Joulupukin kotikaupunkia ympäröivät Rovaniemen kylät eli RoiKylät lisäävät kylätietoisuuttaan. Kun niiden matkailu- ja asumisimago kehittyy ja kasvaa, syntyy uusia mahdollisuuksia myös Lapin matkailulle.

Rovaniemen 50 kylästä 13 tarttui viime syksynä kyläviestintähaasteeseen. Haasteessa osaavat digitalkkarit opastivat kylien edustajista digiosaajia. Vuodenvaihteessa aloitettiin päivitysten teko kylämediaksi valitun RoiKylät somepaketin avulla.

Toukokuun lopulla kyläviestinnästä innostuneet pohtivat yhdessä, miten kylissä digiosaamista voisi entisestään lisätä ja miten voisi esitellä kylissä olevia aarteita. Osa pilottikylistä on saanut valmiiksi verkkosivut, joita esitellään muille kylille. Kesän aikana kampanjoidaan lisää ja tavoitellaan kyläläisiä, kaupunkilaisia ja matkailijoita ilmoittamaan verkkosivuilta vielä puuttuvia kyläaarteita.

Kyläaarteet voivat olla paikkoja, jotka eivät ole kaikille tuttuja. Ne voivat olla kylässä olevia harvinaisia esineitä tai tapahtumia, kuultavaksi sopivia tarinoita entisajan ja nykypäivän kylän elämästä.

Uusiin digiseikkailuihin kylissä

Nyt mukana on kyliä, joilla on ollut joko tarve verkkosivujen uusimiseen tai halua opetella digitaalisia taitoja. Ensimmäisen vuoden aikana on päästy pohtimaan, minkälainen viestintä omaan kylään parhaiten sopii.

– Yhdessä, toisiamme neuvoen olemme opetelleet. Käytössä on ollut ammattilaisohjausta ja käytännön digiopastusta. Näin pystymme nyt käyttämään laitteita, julkaisujärjestelmiä ja ohjelmia mahdollisimman monipuolisesti, kertoo Rovaniemen kyläviestintähankkeen projektipäällikkö Eija Pajula.

Riku Tapio esitteli Lehtojärven kylän sivustoa Kyläaarteiden julkistamistilaisuudessa.

Kylien tapahtumista enemmän tietoa

Aherrus on kannattanut, sillä nyt pilottikylissä jaetaan tietoa laajempaa yleisöä kiinnostavista tapahtumista ja kerrotaan kylän uutisia. Nämä tavoittavat muutamasta kymmenestä, satoihin, jopa useaan tuhanteen seurajaa.

– Kun Rovaniemen kylät eli RoiKylät ottavat sähköisen viestinnän paremmin haltuunsa ja terävöittävät perinteistä viestintäänsä, kylätietoisuus lisääntyy ja osallisuus sekä vaikuttaminen voimistuvat. Kyläyhdistysten toimintasuunnitelmista tulee toimivampia ja kylissä osataan kiinnittää entistä enemmän huomiota vieraanvaraisuuteen. Matkailu- ja asumisimago alkaa kehittyä ja kasvaa.

Matkailijoita tutustumaan jokivarsien kyliin

Kesän aikana kampanjoidaan lisää ja tavoitellaan kyläläisiä, kaupunkilaisia ja matkailijoita ilmoittamaan verkkosivuilta vielä puuttuvia kyläaarteita osoitteessa roikylat.fi.

RoiKylät seuraavat houkuttelevasti Kemijoen ja Ounasjoen kauniita uomia ja johdattavat alati kasvavia liikennevirtoja Kittilän, Ranuan, Sodankylän ja Kemijärven päätiesuuntia pitkin. Vetovoimaisia kyläalueita, jotka ovat jo mahdollisten muuttajien ja sijoittajien kiinnostuksen kohteina, on myös järvien ympärillä.

– Viihtyisällä ja rauhallisella kylämiljööllä on nyt kysyntää. Maailmalla matkailijat haluavat tutustua myös matkailukeskusten ympärillä sijaitseviin persoonallisiin kyliin. Näin myös Rovaniemellä. Rovaniemen kylät kylätaloineen, tapahtumineen ja luonnon hyvinvointi- ja matkailupalveluineen ovat kehittymässä, sanoo Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas.

Kylien kehittämistä tehdään Heti valmis – aina varma kyläviestintähankkeessa, jonka on rahoittanut Peräpohjolan Leader. Tavoitteena on paitsi parantaa kylien sisäistä ja välistä viestintää, myös edistää kylien välistä yhteistyötä ja lisätä yhteisöllisyyttä. Kylien viestinnästä syntyy parissa vuodessa malli, jossa asukkaiden ääni kuuluu ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa kylän asioihin paranee. Yhteistyössä ovat mukana Digi- ja mainostoimisto Höyry ja videotuottaja Photokrafix.

Kylien käyntikohteita, palveluja tai nähtävyyksiä voi ilmoittaa osoitteessa roikylat.fi.

Kairallinen päivityksiä videoon voi tutustua RoiKylien YouTubessa.

Teksti: lappilainen.fi

Kuvat: Rovaniemen materiaalipankki, Eija Pajula ja Tuuli Kontio.

Heti valmis – aina varma

Heti valmis – aina varma on Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen ja asukastoiminnan kyläviestintähanke. Hankkeessa kehitetään siirrettävissä oleva, joukkoistamisen periaatteita toteuttava monikanavainen kyläviestintäkonsepti.

Hankkeen tavoitteena on paitsi parantaa kylien sisäistä ja välistä viestintää, myös edistää kylien välistä yhteistyötä ja lisätä yhteisöllisyyttä. Asukkaiden hyvinvointia edistetään yhdessä tekemisellä viihtyisissä, turvallisissa ja elinvoimaisissa kylissä. Hankkeessa kehitettävä kyläviestintäkonsepti toimii myös välineenä asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiselle. Hankkeella myös edistetään kylien digitalisaatiota. Julkisen hallinnon uudistaminen ja julkisen hallinnan toimintamallien kehittäminen voivat hyödyntää hankkeen viestintäkonseptia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Rovaniemen maaseudun kyläalueet ja niiden asukkaat. Hanke koskettaa sekä julkisia että yksityisiä toimijoita Lapin alueella. Hankkeessa toimivat tiiviissä yhteistyössä mm. Rovaniemen kaupunki, kylien yhteisöt ja yrittäjät, järjestöt, yhdistykset ja kolmannen sektorin toimijat. Kyläyhdistykset ovat hankkeessa sekä kohderyhmä että keskeinen toteuttaja.

Hanke toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella.