Aidattujen alueiden sisäpuolelle kulkevat porot koetaan poronhoitoalueella paikoin maa- ja metsätalouden kannalta ongelmaksi. Tällaisia aidattuja alueita ovat muun muassa maanviljelyalueet ja puuterminaalit. Poroesteaidan tai -viljelyssuoja-aidan läpi usein kuljettaessa porttien avaaminen ja sulkeminen hidastavat kuljetustyötä. Portti-hanke järjestää poronhoitoalueella tiedotustilaisuuksia ja tuotekehityskilpailun, jonka tarkoituksena on hakea parhaita toteuttamiskelpoisia ideoita asian ratkaisemiseksi.

Portteja on esimerkiksi paliskuntien rajoilla ja laidunkierto- ja viljelyssuoja-aidoissa. Metsätaloudessa toistuvaa porttien avaamista sulkemista on tehtävä puutavaran kuljetuksen ja korjuun sekä metsänhoitotöiden suunnittelun yhteydessä. Esimerkiksi kuljetettaessa puutavaraa 2000 m3 varastolta syntyy noin 40 kuormaa, joka tarkoittaa, että portti avataan ja suljetaan 80 kertaa. Vastaavanlainen ilmiö syntyy maanviljely-ympäristössä esimerkiksi rehukohteessa.

Koska käteviä ratkaisuja porojen porttiaukosta kulkemisen estämiseksi ei ole, toimitaan valitettavan usein niin, että portti jätetään auki kuorman haun ajaksi. Tällöin porot pääsevät ei-toivotulle alueelle. Paliskunnat tekevät vuosittain useita ilmoituksia avoimeksi jätetyistä porteista. Asiasta tulee jälkiselvittelyjä ja kukaan ei ole tilanteeseen tyytyväinen.

Yhdessä ratkaisua hakemaan

Metsätalouden, maatalouden ja porotalouden edustajat toivovat, että asiaan kiinnitettäisiin huomiota ja kehitettäisiin erilaisia tarpeita palvelevia yksinkertaisia ratkaisuja, jotka estävät poron pääsyn ei-toivotulle alueelle. Tähän ongelmaan pureutuu PORTTI-kehittämishanke.

Hankkeen tarkoituksena on innostaa yksityisiä ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä kehittämään ratkaisuja, jotka estävät tehokkaasti poron pääsyn portein suljettujen puutavaran kuormauspaikkojen tai poro/viljelyssuoja-aitojen porttiaukoista, mutta toteutettuna siten, että liikennöinti porttiaukon kautta olisi mahdollisimman sujuvaa. Haettava ratkaisu voi olla joko poroja karkottava tai porojen kulkemista estävä portti -tyylinen ratkaisu. Ratkaisujen tulee olla toimivia pohjoisen muuttuvissa oloissa kesä- ja talviaikaan sekä hankintahinnaltaan edullisia laajan käytön mahdollistamiseksi. Lisäksi ratkaisujen tulee olla nopeasti kaupallistettavissa ja otettavissa käyttöön.

Tuotekehityskilpailu
Hanke toteutetaan vaiheittain niin, että ensin selvitetään käytössä olevia portti- ja porojen karkoitusratkaisuja. Samanaikaisesti poronhoitoalueella järjestetään tiedotustilaisuuksia ja tuotekehityskilpailu, jonka tarkoituksena on hakea parhaita toteuttamiskelpoisia ideoita. Kolmen parhaaksi arvioidun idean pohjalta idean esittäjät rakentavat prototyypit, joita testataan kenttäoloissa eri vuodenaikoina. Kolme parasta ideaa palkitaan 6000 €:n, 2500 €:n ja 1500  €:n palkinnolla.

Kilpailun säännöt tiedotustilaisuuksissa
Portti-hankkeeseen liittyen järjestetään tiedotustilaisuuksia, joissa hanketoimijat kertovat hankkeen taustoista. Tilaisuuksissa annetaan tuotekehityskilpailun ohjeet ja julkistetaan kilpailun säännöt. Tilaisuudet järjestetään helmikuun aikana klo 12.00 alkaen seuraavilla paikkakunnilla:

13.2. Hotelli Sodankylä, Unarintie 15, 99600 Sodankylä
18.2. Suomen metsäkeskus, Kemijärvi, Hallituskatu 10, 2. krs, 98101 Kemijärvi
21.2. Ammattiopisto Lappia, Louen toimipiste, Kätkävaarantie 69, Tervola
22.2. Suomussalmen kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
25.2. Kuloharjun kylätalo, Kuoliontie 1, 97960 Kuloharju
26.2. Pudasjärven kaupungintalo KOTKA-kokoushuone, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi
27.2. Kittilä, Kunnantalo Valtatie 15, 99100 Kittilä

Kahvitarjoilujen vuoksi tilaisuuksiin pyydetään ilmoittautumaan viikkoa ennen tilaisuutta sähköpostitse raili.yli-huikku@metsakeskus.fi tai numeroon 040 020 3381.

Hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus yhteistyössä Metsähallitus Metsätalous Oy:n, MTK:n ja Paliskuntain yhdistyksen kanssa. Hankkeen rahoittaa pääosin Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maatilatalouden kehittämisrahastosta (MAKERA).

Lisätietoja: Juha Järvenpää 050 305 9406 tai Matti Särkelä 040 581 1971.

Tuotekehityskilpailu-esite

Tuotekehityskilpailun liitteet