Tanja Häyrynen ja Johanna Asiala vastaavat työpajakiertueen organisoinnista. Etualalla Leena Neitiniemi-Upola ja Katariina Palola miettivät Lapin tulevaisuutta Kittilän näkökulmasta.

Lappiin työstetään parhaillaan uutta maaseutuohjelmaa. Työhön halutaan osallistaa lappilaisia päättäjistä asukkaisiin ja nuorista ikäihmisiin. Mutta mikä maaseutuohjelma oikein on?

Lapin maaseutuohjelma on strateginen suunnitelma, joka tulee ohjaamaan Lapin maaseudun yrityksille ja toimijoille suuntautuvaa kehittämisrahoitusta tulevalla ohjelmakaudella vuoteen 2027 saakka. Kysymys on siis siitä mihin suuntaan haluamme Lappia tulevaisuudessa kehittää.

Nykyistä ohjelmakautta toteutetaan vuoden 2020 loppuun saakka ja sen jälkeen käynnistyy uusi ohjelmakausi, jonka painotuksiin voi siis nyt vaikuttaa.

Lapin maaseutuohjelmaa tehdään yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton ja Lapin Leader-ryhmien kanssa. Työpajojen käytännön organisoinnista ja maaseutuohjelman työstämisestä suunnitelmaksi vastaa Lapin liiton Maaseutuklusterin viestintä -niminen hanke.

Seppo Alatörmänen toi Ylläksen työpajaan kyläverkkojen, Laura Hokajärvi matkailun, Anne Ristioja Lapin ELY-keskuksen ja Nina-Maria Möykkynen Leader-ryhmän näkökulmaa. Esille nousseet ajatukset kirjattiin ylös ohjelman työstämistä varten.

Haluamme kuulla juuri Sinun näkemyksiäsi!

Mikä on mielestäsi tärkeää kehitettäessä Lapin maaseutua? Mihin asioihin tulisi jatkossa panostaa?

Tule kahvikupposen äärelle keskustelemaan ja vaikuttamaan ohjelman sisältöön. Toivomme työpajoihin mukaan niin asukkaita ja yrittäjiä kuin myös toimijoita ja kehittäjiä.

Mukaan työhön ehdit vielä näillä paikkakunnilla:

To 21.2. klo 17-20 Inari, Sajos, Menesjärventie 2
Ti 12.3. klo 12-15 Tornio, Hotel Mustaparta, Hallituskatu 6
Ti 12.3. klo 17-20 Keminmaa, Motel Käpylä, Torniontie 7
Ke 3.4. klo 9-12 Rovaniemi, Tiedekeskus Pilke, Ounasjoentie 6

Ilmoittaudu mukaan täällä.

Miltä näyttää tulevaisuuden Lappi? Mitä tavoitellaan ja millä toimenpiteillä siihen päästään? Katja Kaunismaa ja Manu Friman pohtivat asiaa Kittilän työpajassa. Vaikka asia on tärkeä, mahtuu mukaan nauruakin, kuten Kari Koivumaan, Matti Tikkasen ja Anna Hakalan ryhmätyöskentelystä näkyy.

Kehittämisrahoitusta myönnetään eri rahastoista

Maaseuturahasto

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoston (maaseuturahasto) tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle. Maaseuturahaston rahoitusta myöntävät ELY-keskus sekä Leader-ryhmät.

Lisätietoa:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/euroopan-maaseuturahasto

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla. EAKR-rahoitusta myöntävät ELY-keskus ja Lapin liitto.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Euroopan sosiaalirahaston tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä. ESR-rahoitusta myöntää ELY-keskus.

Lisätietoa:
https://www.rakennerahastot.fi/