Lappiin on viime vuosina noussut useita valokuitupohjaisia kyläverkkoja maaseuturahaston tuella, eikä kuitukuume näytä laantumisen merkkejä vieläkään. Toimiva tietoliikenneyhteys on yritystoiminnan edellytys nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa. Emme voi edes vielä tietää, mitä kaikkea digitalisaatio tuo tullessaan, mutta monia digiasioita voimme laittaa kuntoon jo nyt.

Lappilaisten pk-yritysten osalta digitalisaation tilanne on kaksijakoinen. Osa Lapissa toimivista yrityksistä hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia tehokkaasti ja jopa laajemmin kuin muut suomalaiset yritykset keskimäärin. Kolmasosa alueen yrittäjistä ei kuitenkaan jätä digitaalista jalanjälkeä. Kehityksen avuksi tarvitaan osaajia sekä yrittäjiltä rohkeutta lähteä mukaan erilaisiin kehityshankkeisiin. Uusi lapindigistep.fi -verkkosivusto auttaa Lapin pk-yrityksiä digimatkalla eteenpäin.

Sivustolle on kerätty yhteystietoja ja tarinoita siitä, miten Lapissa toimivat yritykset ovat onnistuneet digimatkallaan. Sivuston tarkoitus on kannustaa digimatkan varrella olevia yrityksiä hakemaan rohkeasti tukea kehitykseen.

Digitalisaation kehittämiseen on saatavilla rahoitusta monesta eri lähteestä. Maaseuturahaston tukimuodoista esimerkiksi yritysryhmähanke soveltuu yritysten digitalisaation kehittämiseen.

Lapin ELY-keskuksen Lapin DigiStep -hankkeen (ESR) tarkoituksena on ollut tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat alueen pk-yritysten digitalisaation kehittymiseen. Havainnoista koottiin Tiekartta Lapin pk-yritysten digitalisaatioon. Tiekartta pitää sisällään toimenpiteitä, joilla Lapin elinkeino- ja aluekehittäjät, korkeakoulut ja oppilaitokset tulevaisuudessa tukevat yritysten digitalisaatiota. Tiekartasta saatavaa tietoa hyödynnetään alueellisten kehityspanosten kohdentamiseen niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin eri kehitysvaiheessa olevien yritysten digitalisaatiota.