1. Kuka olet ja mitä teet?

Marko Merkkiniemi, koulutukselta kansainvälisen kaupan MBA. Työhistoria pitää sisällään työskentelyä erilaisissa kehitystehtävissä isoissa ja pienissä yrityksissä, yrittäjänä sekä kunnan elinkeinoyhtiössä. Nyt työskentelen ProAgrialla Maaseudun yritysten kasvuhankkeessa.

Hankkeen tavoitteena on auttaa maaseudun yrityksiä kaikissa kasvuun ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. Erityisenä kohderyhmänä ovat elintarvike- ja matkailuyritykset, mutta toimialaa ei ole kuitenkaan rajattu. Kehittämistarve voi liittyä uuden idean kaupallistamiseen, rahoitukseen, tehostamiseen, investointeihin, kansainvälistymiseen, verkostojen rakentamiseen, myynnin lisäämiseen yms.

Hankkeessa voimme tarjota yrityksille yhden maksuttoman neuvontapäivän. Neuvontapäivänä on tarkoitus käydä läpi yrityksen kehittämistarpeet ja miettiä niihin jatkotoimenpiteet. Voimme esimerkiksi etsiä sopivat rahoituslähteet, arvioida liiketoimintasuunnitelmia, etsiä kehittämistä tukevia verkostoja ja avustaa rahoitushakemuksissa.

2. Mitä hankkeeseen kuuluu?

Olemme auttaneet yrityksiä kehittämistarpeissa monella tavalla. Olemme avustaneet useissa rahoitushakemuksissa, rakentaneet tarvittavia verkostoja, avustaneet uusien yritysten perustamisessa, auttaneet uusien ideoiden jalostamisessa ja jopa kansainvälisten verkostojen rakentamisessa. Olemme myös aloittaneet elintarvikeyritysten kasvuun tähtäävän yhteistyömallin rakentamisen.

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Hankkeen lopussa meillä on lapissa toimiva malli elintarvikkeiden myynnille yhteistyössä niin paikallisesti, maanlaajuisesti ja mahdollisesti jopa kansainvälisestikin. Meillä on useita yrityksiä hyvällä kasvun tiellä uusien yritysten, tuotteiden, verkostojen ja investointien ansiosta. Toivoisin että olisimme saaneet myös rakennettua toimivan mallin Lapin alueen yrityskehittäjien sujuvammalle yhteistyölle.

Hankkeen nimi: Maaseudun yritysten kasvuhanke
Hankkeen hallinnoija: ProAgria Lappi ry
Hankkeen rahoittaja: Lapin ELY-keskus
Hankkeen kustannusarvio: 275 606 euroa
Hankkeen kesto: 1.5.2019-31.12.2021