MUUROLASSA LAULETTAISIIN VAIKKA AINA

Leila Tuisku ajelee kotikylästään Hirvaalta Muurolaan joka toinen torstai. Hän kattaa kirjaston kerhohuoneeseen kahvit ja pian tilan täyttää puheensorina, joka kohta muuttuu lauluksi.

Leila Tuisku toimii Muurolan Tarinatupa -nimellä tunnetun kohtaamispaikan vapaaehtoisena vetäjänä. Tällä kertaa Tarinatuvassa lauletaan. Lauluhetkeä on ohjaamassa muusikoita, vapaaehtoisia hekin.
– Täällä laulettaisiin mielellään vaikka joka kerta, kertoo Sanna-Mari Suopajärvi, Rovaniemen Neuvokkaan kulttuurisen vapaaehtoistyön kehittäjä.

Rovaniemen Neuvokas auttaa eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä vapaaehtoistyön keinoin. Neuvokkaan kautta voi saada vapaaehtoisen vaikka asiointiavuksi, tukihenkilöksi tai kulttuurikaveriksi. Vapaaehtoisvoimin pyörivät myös 14 kohtaamispaikkaa, joista 8 sijaitsee Rovaniemen kylillä. Kohtaamispaikkojen tavoitteena on luoda alueen asukkaille mahdollisuus kohdata toisiaan vapaamuotoisesti.

Kalevalanpäivänä Muurolassa aloitettiin Irmeli Rytkösen lausumalla runolla. Sitten laulettiin Kalevi Viitalan johdolla ja Erkki Gröhnin säestyksellä. Vapaaehtoiskolmikko järjestyi paikalle Neuvokkaan ohjelmarenkaan kautta.

Tarvitaan tila ja tekemistä…

Rovaniemen Neuvokkaan perustoiminta pyörii pääosin STEA:n rahoituksella. Peräpohjolan Leaderin rahoittamassa Elävät kylät –hankkeessa on kehitetty erityisesti maaseutukylien kohtaamispaikkatoimintaa.  Sanna-Mari Suopajärvi on auttanut kohtaamispaikkoja niin käytännön järjestelyissä kuin niiden sisältöjen kehittämisessäkin. Toiminta räätälöidään vetäjien ja kävijöiden toiveiden mukaan.

Toiminnan perusedellytys on tietenkin toimiva kokoontumispaikka. Suopajärvi on etsinyt sopivia tiloja kyliltä.
– Kylätalot ovat tässä toiminnassa todella tärkeitä. Viihtyisä ja esteetön tila houkuttelee kävijöitä jo itsessään.

Kohtaamispaikat tarjoavat Rovaniemen alueen asukkaille tilaisuuksia kokoontua yhdessä mukavan tekemisen merkeissä.

Tilan lisäksi pitää miettiä muitakin asioita. Vaikka juttu tuntuu luistavan ainakin Muurolassa hyvin, tuovat ennalta mietityt ohjelmanumerot ja teemat toimintaan viihdyttävää ja hyödyllistä sisältöä. Erilaiset järjestöt ja muut tahot käyvät kohtaamispaikoissa esittelemässä toimintaansa ja Neuvokkaan vapaaehtoisverkostosta löytyy monenlaista osaamista. Tärkeää on, että toiminta on kävijöidensä näköistä. Muurolassa musiikki on ykkösjuttu, mutta jossain muualla se voi olla vaikka askartelu tai bingon pelaaminen.

Ohjelmarunko helpottaa myös kohtaamispaikan vetäjää.
– Ohjelmarunko on iso apu. Ei tarvitse olla joka kerta miettimässä mitä tällä kertaa tehtäisiin. Elävät kylät -hanke on ollut erinomainen apu tässä mielessä, Leila Tuisku kiittää.

Kari Virsunen on yksi Muurolan Tarinatuvan vakikävijöistä. Hänelle on tullut tavaksi myös auttaa Leila Tuiskua (kesk.) kohtaamispaikan pyörittämiseen liittyvissä askareissa. Rovaniemen Neuvokkaan Sanna-Mari Suopajärvi kertoo kohtaamispaikkojen olevan usein hitaasti käynnistyviä. – Muurolassa otti vuoden päivät, että ihmiset oppivat käymään, mutta nyt täällä on iso porukka vakikävijöitä ja homma toimii.

… ja kaikille sopiva tahti

Vapaaehtoisten jaksaminen onkin toinen toiminnan perusedellytyksistä. Koulutukset ja työnohjaukset ovat tärkeitä ja kokoontumisille pitää löytää ennen kaikkea vetäjälle sopiva tahti. Esimerkiksi Tuiskulle sopiva väli on 2 viikkoa.
– Sitoohan se sekin, mutta ehdin silti tehdä muutakin. Käydä reissussakin.

Tuisku hakeutui vapaaehtoistyöhön toimisto- ja projektitöistä eläkkeelle jäätyään.
– Minulle oli selvää, että haluan olla ikäihmisten seurana. Se on ollut jotenkin luontainen ja mieluisa asia minulle lapsesta asti.
Neuvokkaan kautta Tuisku pääsi Suomen Mielenterveysseuran järjestämään Seniorin hyvinvointitreeniohjaaja koulutukseen.
– Se oli muuten tosi hyvä koulutus, hän huomauttaa.

Muurolan tarinatuvan pyörittämisen lisäksi Tuisku toimii iäkkään ihmisen ulkoilukaverina. Hän kertoo vapaaehtoistyön tuovan elämään ryhtiä ja mahdollisuuden kehittyä. Motivaatio löytyy kuitenkin siitä, kun näkee ihmisten saavan virtaa.
– Saan myös kuulla täällä ihmisten aivan mahtavia tarinoita, joissa vilisee alueen historiaa. Se on antoisaa ja voi olla myös kertojalle tärkeää saada niitä kerrotuksi jollekin.

Teksti ja kuvat:
Tuuli Kontio

Lue lisää kohtaamispaikkatoiminnasta:
https://www.jarjestotalo.fi/kohtaamispaikkatoiminta/

Elävät kylät – kulttuuristavoimaa hyvinvoinnin tueksi

Hankkeen hakija: Rovaniemen seudun mielenterveysseura ry
Hankkeen rahoittaja: Peräpohjolan Leader ry
Hankkeen kokonaisrahoitus: 176 670 euroa

Hankkeen kuvaus: Elävät kylät – kulttuuristavoimaa hyvinvoinnin tueksi -hanke toteuttaa Peräpohjolan kehitys ry:n Elävät jokivarret strategiaa – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 ja erityisesti sen painopistealueita: Toiminnallinen yhteisöllisyys ja Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat. Haettava hanke toteuttaa Rovaniemen kaupunkistrategiaa 2014-2017 sen arvoja, visiota ja päämäärää. Tavoitteena on innostaa kylien asukkaita vapaaehtoistyöhön ja perustaa tarvelähtöisesti uusia matalankynnyksen kohtaamispaikkoja kylille. Samalla tavoitellaan uusia kohderyhmiä mukaan toimintaan. Hankkeessa kehitetään kulttuurista vapaaehtoistyötä; kylillä jo toimivien ja rekrytoitavien uusien vapaaehtoisten kulttuurista osaamista vahvistetaan hankkeen aikana. Näin vapaaehtoisten osaaminen jää kylien yhteisöjen käyttöön hankkeen jälkeen. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.