1. Kuka olet ja mitä teet?

Olen Marjut Petäjäjärvi, ProAgria Lapin HuiLaa-hankkeen projektipäällikkö. HuiLaa on koulutushanke, jonka kohderyhmää ovat kaikki Lapin maatilat tuotantosuunnasta riippumatta. Kaikki viljelijät ovat siis tervetulleita meidän tapahtumiin.
HuiLaa järjestää seminaari- ja teemapäivätyyppisiä isompia koulutuskokonaisuuksia sekä pienempiä syventäviä koulutuksia ja pienryhmätoimintaa. Räätälöimme aihealueita tuotantosuunnittain sekä teemme myös yleispäteviä kokonaisuuksia. Keskeinen tavoite on lisätä itsensä kehittämistä, mikä lisää hyvinvoinnin parantumista.

Tavoitteena on luoda uudenlaista viljelijän hyvinvoinnin parantamista ja itsensä sekä tilan kehittämisen intoa. Tarkoitus on myös edistää Lapin olosuhdehyötyjen ja ainutlaatuisuuden näkemistä ja tilojen toiminnan organisointia ja talouden hallintaa. Näillä ajatuksilla pyrin viemään hanketta eteenpäin yhdessä ProAgria Lapin asiantuntijoiden kanssa. Turvaamme osaltamme Lapin maaseudun elinvoimaisuutta ja maatalouden jatkumista, yritämme hankkeella tuoda uusia näkökulmia asioihin ja toivottavasti myös aivan uutta tietoa.

2. Mitä hankkeeseen kuuluu?

Tulossa on kaksi tapahtumaa, Seosrehu-teemapäivä viljelijöille ja aiheesta kiinnostuneille 5.4 sekä Nurmiseminaari, joka järjestetään kahdella paikkakunnalla, Torniossa 10.4 ja Rovaniemellä 11.4. Nämä on pyritty järjestämään viljelijöiden toiveiden pohjalta. Olemme luoneet hankkeelle blogisivut osoitteeseen huilaa.blogspot.fi sekä aktivoituneet ProAgria Lapin Facebook-sivujen päivityksessä.

Tulevia koulutuksia on lähdetty miettimään viljelijöiden toiveiden sekä asiantuntijakentältä tulleiden viestien pohjalta. Tulossa on mahdollisesti jo tälle keväälle nautojen ja lampaiden EA-koulutusta, yhtiöittämiseen liittyvää teemapäivää ja pellonreunallavierailupäiviä useammalla paikkakunnalla Lapissa. Syksylle taas johtamisen ja talouden hallinnan asiaa. Markkinointi/brändäys- ja suoramyyntikoulutusta, kaikkea mitä aihealueeseen liittyy, koska suoramyynti selkeästi kiinnostaa tiloja. Teemme yhteistyötä Lapparikoulu-hankkeen kanssa joidenkin kurssien osalta.

Katsomme opintomatkojen järjestämismahdollisuuksia sekä sitä, mihin ne suuntautuisivat mahdollisesti. Näillä saataisiin jaksamista, kun pääsee hetkeksi irti arjesta ja näkee maaseudun toimintaa toisenlaisesta näkökulmasta. Eli kaikennäköistä on suunnitelmissa ja pyritään järjestämään.

3. Jos katsot tulevaisuuteen, millaisena näet tilanteen hankkeen lopussa?

Toivon, että hankkeen päätyttyä meillä on työstään ylpeitä ja innostuneita viljelijöitä, jotka näkevät Lapin maaseudulla tulevaisuutta. Olemme pystyneet antamaan jotain uutta sekä jättäneet jälkeemme oppimisen innon. Toivottavasti olemme kehittäneet tilojen toimintaa, niin pienten kuin isojen, heidän haluamaansa suuntaan. Ja toivottavasti olemme antaneet kuvan, että hankkeen jälkeenkin olemme apuna tilan arjessa, siinä kohtaa kun asiantuntija-apua kaivataan.

Hankkeen nimi: HuiLaa (Maatilan kasvuohjelma)
Hankkeen hakija: ProAgria Lappi ry
Hankkeen rahoittaja: Lapin ELY-keskus, maaseuturahasto
Hankkeen kesto: 1.9.2015-30.9.2018

Julkaistu 3.4.2018
Iida Vesterinen