Kuva on otettu Sallan kylistä voimaa -hankkeen kylätilaisuudessa Vallovaarassa.

1. Kuka olet ja mitä teet?

Olen Jaana-Maria Törmänen ja aloitin marraskuussa 2018 Sallan kylistä voimaa hankeen projektipäällikkönä Sallan kunnassa. Olen syntynyt Sallassa. Koulun jälkeen kävin ”pyörähtämässä” pääkaupunkiseudulla muutaman vuosikymmenen.

Hankkeen tavoitteena on luoda Sallan kyliin erilaisia luontolähtöisiä (Green Care) toimintaympäristöjä, jotka tarjoavat kylien kaikille asukkaille mahdollisuuden yhdessä tekemiseen ja osallisena olemiseen. Toimintaympäristöt voivat myös parhaimmillaan tarjota työttömille henkilöille ympäri vuoden mahdollisuuksia osallistua lähellä asuinpaikkaansa työllistymistä edistävään toimintaan.

Toimintaympäristöjä voivat olla esimerkiksi grillikodat, luontopolut, kylätalot, maa- tai muistomerkit sekä erilaiset yhteiset tekemiset kuten tapahtumat ja talkoot. Ikäihmisten turvallisuuden tunteen vahvistamista ja kotona asumista tukevia palveluita voivat olla esimerkiksi lumityöt tai polttopuuhuolto, joita hoitaa kyläyhdistyksen palkkaama kylätalkkari. Kursun ja Salmivaaran kyläseuroissa onkin jo palkattu kylätalkkari palkkatuen avulla.

2. Mitä hankkeeseen kuuluu?

Hankkeen ensimmäinen kyläkiertue käynnistyi 23.1.19 Hautajärveltä ja jatkuu helmikuun puoleen väliin saakka. Tilaisuuksissa esitellään hankeen ajatus ja mitä se käytännössä voisi olla sekä mitä mahdollisuuksia hanke tuo työllistymisen kannalta.  Tilaisuuksien tehtävänä on ”herätellä” kyläläisiä huomaamaan oman pihan ja kylän ympärillä olevat luontolähtöiset mahdollisuudet viihtyvyyden, tekemisen ja yhdessäolon kannalta.

On ollut mukavaa seurata kuinka kyläläiset ovat innostuneet huomatessaan, mitä kaikkea heillä oikeastaan on ihan ulko-oven avauksen takana.

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Toimintamallin jatkon kannalta tärkeää on saada eri toimijoista (3. sektori, kunta, yritykset) toimiva yhteistyöverkosto, jolla pyritään löytämään taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävä ratkaisu toiminnan järjestämiseen hankkeen jälkeen. Kylien aktiivitoimijoiden ikärakenne ja väsyminen on tosiasia. Toimiva kylän sisäinen yhteistyö kylän eri yhdistysten välillä ja yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa tuo lisää käsipareja toimintaan ja tekemiseen.

Työllisyyden näkökulmasta hankkeessa eri palvelumallien (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu tai palkkatuki ja kunnan oma aktiivimalli) kokeilujen tulokset ovat tärkeitä toimivuuden ja jatkuvuuden kannalta. Hankkeessa tehtävällä toimintaympäristöjen suunnitelmaoppaalla tuodaan esiin omassa kylässä olevat toimintamahdollisuudet ja se on käytettävissä vaikka aktiivitoimijat vaihtuvatkin.

Kunta on strategisissa linjauksissaan omalta osaltaan sitoutunut toiminnan jatkumiseen, kunhan toimiva ensin malli toiminnan järjestämiseksi saadaan luotua.

Hankkeen nimi: Sallan kylistä voimaa
Hankkeen hallinnoija: Sallan kunta
Hankkeen rahoittaja: Leader Pohjoisin Lappi ry
Hankkeen kustannusarvio: 79 937,78 euroa
Hankkeen kesto: 1.4.2018-30.9.2019.