Kuva: Anniina Keiskander.

1. Kuka olet ja mitä teet?

Olen Eveliina Niva ja toimin projektipäällikkönä Maaseuturahaston rahoittamassa ja Kolarin kunnan hallinnoimassa HAUTOMON konseptointi luonnontuote- ja lähiruoka-alalle -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään tunturilappilaisille luonnontuote- ja lähiruoka-alan pienyrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville mahdollisuuksia käynnistää toimintaansa. Yrittäjät ovat kunnostaneet käyttöönsä elintarvikekeittiön, jossa tehdään tuotekehitystä ja liikeideoiden työstämistä. Hankkeen tuella toimintaa koordinoidaan ja kehitetään niin, että tulevaisuudessa hautomo tarjoaa hyvän ponnahduslaudan alalle tähyäville yrittäjille.

2. Mitä hankkeeseen kuuluu?

Hanke on käynnistynyt hyvällä sykkeellä ja keittiössä häärää jo useita toimijoita, mm. latukahvilayrittäjiä, jotka kehittävät tuotteitaan ja toimintojaan. Kartoitamme samalla alueen tarpeita eli jututamme ravintola- ja matkailualan yrittäjiä heidän toiveistaan ja tarpeistaan luonnontuotteisiin liittyen. Olemme pitäneet myös työpajoja, joissa yhdessä kehitetään tuoteideoita vastaamaan kentältä nousseisiin tarpeisiin. Kevään ja kesän mittaan työpajat jatkuvat ja tuomme alueelle asiantuntijuutta, jota vielä kaivataan. Viljelyyn, villiruokaan ja keruuseen pureudutaan työpajoissa, jotka samalla tuovat ihmisiä yhteen ja tiivistävät yhteistyötä tuottajien ja tarvitsijoiden välillä.

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Hankkeen päätyttyä alueella on vahva ja selkeä luonnontuote- ja lähiruokakeskittymä, johon on koottu yhteen tekijöitä, tuotteita, asiantuntijaverkostoa ja alan informaatiota. Mikäli mieleen nousee tuoteidea, tarve tai kysymys luonnontuotteisiin ja lähiruokaan liittyen, alueella tiedetään mihin olla yhteydessä. Keskittymän toiminta on suunniteltu jatkumaan, kasvamaan ja kehittymään alan mukana ja sitä koordinoiden. Tulevaisuudessa alueelta nousee jatkuvasti uusia yrittäjiä, tuotteita, toimijoita ja ideoita alalle muodostaen elävän ja uudistuvan – orgaanisen elinkeinon Tunturi-Lappiin.

Hankkeen nimi: HAUTOMON konseptointi luonnontuote- ja lähiruoka-alalle
Hankkeen hallinnoija: Kolarin kunta
Hankkeen rahoittaja: Lapin ELY-keskus
Hankkeen kustannusarvio: 102 559 euroa
Hankkeen kesto: 1.6.2018-31.12.2019.