1. Kuka olet ja missä hankkeessa työskentelet? Ketkä ovat hankkeen kohderyhmää?
Olen Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki, Pyhän kyläyhdistyksen Palvelukokeiluja Pyhällä -hankkeen koordinaattori ja yhteisökehittäjä. Hankeen tavoitteena on tukea alueen ihmisten hyvinvointia, viihtymistä ja alueelle asettumista. Tärkeimpiä hankkeen osallisia ovat lapset ja nuoret, ikääntyneet sekä yksinäisiksi itsensä kokevat ja toisten seuraa kaipaavat aikuiset. Yksi keskeinen tavoite hankkeessa on tarjota työllistymisen mahdollisuuksia alueen pienyrittäjille.2. Mitä hankkeessa on meneillään parhaillaan tai mitä olette tehneet tähän mennessä?
Hankkeen lähtökohtaidea on saada paikallinen osaaminen hyvään käyttöön. Tämä tapahtuu ketterän kokeilevan toiminnan kautta. Parhaat kokeilut johtavat käyttäjiltä saadun palautteen perusteella alueella toteutettavaan laadukkaaseen lähipalvelutarjontaan. Meneillään on monenlaista kokeilevaa toimintaa. Alla joitakin esimerkkejä:

– Pyhän kyläyhdistys on vuokrannut hankkeelle kylän keskeltä tilat, joissa toimintaa on mahdollisuus kokeilla ja toteuttaa. Tiloissa on myös työskentelytilaa alueen pienyrittäjille. Tavoitteena on kehitellä yhteisö- ja yrityshautomotoimintaa palveleva tila, jota voidaan sähköisen varaus- ja hallintajärjestelmän avulla hallinnoida. Tässä yhteistyöverkostossa kehittelytyötä tekevät paikalliset osaajat, pienyrittäjät sekä Lapin korkeakoulut.

– Olemme saamassa omat www-sivut maaliskuun aikana. Tätä työtä tekevät yhdessä paikalliset pienyrittäjät ja muut osaajat.

– Alueen pienyrittäjät ovat kehittelemässä lapsille taidepäivää, jonka palautteen perusteella on tarkoitus jalostaa luovaa kerhotoimintaa.

– Pelkosenniemen kunnan nuorisotoimi yhdessä hankkeen sekä alueen vanhempien ja yritysten kanssa kokeilevat Pyhällä huhti-toukokuun aikana koululaisille tarkoitettua Pyhän PopUp Nuokku -toimintaa.

– Pyhän alueen päivähoidon järjestelyjen ratkaisemiseksi kokeiltiin helmikuussa AIKALISÄ-työskentelyä, jossa rakentavan ja tasaveroisen vuoropuhelun keinoin haettiin yhteistä suuntaa lähipalvelutarpeen pysyvän ratkaisun aikaansaamiseksi. Oheisen linkin takana kuvaus siitä, mistä työskentelyssä oli kyse. Keskustelu jatkuu huhtikuussa.
https://drive.google.com/file/d/1HWb6HvK6fq6Zqseh1g7VFCct8p4wvTXQ/view?usp=sharing

Näiden lisäksi viritellään kokeiluja alueen senioreiden sekä toisten aikuisten ihmisten seuraa kaipaavien aikuisten tarpeisiin.

3. Kerro hankkeen tavoitteista ja ajattele aikaa hankkeen loppuvaiheessa, mitä konkreettisia asioita ollaan saavutettu kun hanke päättyy?
Hankkeen päätyttyä kokeilut ovat toivottavasti johtaneet joidenkin laadukkaiden lähipalveluiden käynnistymiseen. Kyläyhdistyksen lisääntyneen aktiivisuuden myötä alueella on uutta yhteistä toimintaa, harrastusmahdollisuuksia sekä yhteistä tekemistä ja yhteisöllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä vahvistavia tilaisuuksia ja toimintaa. Kyläyhdistyksellä on pysyvät tilat yhteisö- ja yrityshautomotoiminnan jatkokehittelylle sekä tilat, joita pyhäläiset voivat käyttää harrastus-, kokoontumis- ja muuhun tarvitsemaansa toimintaan.

Hankkeen nimi: Palvelukokeiluja Pyhällä
Hankkeen hakija: Pyhän kyläyhdistys ry
Hankkeen rahoittaja: Leader Pohjoisin Lappi
Hankkeen kesto: 1.10.2017-28.2.2019

Julkaistu 16.3.2018
Tuuli Kontio