1. Kuka olet ja mitä teet?

Olen Jaana Savilampi, Metka Keminmaa – Maisemareitit elinkeinon ja toimeentulon kehittämisen apuna -hankkeen projektipäällikkö. Metka Keminmaan tarkoituksena on suunnitella kuntalaisia ja matkailijoita ympärivuoden palvelevia maisema – ja teemareittejä Keminmaan alueelle, sekä kehittää kylien elinvoimaa yhdessä kyläläisten kanssa. Hankkeen avulla pyritään luomaan toimintaympäristöä paikallisille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville muun muassa suunnittelemalla ja testaamalla kyläreittipaketteja palveluineen. Tavoitteena on myös kartoittaa olemassa olevia reittejä ja tehdä opaste- ja reittikarttasuunnitelma, sekä maisemanhoitosuunnitelma kylille ja olemassa oleville reiteille.

2. Mitä hankkeeseen kuuluu?

Parhaillaan hankkeessa suunnitellaan toimia joilla saadaan kylille näkyvyyttä, saavutettavuutta ja tunnettuutta sekä tuetaan matkailukohteiden ja tapahtumien saamista alueelle. Alueille on alettu tekemään erillistä suunnitelmaa reittien ja kylien merkinnöistä ja luomaan suunnitelma molemmin puolin Kemijokea teemallisista reiteistä, joka aluksi toimivat omatoimireitteinä.
Lisäksi on alettu etsiä alueelta matkailua tukevia palveluita kuten ohjelmapalveluntuottajia.

Kyläyhdistyksien aktiiviset jäsenet ovat hankkeen aikana osallistuneet kotisivukoulutukseen ja tehneet kylille kotisivut. Kylien valmiit kotisivut tullaan lisäämään Keminmaan kunnan internetsivustolle. Tarkoitus on lisätä Keminmaan kylien tunnettuutta esittelemällä niiden rikasta historiaa ja vireää nykypäivää.

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Hankkeen päätyttyä teemareittisuunnitelmat toivottavasti toteutetaan ja ne tulevat lisäämään asukkaiden viihtyvyyttä sekä palauttamaan menetettyä virkistysmatkailua alueelle. Kyläyhdistyksien lisääntyneen aktiivisuuden myötä alueelle saadaan suurempia ympärivuotisia tapahtumia ja uutta kylien yhteistä toimintaa.
Hankkeen aikana toteutettavat suunnittelutoimenpiteet edesauttavat Keminmaan näkyvyyttä maisemallisena ja matkailijoita palvelevana kuntana. Lisäksi yksittäiset Keminmaalaiset, yritykset ja alueen yhdistykset voivat lisätä ansaintamahdollisuuksia ja sitä kautta pitää maaseutua elävänä.

Hankkeen nimi: Metka Keminmaa – Maisemareitit Elinkeinojen ja Toimeentulon Kehittämisen Apuna
Hankkeen hakija: Keminmaan kunta
Hankkeen rahoittaja: Peräpohjolan Leader ry
Hankkeen kesto: 2.10.2017- 30.9.2018

Julkaistu 9.4.2018
Tuuli Kontio