asunut pian 16 vuotta Sallassa ja sitä aiemmin eri puolilla Suomea ja Ruotsia.
– On luonnollista pyörittää yritystoimintaa Sallasta käsin, vaikka se välillä onkin logistisesti haastavaa. Tämä on kuitenkin minun ja perheeni koti. Koen myös, että sijainti tekee toimintamme rohkeaksi: täällä vallitsee sellainen tehemä pois -asenne.
Soitinten osien kaupat sijaitsevat pääosin muualla kuin Suomessa. Varaosat on siis haettava kaukaa tai tilattava postitse, missä tietysti kestää aikansa.
– Niin sanottua extempore-kehittämistä ei täällä siis voi tehdä, selittää Armin.

Kolikon toisella puolella on sijainnin tuoma brändihyöty – Lapissa tuotettuja soitinten osia pidetään tietyllä tapaa puhtaina ratkaisuina.
– Aina joku tulee jäljittämään hyviksi havaittuja tuotteita, jolloin on tärkeää pystyä erottautumaan markkinoilla edukseen brändin avulla.

Myös kestävyys on erittäin tärkeä teema Partonesille.
– Soitinteollisuudessa käytetään trooppisia puulajeja sekä materiaaleja kuten mammutinhammasta ja norsunluuta. Meidän osien valmistuksessa käyttämät luonnonkuidut ovat peräisin maa- ja metsätaloudesta ja siten kestäviä, Armin selittää.
Partonesin tuotteet ovat kestäviä siinä mielessä, että ne korvaavat materiaalina puun, jolloin puita ei tarvitse kaataa trooppisista metsistä.
– Pyrimme kaiken aikaa kehittämään toimintamme jokaista osa-aluetta kestävämmäksi.

Arminin oma braavurisoitin on poikkihuilu.

Kohti maailmanmarkkinoita

Arminilla ja Kristiinalla on selkeät tavoitteet tulevaisuutta varten:
– Viiden vuoden kuluttua olemme saaneet tuotannon vastaamaan kasvavaan kysyntään. Toivomme, ettei meidän tuolloin tarvitsisi sanoa ei isommille tilauksille.
Toisaalta myytävien tuotteiden kasvattaminen vaatisi myös lisäkäsiä tuotantopuolelle.
– Meillä ei vielä varsinaisesti ole työvoimapulaa – lisäkseni tuotannossa on tällä hetkellä yksi työharjoittelija. Mutta työvoiman saanti voi olla tulevaisuudessa haaste tai jopa kasvua rajoittava tekijä, pohtii Armin.

Lopputuotteen laadusta vision saavuttaminen ei ainakaan jää kiinni.
– Uskomme, että meidän on täysin mahdollista nousta maailmanlaajuisesti tunnettujen laaturatkaisujen tekijäksi. Ratkaisustamme ollaan jo nyt kiinnostuneita ympäri maailman.

Tässä hallissa sijaitsevat Partonesin tuotantotilat.

 

Teksti & kuvat: Johanna Asiala, johanna.asiala@outokaira.fi

Haaveista totta Leader-tuen avulla

Partones on saanut toimintansa kehittämiseen Leader-tukea. Kristiina Aatsinki, toinen yrityksen perustajista, toteaakin, että Leader-tuella on ollut iso merkitys sille, että haaveita on voitu lähteä Partonesin osalta toteuttamaan.

Mihin haitte Leader-tukea?
– Haimme Leader-tukea tuotannon ensivaiheen investointeihin. Tuen avulla teimme ensimmäiset konehankinnat, joiden avulla pääsimme siirtymään kotikokeiluista kohti teollisempien tuotantomenetelmien testausta.

Miten saitte ajatuksen hakea tukea Leaderilta?
– Leader yleisesti ottaen oli tuttu toimija jo aiemman työurani ajalta, ja Arminilla oli kokemusta Pohjoisimman Lapin Leaderin kokeilurahasta.

Millainen merkitys Leader-tuella oli toiminnallenne?
– Leader-tuella oli todella iso merkitys sille, että lähdimme viemään puheissa ja haaveissa ollutta yritysideaa eteenpäin. Selvitimme toki myös muita tukivaihtoehtoja, mutta Leader tuntui hyvältä vaihtoehdolta, kun tutustuin ohjelmakauden tavoitteisiin ja myös tukikäytäntöihin esimerkiksi raportoinnin ja  maksatusten osalta.

Tuen avulla saimme hankittua koneita ja laitteita, jotka mahdollistivat meille järjestelmällisemmän testauksen ja prototyyppien valmistuksen. Investoinnit kantavat myös pitkälle tulevaan. Tarkoituksena on, että Leader-tuella hankitut koneet ovat käytössä meillä vielä vuosia eteenpäin ja ne mahdollistavat osaltaan, että voimme saada yrityksemme tuotantotoiminnan lentoon kohtuullisilla riskeillä.

Miten hommat tuen hakemisen jälkeen etenivät – tuliko yllätyksiä, vai sujuiko kaikki suunnitelmien mukaan?
– Ei liene realistista edes odottaa, että asiat sujuisivat suunnitelmien mukaisesti, mutta mitään kovin suuria yllätyksiä ei tämän hankkeen puitteissa tullut. Aikataulujen venymisen ja lopullisten, suurempien kustannusten kanssa painia lähinnä. Tukibyrokratia oli suoraviivaista ja odotetunlaista. Se ei aiheuttanut lisäyllätyksiä.

Millaista oli asioida Leaderin kanssa? Millainen kuva teille Leader-toiminnasta jäi?
– Pohjoisimman Lapin Leaderin Annika Kostamo ja Minna Huikuri ovat olleet ihan huippuja! Heihin on voinut olla yhteydessä todella matalalla kynnyksellä. Annika on jaksanut selittää hankehakemuksen sisältöihin ja rajoituksiin liittyviä asioita, ja Minnan avustuksella etukäteen ajatuksissani haastavilta tuntuneet maksatukset sujuivat helposti ja kivuttomasti.

Lue lisää Partonesin toiminnasta (sivut englanniksi): https://partones.com/