TÖITÄ, JOIDEN TAHDIN MÄÄRÄÄ LUONTO

Aamu Pyhätunturin Sienimaassa on rauhallinen. Hiljaisuuden rikkoo hetkeksi koirien haukku, joka sekin lakkaa, kun vahdit saavat arvioitua pihaan saapuneen Lapin keinon toimittajan tulevan rauhallisin aikein.

Sisällä mökissä Pia Kankaalla on käynnissä hieman erilainen arviointityö. Päivän ohjelmassa on muun muassa Sodankylän alueelta löytyneiden sammalien tutkiminen. Kangas selvittää, voisiko kyseessä olla Suomessa erittäin uhanalaiseksi luokiteltu hiuskoukkusammal. Jos siltä alkaa näyttää, lähtee näyte SYKE:n tutkija Krister Karttuselle lopulliseen määritykseen.

Yksittäisten lajien perinpohjaista tuntemusta tärkeämpää Kankaan työssä on monipuolinen luontotieto ja erityisesti luontotyyppien tuntemus. Luontoselvitys Kangas Oy tekee nimensä mukaisesti erilaisia luontoselvityksiä ja lajikartoituksia Lapin alueella.
– Mitä tahansa maankäyttömuutoksia tulee, tarvitaan luontoselvityksiä. Jos suunnitteilla on esimerkiksi malminetsintää suojelualueilla tai kaavoitusta kuntien ja yksityisten mailla, tarvitaan jo olemassa olevan luontotiedon lisäksi tarkempaa tietoa alueelta, Kangas selventää.

Selvitettävät asiat sanelee mm. laki. Tarkastelun alla olevilta alueilta etsitään esimerkiksi lähteitä, lettoja, uhanalaisia lajeja ja direktiivilajeja eli lajeja, jotka on mainittu Euroopan unionin luontodirektiivissä ja jotka näin ollen vaativat erityistä suojelua.

Pia Kangas tutkii mikroskoopilla Sodankylästä löytynyttä sammalta, jonka hän epäilee olevan Suomessa erittäin uhanalaiseksi luokiteltu hiuskoukkusammal. Kotitoimistolla Pyhätunturin Sienimaassa työrauha on taattu.

Viitasammakosta sammaleihin

Takana on noin neljän kuukauden kesäsesonki, jonka Kangas on viettänyt hyvin pitkälti ulkona maastossa. Luonnon rytmi vaikuttaa suoraan luonnon kanssa työskentelevän arkirytmiin. Kesäsesongin starttaa toukokuussa alkava viitasammakkokausi ja syksyllä luonnon laittaessa pikkuhiljaa itsensä talviteloille saa yrittäjä tehdä saman kenttäkalustolleen.
– Nyt esimerkiksi pärjää vielä sammalten kanssa, mutta putkilokasvien varma määrittely on jo haastavaa.

Pia Kangas on pohjakoulutukseltaan metsätalousinsinööri. Lisäksi hän on suorittanut luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon. Suurimmat ammattitaidon kartuttajat ovat hänen mukaansa kuitenkin aikaisemmat luontoalan työt (mm. Metsähallituksella) ja koko eliniän kestänyt kiinnostus luontoa kohtaan. Pelkkä lajintuntemus ei riitä eikä maastoon suinkaan lähdetä suin päin katselemaan, mitä sieltä sattuisi milloinkin löytymään.

– Työ alkaa usein siten, että pyydän ELY-keskukselta olemassa olevat uhanalaistiedot, joihin tulee kiinnittää alueella huomiota. Perus- ja ilmakuvakarttojen tarkastelu on tärkeä vaihe, siinä pystyn jo näkemään potentiaalisia lähteiden paikkoja ja muita kohteita, joita on syytä tarkastella paikan päällä. Luontotyyppien tuntemus taas auttaa hahmottamaan mitä mistäkin voi löytyä.

Lapinleinikki on yksi Pia Kangasta työllistävistä lajeista. Kuva: Pia Kangas.

Maankäyttöön liittyvien selvitysten lisäksi Kangasta on kuluneena kesänä työllistänyt perinnebiotooppien kartoitukset. Lapin ELY-keskuksen käynnistämällä ja ympäristöministeriön rahoittamalla kartoituskierroksella on päivitetty tietoja yli 20 vuotta sitten inventoitujen perinnemaisemien tilasta. Tätä työtä Kangas on tehnyt muun muassa Ylitornion Kainuunkylän jokisaarilla. Tietoa käytetään alueiden hoidontarpeen selvittämisen pohjana.

Joskus työlistalta löytyy myös hieman erikoisempia hommia. Esimerkki tästä on Suomen tasolla elinvoimaisen mutta EU-direktiivilajien listalta löytyvän lapinleinikin siirtäminen paikasta toiseen.
– Lapinleinikin geenikannan halutaan säilyvän elinvoimaisena täällä, missä laji pääasiassa elää. Siksipä sitä siirretään isojen hankkeiden alta pois uusiin paikkoihin ja siirron onnistumista myös seurataan. Projektin maksaja on yritys, joka haluaa osoittaa vastuullisuutensa kompensoimalla toimintansa tuomia haittoja, Kangas kertoo.

Nyt Pia Kankaalla on käynnissä raportointikausi, jonka yrittäjä viettää tiiviisti kotitoimistollaan. Talviaika tuokin sitten toivottua vastapainoa pääasiassa yksin tehtävään luontoselvitystyöhön. Toinen Kankaan yrityksen tukijaloista on nimittäin joogan ja pilateksen ohjaaminen, joka tuo elämään paitsi vaihtelua, myös kaivattua ihmisten parissa työskentelyä.
– Olen siis muuttanut myös toisen rakkaan harrastukseni työksi, Kangas naurahtaa.

Pyhätunturilla viihtyvät myös Pian ja hänen miehensä koirat. Etualalla Eräjätkän Myrsky ja taustalla Eräväärtin Rekina.

Tuore yrittäjä

Käynnissä on myös ensimmäinen vuosi yrittäjänä. Luontoselvitys Kangas Oy ilmestyi yritysrekisteriin toukokuussa ja arkeen kuuluu nyt myös yrittäjyyden opiskelu. Ihan tyhjästä ei opintoja kuitenkaan tarvinnut aloittaa.
– Ehdin tehdä keikkoja isäni firman kautta kaksi vuotta ennen oman yrityksen perustamista. Sitä kautta pääsin näkemään miten yritys toimii ja kuinka paljon työn tekoa itsensä elättäminen vaatii.

Kun Kangas huomasi töiden riittävän, uskalsi hän perustaa oman yrityksen. Iloinen yllätys oli, että perustamiseen oli mahdollista saada apua ja vieläpä ihan ilmaiseksi.
– Tuttava vihjasi minulle Itä-Lapin alueella toimivasta yritysneuvojasta, johon otin yhteyttä. Ja täytyy kyllä sanoa, että ilman Marikan apua varmaan perustaisin yritystä vieläkin.

Kangas viittaa yrityspalveluneuvoja Marika Olloseen, joka työskentelee Leader Pohjoisin Lapin ja Kemijärven Kehitys Oy:n yhteisenä yrityspalveluneuvojana. Ollonen paitsi neuvoo jo toimivia yrittäjiä myös auttaa sellaiseksi aikovia yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.
– Sain täsmällisiä neuvoja ja hyviä kommentteja liiketoimintasuunnitelmaani. Ja samalla kävi ilmi mahdollisuus Leader-rahoituksen hakemiseen, Kangas kiittää.

Luontoselvittäjä kulkee usein omia polkujaan. Perinnebiotoopin kartoitustyöhön Ylitornion Kainuunkylän saarille matka taittui näppärästi packraft-reppulautalla. Kuvat: Pia Kangas.

Luontoselvitys Kangas hyödynsikin Leader-rahoitusta yrityksen toiminnassa tarvittavan välineistön hankinnassa.
– Mikroskooppi, packraft-reppulautta, GPS, 10 joogamattoa… yllätyin, että rahoitusta voi hyödyntää rahalliselta arvoltaan näinkin pienien asioiden hankinnassa.Kangas kertoo omalla kohdallaan Leader-rahoituksen merkityksen olevan ehkä perimmiltään jotain muuta kuin rahallinen apu.
– Kaikki hankkimani asiat olisin hankkinut kyllä ennemmin tai myöhemmin muutenkin. Rahoituksen ansiosta uskallan hankkia tavaroita nopeammin ja nyt minulla on laitteet, joiden toimivuuteen voin luottaa. Voin keskittyä työhön ja yrittäjyyteen ilman pelkoa, että joku tärkeä laite hajoaa kesken kauden.

Pia Kangas on nyt siis yrittäjä ja tällä hetkellä tulevaisuus näyttää hyvältä. Suorien asiakkaiden lisäksi isommat konsulttifirmat ostavat yritykseltä töitä alihankintana. Vireillä on paljon hankkeita, joissa tarvitaan luontoselvityksiä ja Kangas singahtaa tarvittaessa töihin eri puolille Lappia. Tuore yrittäjä haluaa kuitenkin pitää jalat maassa ja haluaa ottaa uhkatkin huomioon.
– Maailmanmarkkinat vaikuttavat suoraan työtilanteeseeni eli yksi tukijalka ei riitä.

Harrastusten muuttaminen työksi tuo myös mukanaan eräänlaisen ongelman.
– Olen onnekas, kun saan liikkua työkseni luonnossa. Se on työssäni parasta, mutta samalla haluaisin säilyttää taidon nauttia luonnosta myös harrastuksena. Vähän sama juttu on joogan kanssa. Jotta innostus kumpaankin asiaan säilyy, pitää muistaa välillä ottaa aikaa vain itselleen.

Nyt Kankaan tavoitteena on yrityksen toiminnan vakavaraistaminen ja pitemmän ajan haaveena ehkä laajentaminen. Toiveissa on myös oma kouluttautuminen lisää niin luonto- kuin joogapuolellekin.
– Siitä saa lisää intoa ja tietoakin on hyvä kartuttaa aina lisää.

Yksi työn hyvä puoli on myös mahdollisuus asua siellä, missä haluaa. Raportointivaiheen työt onnistuvat hyvin kotona Pyhätunturilla, jossa toimiston ikkunasta avautuvassa näkymässä esiintyvät todennäköisemmin teeret, kuin liikenneruuhkat.

Teksti ja kuvat:
Tuuli Kontio

Pia Kankaan työstä voit lukea lisää Luontoselvitys Kangas Oy:n Facebook-sivulla

Hyödynnä yrityspalveluneuvojien apu

Leader Pohjoisin Lappi ry:n sekä Kemijärven Kehitys Oy:n yhteisen yrityspalveluneuvojan Marika Ollosen puoleen voivat kääntyä Itä-Lapin alueen aloittavat ja toimintaansa kehittävät yritykset. Tarjolla on apua muun muassa yrityksen perustamiseen ja yritystukien hakemiseen.

– Päätoiminen yrittäjä voi hakea Leaderin kautta yritystukea yrityksen investointeihin, perustamiseen tai kokeiluihin, Ollonen kertoo.
– Kokeilulla tarkoitetaan esim. täysin uuden liiketoiminta-alueen kehittämistä ja kokeilua. Yritystukea voi hakea myös yritysryhmä yritysten yhteiseen kehittämiseen. Yritystuissa ei ole rajoitettua hakuaikaa.

Yritystuista erityisesti investointituki on alueella yleisimmin käytetty tukimuoto. Kemijärvellä on myös käynnissä kaksi yritysryhmähanketta.

– Toimin 50% Parasta pohjoisesta –hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää erityisesti paikallisiin raaka-aineisiin ja käsityöyrittäjyyteen pohjautuvaa liiketoimintaa. Hankkeen kärkitoimialojen lisäksi Leader Pohjoisin Lappi ry rahoittaa myös Peloton pohjoisin –strategian kärkitoimialoihin, kuten biotalouteen, luoviin aloihin, matkailuun ja elämyksiin sekä palveluyrittäjyyteen esimerkiksi hoiva-alaan liittyviä hankkeita.

Leader Pohjoisin Lapin toimialueeseen kuuluvat Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi, Savukoski, Sodankylä, Inari ja Utsjoki. Pohjois-Lapin alueella toimii yrityspalveluneuvoja Mika Kolehmainen.

Parasta Pohjoisesta -hanke

 • kestää 14.2.2020 saakka
 • tarjoaa matalan kynnyksen yritysneuvontapalveluita, tutustumismatkoja ja infotilaisuuksia yrityksille
 • YrityspalveluneuvojatMarika Ollonen (toimialue Itä-Lappi)
  040 480 5269
  marika.ollonen@pll.fiMika Kolehmainen (toimialue Utsjoki, Inari ja Sodankylä)
  P. 040 124 2083
  mika.kolehmainen@pll.fi