Aapajärveläinen Elsa Hiltunen valmistautuu kertomaan elämästään hankevetäjä Terttu Pohtilalle ja kuvaaja Esko Puikolle. Kuva: Katja Palmqvist.

1. Kuka olet ja mitä teet?

Olen Terttu Pohtila ja työskentelen hankevetäjänä Itä-Lapin kulttuurimatkailuhankkeessa. Olen kotoisin Kiihtelysvaarasta Pohjois-Karjalasta, ja olen asunut Sallassa 17 vuotta.
Hanke keskittyy kylämatkailun kehittämiseen ja kulttuurimatkailureitin tekemiseen Itä-Lapissa Kemijärvellä, Sallassa, Pelkosenniemellä ja Savukoskella. Lisäksi hankkeessa haastatellaan ikäihmisiä sodanjälkeisestä ajasta ja tallennetaan tuon ajan muistoja ja tarinoita. Hanke on jatkoa vuosikymmenen alun talvisota- ja jatkosotahankkeille. Pääkohderyhminä ovat kyläyhdistykset ja pienet matkailuyritykset.
Olen haastatellut ikäihmisiä siitä, millaista elämä tällä seudulla oli sotien jälkeen. Henkilökohtaiset kokemukset ja muistot ovat tärkeitä. Miten sodasta palattiin, miten elämä lähti uuteen alkuun, mitä syötiin, mitä töitä tehtiin ja miten, millaista oli koulunkäynti, entä nuorten riennot, miltä elämä tuntui? Olen iloinen siitä, että olen saanut kerättyä paljon myös silloisten lasten ja nuorten näkökulmia ja kokemuksia. Haastattelut tallennetaan kansallisarkistoon Ouluun, ja jälleenrakennusajan historiaa, esimerkiksi ruokareseptejä, voidaan käyttää matkailutuotteiden kehittämisessä.

2. Mitä hankkeeseen kuuluu?

Hankkeen työpajoissa on kehitetty matkailutuotteita Visit Finlandin partnerikouluttaja Arja Kortesluoman johdolla. Hankkeen kylistä ja kohteista kootaan kulttuurimatkailureitti, joka tulee myös englanniksi käännettynä paikkatietopalvelu CityNomadiin.
Hanke on myös järjestänyt kansalaisopistojen kanssa kyläopaskursseja ja bussiretkiä.
Hankkeessa kerrotaan sodanjälkeisestä ajasta alueen ihmisille, erityisesti nuorille. Koululaisille järjestetään retkiä Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museolle, ja ikäihmiset vierailevat kouluissa kertomassa elämästään.
Kylämatkailun kehittäminen on tarpeen. Kylissä on yllättävän paljon matkailusta kiinnostuneita pieniä, aloittelevia yrityksiä. Lapin matkailun kasvu heijastuu myös kyliin, ja niihin voidaan kehittää myös paljon kaivattuja kesämatkailutuotteita.
Voimme olla lämpimällä tavalla ylpeitä kyliemme historiasta ja tarinoista. Niitä voi hyödyntää myös matkailussa.

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Sodanjälkeisen ajan muisteluksia tallennetaan kansallisarkistoon. Siellä ne ovat tutkijoiden ja muidenkin, esimerkiksi matkailun kehittäjien käytössä.
Kulttuurimatkailureitti on julkistettu. Itä-Lapin kylien yrityksiin on syntynyt uusia matkailutuotteita, ja niiden sekä kyläyhdistysten yhteistyöverkosto on tiivistynyt. Yritysryhmähanke esimerkiksi markkinoinnin kehittämiseksi on suunnitteilla.

Hankkeen nimi: Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke
Hankkeen hallinnoija: Itä-Lapin kuntayhtymä
Hankkeen rahoittaja: Leader Pohjoisin Lappi ry
Hankkeen kokonaisrahoitus: 79 867 euroa
Hankkeen kesto: 1.1.2018-28.2.2019