Kuva: Pirkko Mäkelä.

1. Kuka olet ja mitä teet?

Olen Virva Jakkula, kirjastonhoitaja Posion kirjastossa ja vastaan lisäksi ainoana työntekijänä kunnan kulttuuritoimesta. Työskentelen VirtuaaliPosio-hankkeessa osa-aikaisesti projektipäällikkönä.

VirtuaaliPosio-hankkeessa rakennetaan nettiin virtuaalinen polku, jossa esitellään valokuvien, tekstien, äänitteiden ja videoiden avulla Posion historiaa ja kulttuuria eri puolilla kuntaa: rakennuksia, henkilöitä, tarinoita, tapahtumia, perinteitä ja luontokohteita. Posion kotiseutumuseolla tulee näillä näkymin olemaan yksi isompi osio kulttuuripolulla.

Hankkeeseen halutaan osallistaa kaikkia nykyisiä ja entisiä kuntalaisia, vauvasta vaariin, mökkiläisiä ja vapaa-ajan asukkaita unohtamatta. Valmiista tuotoksesta pääsevät tietysti nauttimaan netin välityksellä kaikki, joita kiinnostaa paikkakunta ja sen kulttuurihistoria.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi vahvistaa yhteisöllisyyttä, madaltaa kynnystä verkkopalveluiden käyttöön sekä lisätä arvostusta ja kiinnostusta omaa paikallishistoriaa kohtaan. Virtuaalinen polku on samalla virtuaalimatkailua Posiolle ja yksi esteettömän matkailun muoto.

2. Mitä hankkeeseen kuuluu?

Tällä hetkellä on meneillään aineiston keruu. Kuntalaiset pääsevät mukaan hankkeeseen parhaiten osallistumalla eri puolilla kuntaa järjestettäviin kyläiltoihin. Kyläiltojen virikkeinä on vanhoja valokuvia, karttoja, lehtileikkeitä yms. joista syntyy mukavasti keskustelua.

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Hankkeen loppuvaiheessa meillä on mielenkiintoinen sivusto, johon on koottu yhteen tämän hankkeen sekä aiempien hankkeiden aikana kerättyä materiaalia. Tietoa Posion kulttuurihistoriasta ja perinteistä on silloin periaatteessa kaikkien saatavilla. Hankkeen loputtua sivustoa päivitetään – mahdollisesti laajennetaan – ja se tulee toivon mukaan olemaan aktiivisessa käytössä hamaan tulevaisuuteen.

Hankkeen nimi: VirtuaaliPosio
Hankkeen hakija: Posion kunta
Hankkeen rahoittaja: Koillismaan Leader ry
Hankkeen kesto: 1.9.2018-31.8.2020
Hankkeen kokonaisrahoitus: 73 312 euroa

VirtuaaliPosion blogi