1. Kuka olet ja mitä teet?

Olen Alapurasen Niina, Väylänvarressa kasvanut ja viimisen päälle lappilainen. Työskentelen koulutuspäällikkönä Lapin yliopiston täydennyskoulutusyksikössä eli Koulutus- ja kehittämispalveluissa. Tällä hetkellä työhön sisältyy paljon työpajojen vetoa, kehittämistoimien fasilitointia sekä yhteistyötä lappilaisten kuntien kanssa, koska toimin projektipäällikkönä Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaaliset lähipalvelut -hankkeessa. Tavoitteenamme on kehittää Tervolan, Utsjoen ja Kolarin kuntien kanssa kuntalaisille suunnattuja, digitaalisuutta hyödyntäviä palveluita ja ratkaisuja, helpottaa siis kuntalaisten arkea täällä pitkien välimatkojen alueella.

2. Mitä hankkeeseen kuuluu?

Hanke on alkanut loppuvuodesta 2017, mutta olemme kehittämistyössä jo erittäin hyvässä vauhdissa. Tämän kevään aikana olemme toteuttaneet kaikissa kolmessa kunnassa kyselyt sekä kuntalaisille että kunnan henkilöstölle, kyselyillä olemme kartoittaneet ajatuksia digitaalisista palveluista sekä näkemyksiä niiden kehittämistarpeista. Kyselyistä on luettavissa muun muassa se, että toisaalta digitaalisuus parantaisi useiden palveluiden saavutettavuutta sekä käytettävyyttä ja digitalisuutta jo halutaankin useisiin palveluihin, mutta toisaalta huolestuttaa, aiheuttaako digitalisaatio eriarvoisuutta tai hankaloittaako se jopa joidenkin palveluiden käyttöä.

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Kun hanke päättyy, olemme rakentaneet jokaiseen yhteistyökuntaan yhdestä kolmeen uutta digitaalista ja saavutettavaa lähipalvelua sekä työstäneet jokaiselle kunnalle digistrategiat, joilla linjataan kehittämistyötä kunnassa hankkeen jälkeen.

Hankkeen nimi: Uusi lappilainen kunta – kuntien digitaaliset lähipalvelut
Hankkeen hakija: Lapin Yliopisto
Hankkeen rahoittaja: Lapin ELY-keskus, maaseuturahasto
Hankkeen kesto: 1.9.2017-31.8.2020